Τέρμα τά ἀστεία – Ἀποκαλυπτική ὁμιλία τοῦ πατρός Εὐαγγέλου Παπανικολάου.

''Ανάσταση Χριστοῦ θεασάμενοι''
Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως Κυρίου Ραφήνας - Ἀρχονταρίκι 25.4.2020 μέ τόν πατέρα Εὐάγγελο Παπανικολάου.