«Κοινωνική & ἰατρική πρόνοια σέ καιρό κρίσεως»

Προέδρου τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καί Δημάρχου Ἁμαρουσίου. 

Ὁμιλία του στήν Ἡμερίδα: «Τά αἴτια τῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί προτάσεις γιά τήν ὑπέρβασή της«Κοινωνική & ἰατρική πρόνοια σέ καιρό κρίσεως»», Πολεμικό Μουσείο 14/1/12 υπό την αιγίδα της «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν».

 [Διαθέσιμο σέ βίντεο]