ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β. Ἠπείρου 47, 15125 Μαρούσι Τηλ. 2108025211, Φαξ. 2108025227 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δυό λόγια γιά τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ εἶναι μία ἀστική μή κερδοσκοπική νεοϊδρυθεῖσα ἑταιρεία πού ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερις ἱερεῖς, μαχίμους ἐφημερίους, καί ἕναν λαϊκό, δικηγόρο παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ. Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ προσφέρει ὀρθόδοξες τοποθετήσεις καί ἀντιδρᾶ μέσα στά ἐκκλησιολογικά καί νόμιμα πλαίσια ἔναντι τῶν πολλῶν προκλήσεων πού συναντῶνται καθημερινά στό καθημερινό περιβάλλον καί στήν πατρίδα μας εὐρύτερα.

Ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ἡ ἐθνική μας ἄμυνα, ἡ ἐθνική μας παιδεία, ἡ ἐθνική μας οἰκονομία, ἡ ἐθνική μας ἀσφάλεια βρίσκονται σέ κίνδυνο.. Μαζί δέ μ’αὐτά παραχωροῦνται σέ ἄδηλα κέντρα ἡ ἀτομική μας ἀσφάλεια, μαζί μέ τά ἀτομικά μας δικαιώματα, ὁ ἠθικός τρόπος ζωῆς καί ἡ εὔρυθμη λειτουργία ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

Ἐπιπλέον ἡ πνευματική κατάπτωση, ἡ ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν, ἡ ἐξομοίωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τῆς Ἱστορίας μας μᾶς ὁδήγησαν στήν ἀναγκαιότητα τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ τοῦ ἐπισήμου φορέα γιά νά συμπαραστεκόμαστε ἐμπράκτως στούς συμπολῖτες μας.

Βασικοί σκοποί τῆς ΕΣΤΙΑΣ εἶναι ἡ μελέτη τῆς πατερικῆς γραμματείας καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων· ἡ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἔναντι νεοφανῶν αἱρέσεων· ἡ ἀντιπαράθεση σέ θέσεις, ἰδέες καί πρακτικές ἐνάντιες στήν ὀρθόδοξη παράδοση· ἡ σπουδή τῆς ἑλληνικῆς καί λειτουργικῆς γλώσσας· μέριμνα γιά τήν διατήρηση τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα καί γιά τήν προβολή τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας· ἡ ἀρωγή πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντες· ἡ ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση πρός τούς πάσης φύσεως διωκομένους, τούς ἀρνουμένους παντός εἴδους ταυτότητες πού περιέχουν τσίπ καί ὅλους τούς ἐναντιουμένους σέ κάθε μέθοδο ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος πού ἐπιβουλεύεται τή θεόσδοτη ἐλευθερία μας.

Μέ τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πού κήρυττε ὅτι το Ἑλληνικό Ἔθνος εἶναι ὁ ὀφθαλμός καί ὁ διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης δραστηριοποιούμαστε μέ ἡμερίδες, συλλαλητήρια, διαλέξεις, ἐκπομπές, κείμενα καί κηρύγματα, ἀλλά καί πληροφοροῦμε-ἐνημερώνουμε ἠλεκτρονικά γιά τίς θέσεις μας μέ τίς ἱστοσελίδες «ΟΡΘΡΟΣ-ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ», «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ», «ΨΗΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ», «ΝΕΑ ΠΡΩΪΑ» .