Οἱ πληγές, τά εἴδωλα καί ἡ φανερή ἐπέμβαση τῶν Ἁγίων

Μέσα στίς πολλές δοκιμασίες πού ἀντιμετωπίζουμε τά τελευταῖα χρόνια, προστέθηκαν οἱ καταστροφικές συνέπειες τῆς πυρκαγιᾶς σέ πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας. Προσευχόμαστε στό Θεό νά ἐπουλώσει τίς πληγές τῶν ἀνθρώπων πού ἔχασαν τό βιός τους μέσα στήν πύρινη λαίλαπα καί κυρίως νά κρατηθοῦν δυνατοί σέ αὐτήν τή δοκιμασία, ἀποκομίζοντας τό πνευματικό ὄφελος πού βρίσκεται πάντα πίσω ἀπό δύσκολες καταστάσεις.

Ὡστόσο, μέσα στό ζοφερό σκηνικό τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ, μέ τίς φυσικές καταστροφές, τήν ἐπικράτηση τῶν Ταλιμπάν στό Ἀφγανιστάν καί τήν ἀπειλή γιά περαιτέρω βίαιη ἐπέκταση τοῦ Ἰσλάμ, τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τήν ἐπιβολή μισανθρώπων μέτρων ἀπό τήν κυβέρνηση, καθώς καί κάθε δοκιμασία πού ἀντιμετωπίζει ὁ καθένας ξεχωριστά, σάν ἕνα δροσερό ἀεράκι μέσα στόν καύσωνα ἦρθε ἡ φανερή, θαυμαστή ἐπέμβαση τῶν Ἁγίων μας, τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, τοῦ Ὁσίου Δαυίδ τοῦ Γέροντος, τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ , πού δήλωσαν παρόντες ὅταν τούς ζητήθηκε ἡ βοήθεια.

Τά ΜΜΕ φυσικά, στήν πλειοψηφία τους, δέν ἀσχολήθηκαν μέ τά εὐεργετικά θαύματα τῶν Ἁγίων, γιατί ἀνατρέπεται τό ἀφήγημα τοῦ ἀκραίου ὑλισμοῦ. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, ὅσο καί νά τή θάβουν, ἔχει τόν τρόπο νά ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια.

Παρά τήν ὁλοφάνερη ἐπέμβαση τῶν Ἁγίων καί τήν οὐράνια διαβεβαίωση τῆς δύναμης τῶν λιτανειῶν, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι παράνομη πράξη στήν πατρίδα μας, ἡ χριστιανική λατρευτική πομπή, ἡ ὁποία στή μακραίωνη ἱστορία μας, διαχρονικά κατέπαυε ἐπιδημίες, ἔσβηνε φωτιές, λύτρωνε ἀπό βαρβαρικές ἐπιδρομές.

Αὐτή τήν ἀλήθεια, κοντεύουμε νά τήν ξεχάσουμε ἀκόμα καί μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅπου ἐλάχιστα γίνεται λόγος πιά γιά θεϊκή βοήθεια, ἐνῶ ὑπερτονίζεται ἡ ἀνθρώπινη δύναμη, στό ὄνομα τῆς ὀρθολογιστικῆς μεταπατερικῆς προσέγγισης, πού ἔχει ἐπικρατήσει στό θεολογικό ἀκαδημαϊκό χῶρο καί εὐδοκιμεῖ ἀκόμα καί μέσα στίς τάξεις τοῦ κλήρου. Αὐτή ἡ προσέγγιση, ὅμως, δέν ἀπέχει ἀπό τόν ὑλισμό, γι’ αὐτό καί βλέπουμε ἀπόλυτη ταύτιση ἀπόψεων τῆς μεταπατερικῆς πτέρυγας μέ τήν ἀθεϊστική διανόηση, σχεδόν σέ ὅλα τά ζητήματα, ἔχοντας κοινό σημεῖο ἀφετηρίας τό κοσμικό φρόνημα, τό ὁποῖο ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται .

Τήν ἴδια στιγμή πού οἱ ἀπό αἰώνων καθιερωμένες λιτανεῖες γιά τήν Παναγία Μητέρα μας, ἐξακολουθοῦν νά ἀπαγορεύονται, ἐπισύροντας ἐξαντλητικά πρόστιμα στούς ἱερεῖς πού πειθαρχοῦν στό Θεό μᾶλλον, παρά στούς ἀνθρώπους, ἐπιτρέπονται κάθε ἄλλου εἴδους συγκεντρώσεις. Ἐσχάτως γίνεται πολυάνθρωπη πομπή ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὑπουργείου πολιτισμοῦ, σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδας καί ἀργότερα στήν Εὐρώπη, ἑνός εἰδώλου ὕψους 3,5 μέτρων, πού εἰκονίζει ἕνα φανταστικό κοριτσάκι ὀνόματι Ἀμάλ, γιά τήν προώθηση τῆς παράνομης μετανάστευσης καί τῆς ἐπιδιωκόμενης ἀλλοίωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Εὐρώπης.

Δέν εἶναι, βέβαια ἡ πρώτη φορά πού ἡ πίστη μας ὑποτιμᾶται τόσο προκλητικά στήν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἔχουμε συνηθίσει πιά στήν περιθωριοποίηση καί στόν ὑποβιβασμό τῶν ἱερῶν ἀπέναντι στά μάταια πού τό κοσμικό φρόνημα θεωρεῖ ἱερότερα.

Μάλιστα, βλέπουμε τούς κυβερνῶντες ἀντί νά συνετίζονται μέ τίς συνεχεῖς πληγές, νά γίνονται πιό σκληροί ἐνάντια στήν Ἐκκλησία καί τόν πιστό λαό, ὅπως ὁ παλαιός Φαραώ γινόταν πιό σκληρός σέ κάθε πληγή πού προκαλοῦσε ἡ ἐχθρική στάση του ἀπέναντι στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὁμοίως καί οἱ βασανιστές τῶν Μαρτύρων, ἔβλεπαν θαύματα καί ἀντί νά μετανοήσουν γίνονταν σκληρότεροι ἀπέναντι στούς χριστιανούς. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῶν διωγμῶν, μέχρι τά κομμουνιστικά καθεστῶτα καί μέχρι τίς σημερινές ἀντιχριστιανικές πολιτικές, ἡ ἱστορία αὐτή ἐπαναλαμβάνεται, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ πόρωση τῶν καρδιῶν  τῶν πολεμίων τοῦ Ἐσταυρωμένου, δέν ἐπιτρέπει νά ἀντιληφθοῦν τίς παιδαγωγίες τοῦ Θεοῦ.

 Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὅταν πρίν λίγους μῆνες τήν ἐπικαιρότητα μονοπωλοῦσαν σεξουαλικά σκάνδαλα μέ πρωταγωνιστές συνοδοιπόρους καί ὁμόφρονες τῆς κυβέρνησης, ἀντί νά προσπαθήσουν ἔστω καί γιά ψηφοθηρικούς λόγους, νά μαζέψουν τό πανσεξουαλικό προφίλ τοῦ «θρησκευόμενου» κυβερνῶντος κόμματος, ὁ πρωθυπουργός ἀνακοίνωνε ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, ὑποχρεωτικό μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς ἀπό τό προνήπιο ἕως τό λύκειο, ὄχι γιά τήν προστασία ἀπό τή σεξουαλική βία καί ἐκμετάλλευση, ἀλλά γιά νά διδαχθοῦν τά ἑλληνόπουλα τό σεβασμό στή «σεξουαλική διαφορετικότητα». Ἡ σκλήρυνση τῆς καρδιᾶς τῶν νέων Φαραώ ἐπιβάλλει τιμωρία τῶν παιδιῶν τῶν χριστιανῶν, πού θέλουν νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους μέ θεμέλιο τήν ἀρετή τῆς ἐγκρατείας καί ἀπώτερο σκοπό τή δημιουργία ὑγιοῦς οἰκογενείας.

Ὅταν ἀνοίξουν τά τυφλωμένα ἀπό τά ἀντιχριστιανικά δυτικά συμπλέγματα μάτια τους, θά παρατηρήσουν ὅτι ὅσο ἔκλειναν τούς Ναούς καί στοχοποιοῦσαν τήν Ἐκκλησία, ὁ Ἐσταυρωμένος μάτωσε, ἡ Παναγία μας δακρύζει, οἱ Ἅγιοι ἔσβηναν φωτιές, ἡ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μέ τήν κοινή ἁγία Λαβίδα καμία ἀσθένεια δέν μετέδωσε, ὅπως διατείνονταν μέ ὀργή καί ἀπειλές, οἱ θαμῶνες τῶν μονοφωνικῶν ΜΜΕ. Θά ζητήσει ἄραγε κανείς ἀπό αὐτούς συγγνώμη γιά τή ρατσιστική στοχοποίηση τῶν χριστιανῶν πού ἀποδείχθηκε μία τεράστια φούσκα;

Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ ἔχουν ἐξουσία, ὅπλα προπαγάνδας, πανίσχυρους χορηγούς, ἀλλά δέν ἔχουν τήν ἀλήθεια. Οἱ χριστιανοί ἔχουμε τά δικά μας ὑπερόπλα, τήν προσευχή, τή μετάνοια, τή νηστεία, τήν ἀγρυπνία, τήν ἐλεημοσύνη, τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν κοινωνική ἀντίδραση πού ὀφείλουμε μέ κάθε πνευματικά νόμιμο τρόπο νά ἀσκήσουμε, μέ τή σιγουριά ὅτι ὁ Πανταχοῦ Παρών Κύριος θά τήν εὐλογήσει, ὅταν πραγματοποιεῖται ἀπό ἀγάπη γιά Ἐκεῖνον καί τούς ἀνθρώπους καί συνοδεύεται μέ ἀγαθή προαίρεση.