Παρεμβάσεις κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμερίδας «Τά αἴτια τῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί προτάσεις γιά τήν ὑπέρβασή της»

Γράφτηκε από τον/την Σταμπολιάδη Ἠλία, Ἀναστασίου Μαρίνου.

Σταμπολιάδης Ἠλίας, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μηχανικῶν ὀρυκτῶν Πόρων τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης,
Ἀναστάσιος Μαρῖνος, πρώην Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

 Παρεμβάσεις τους κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμερίδας «Τά αἴτια τῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί προτάσεις γιά τήν ὑπέρβασή της», Πολεμικό Μουσείο 14/1/12 υπό την αιγίδα της «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν».

 [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]