Ὅποιος σπέρνει ἀνέμους, θερίζει θύελλες

Ἔχει γίνει κοινότυπη συνήθεια ἡ πρόκληση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τῶν χριστιανῶν στίς παραμονές τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς χριστιανοσύνης. Ὁ διάβολος φρίττει τίς περιόδους πού ὁ λαός μαζικά προσέρχεται στήν Ἱερά Ἐξομολόγηση καί στή Θεία Κοινωνία, αὐτές τίς ἡμέρες πού ὁ Ἑορτάζων Κύριος ἀποδίδει πνευματικά δῶρα στούς πιστούς.

Αὐτή τή φορά, ἡ πρόκληση ἦλθε ἀπό ἕναν ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τῆς χώρας μας στά διεθνῆ φόρα, τόν Ἠλία Μόσιαλο. Ὁ κ. Μόσιαλος καί στό πρόσφατο παρελθόν ἔβαλε κατά τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀρθρογραφώντας σχετικά καί θέτοντας τό θέμα τῆς «ἐπικινδυνότητας» στόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας !

Ὅταν οἱ μπροστάρηδες τοῦ ἀγώνα κατά τῆς πανδημίας, εἶναι ἄνθρωποι πού χλευάζουν τά ἱερά Πρόσωπα τῆς Πίστης μας, οἱ συνέπειες τῆς ἀσεβείας τους ἐπιβαρύνουν ὅλο τό λαό. Ὅποιος σπέρνει ἀνέμους θερίζει θύελλες.

Τά ἱερά Πρόσωπα πού μέ θράσος χλεύασε ὁ κ. Μόσιαλος, εἶναι ἐκεῖνα στά ὁποῖα ἔχουμε ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες μας. Εἶναι ἐκεῖνα πού ἀγαποῦν καί τούς βλάσφημους καί ἀναμένουν τή μετάνοιά τους, ὄχι γιατί ἡ βλασφημία ἀγγίζει στό ἐλάχιστο τόν Θεό καί τήν Θεοτόκο, ἀλλά γιατί ὁ βλάσφημος ἀπό μόνος του ἐπέλεξε τό δρόμο τῆς ἀπωλείας, ἐνῶ ὁ Θεός θέλει νά σωθοῦν ὅλοι.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἄν ὁ κ. Μόσιαλος χλεύαζε τήν πίστη τῶν μωαμεθανῶν, τῶν Ἑβραίων  ἤ ὁποιασδήποτε ἄλλης «ἱερῆς ἀγελάδας» τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, θά εἶχε ἤδη ἀποπεμφθεῖ ἀπό τή θέση του καί θά εἶχε ἐπισύρει τήν μῆνι τῶν ΜΜΕ καί ἰδίως ἐκείνων πού τόν ὑπερασπίστηκαν γιά τή βλάσφημη ἀνάρτησή του. Ἡ ἐπιλεκτική εὐαισθησία τῶν «ὀρθολογιστῶν» κάθε ἄλλο παρά ὀρθολογισμό μαρτυράει.

Σέ κάθε περίπτωση, ὅταν σέ μία κοινωνία δέν ὑπάρχει σεβασμός στήν πίστη τῶν ἀνθρώπων, μπορεῖ νά ἐπέλθει διατάραξη τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης. Γιά αὐτό καί ἡ ἑλληνική ἔννομη τάξη τιμωροῦσε ὡς ποινικό ἀδίκημα τήν καθύβριση θρησκεύματος καί τήν κακόβουλη βλασφημία, διατάξεις πού καταργήθηκαν  ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση, καί οὐδέποτε ἐπανῆλθαν μέ τή σημερινή κυβέρνηση παρά τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις.

Κλείνοντας, ὡς ταπεινά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, θέλουμε νά ἐκφράσουμε τήν ἱκανοποίησή μας γιά τήν ἄμεση ἀντίδραση τῆς ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀπέναντι στή βλάσφημη ἀνάρτηση τοῦ κ. Μόσιαλου.