Συναξάρι

Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου.

AgMariaMagdalini1

Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ὄπως καί τό ὄνομα τῆς ἄλλωστε ἐπισημαίνει, καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα, μία κωμόπολη γνωστή καί μέ τό ἑλληνικό ὄνομα 'Ταριχαία' (ἐξαιτίας τοῦ ἐμπορίου τῶν ταριχευμένων ψαριῶν πού διεξήγαγε), κείμενη στά δυτικά της λίμνης Γεννησαρέτ (βλ. www. jerusalem-patriarchate.info/gr/ magdala. htm καί www.el.wikipedia. org/ wiki/). Δέν ὑπάρχει καμία πληροφορία ὅτι ἦταν παντρεμένη (ἤ ἐν χηρείᾳ) καί δέν πρέπει νά ἦταν, ἀφοῦ οἱ παντρεμένες τότε γυναῖκες ἔφεραν ὡς διακριτικό τό ὄνομα τοῦ συζύγου τους, ὄπως π.χ.: Ἰωάννα τοῦ Χουζᾶ, Μαρία τοῦ Ἰακώβου, Μαρία τοῦ Κλωπᾶ κ.λπ. Γνωρίζουμε πώς ἀκολουθοῦσε τόν Ἰησοῦ μαζί μέ ἀρκετές ἄλλες γυναῖκες, πού εἶχαν θεραπευτεῖ ἀπό ἀσθένειες καί βάσανα καί πνεύματα πονηρά, καί οἱ ὁποῖες τόν ὑπηρετοῦσαν ἀπό τά ὑπάρχοντά τους (Λούκ. 8,1-3). Ἐδῶ φαίνεται ἐξάλλου ἡ ἰσοτιμία πού ἐφάρμοζε ὁ Ἰησοῦς μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τήν ὁποία καί ὁ Παῦλος βεβαιώνει, ὅταν γράφει πώς «δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ Ἰουδαίων καί Ἑλλήνων (Ἐθνικῶν), δούλων καί ἐλεύθερων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν, διότι ἐν Χριστῷ εἴμαστε ὅλοι ἕνα» (Γάλ. 3,28).

Ἒγινε ἡ πρώτη ἀλλαγή τῶν ἱερῶν ἀμφίων τοῦ Ἅγιου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς.

AgIoannisMaximovits

Μετά ἀπό 17 χρόνια ἀπό τήν πρώτη ἐκταφή τοῦ Ἁγίου, στίς 25 Ὀκτωβρίου 2011 στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας «Πάντων Θλιβομένων ἡ Χαρά» στο Σάν Φρανσίσκο, ἔγινε ἡ πρώτη ἀλλαγή τῶν ἱερῶν ἀμφίων τοῦ Ἅγιου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς μέ τήν Παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς καί πλῆθος κληρικῶν.

Ἀκολουθεῖ βίντεο σχετικό μέ τήν ἀλλαγή τῶν ἱερῶν ἀμφίων καθώς καί δυό ἄλλα σχετικά μέ τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Σύναξη τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων.

AgioiApostoloi

Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χρίστου θὰ ξεχωρίζουν μέσα στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, σὰν οἱ ὑπέρλαμπροι ἀστέρες πρώτου μεγέθους τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Τὴν 30η Ἰουνίου, ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους ποὺ ἀρχικὰ ἐξέλεξε ὁ Κύριος, πλὴν τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη.

Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος (21/6)

AgiosNikitas

Ὁ ἅγιος Νικήτας κάποτε μάλωσε μὲ ἕνα τουρκόπουλο, ἡ μητέρα τοῦ ὁποίου ἐξύβρισε τὸν ἅγιο λέγοντάς τον ἀκάθαρτο, ἐπειδὴ ἦταν πρῶτα χριστιανός. Ὅταν ρώτησε τὴν μητέρα του ἔμαθε ὅτι πράγματι ἦταν βαπτισμένος χριστιανὸς καὶ ὅτι τὸ ὄνομά του ἦταν Νικήτας.

Ἀπὸ τότε ὁ ἅγιος Νικήτας σκεπτόταν μὲ πιὸ τρόπο θὰ ἐπέστρεφε στὴν προγονική του πίστη. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Νίσυρο καὶ πῆγε στὴν Χίο, στὴν Νέα Μονή, ὅπου ἀφοῦ ἐξομολογήθηκε, κατηχήθηκε καὶ ξαναμυρώθηκε.

Ἀπό τό τελευταῖο κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ ἰατροῦ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας (1877-1961)

AgLoukasIatros1Παιδιά μου πολύ σας παρακαλῶ, ντυθεῖτε μέ τήν πανοπλία πού δίνει ὁ Θεός, γιά νά μπορέσετε νά ἀντιμετωπίσετε τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Δέν μπορεῖτε νά φανταστεῖτε πόσο πονηρός εἶναι.

Δέν ἔχουμε νά παλαίψουμε μέ ἀνθρώπους, ἀλλά μέ «ἀρχές καί ἐξουσίες [1]» δηλαδή μέ τά πονηρά πνεύματα. Προσέξτε! Τόν διάβολο δέν τόν συμφέρει νά δεχθεῖ κάποιος τήν ὕπαρξή του, νά σκέφτεται καί νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι κοντά στόν ἄνθρωπο. Ἕνας κρυφός καί ἄγνωστος ἐχθρός εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἀπό ἕναν ὁρατό ἐχθρό.

Ὧ πόσο μεγάλος καί τρομερός εἶναι ὁ στρατός τῶν δαιμόνων! Πόσο ἀμέτρητο εἶναι τό μαῦρο τους πλῆθος. Ἀμετάβλητα, ἀκούραστα, μέρα καί νύχτα ἐπιδιώκουν νά σπρώξουν ὅλους ἐμᾶς πού πιστεύουμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς παρασύρουν στό δρόμο τῆς ἀπιστίας, τῆς κακίας καί τῆς ἀσέβειας! Αὐτοί οἱ ἀμέτρητοι ἐχθροί του Θεοῦ ἔχουν βάλλει ὡς μοναδικό τους σκοπό, μέρα καί νύχτα νά ἐπιδιώκουν τήν καταστροφή μας.

Ὅμως μή φοβάσθε!

Πάρτε δύναμη ἀπό τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ.