ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EPM LOGO NEW

Ἀμαρούσιον 3-7-2015

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργάνωσε ἡμερίδα τήν Κυριακή 28 Ἰουνίου 2015 στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) μέ θέμα: «Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ Ἐφιάλτης;»

Χωρίς νά ἔχουμε μέ ἀκρίβεια ὑπολογίσει τά εἰς βάρος τοῦ λαοῦ μας τεκταινόμενα ὑπό τῶν τραπεζῶν αὐτές τίς ἡμέρες, ἔγιναν ἀπό τούς ἐγκρίτους ὁμιλητές μας ἐκτενεῖς ἀναφορές στό δικτατορικό νεοταξικό καθεστώς τῶν τραπεζῶν. Ἀπεριόριστη καί ἄκρως ὑπερβολική εἶναι ἡ «συμπάθεια» τῶν φίλων καί ἑταίρων μας Εὐρωπαίων πρός ἐμᾶς! Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, φαίνεται ὁλοκάθαρα ἡ ἀμηχανία καί ἡ ἀδυναμία τῶν δικῶν μας κυβερνητῶν νά εἶναι κύριοι τοῦ ἑαυτοῦ τους καί τῶν ὁριακῶν περιστάσεων πού ζοῦμε.

Ἡ δοκιμασία πού ἐπιτρέπει ὁ ἐν Τριάδι Θεός εἶναι ἀπό τίς κρισιμότερες πού διερχόμαστε ὡς ἑλληνικός λαός. Ἡ λύπη εἶναι βαθύτατη στίς ψυχές μας, ὁ ἐσωτερικός πόλεμος εἶναι ἀσφυκτικός, ἀφοῦ εἶναι ὁ δαιμονικός πόλεμος τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων.

Μαίνεται ὁ διάβολος. Ἡ συμπεριφορά τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν εἶναι ἐξευτελιστική πρός τούς Ἕλληνες. Μᾶς στήνουν στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα, στίς οὐρές ἔξω ἀπό τίς τράπεζες, γιά νά κάμψουν τό ὁμολογιακό φρόνημα ὑπομονῆς - ἡρωϊσμοῦ τοῦ ὀρθοδόξου γηραιοῦ καί ὄχι μόνο, ἕλληνα πολίτη. Καί ὅμως στίς ἀτέλειωτες οὐρές, τό σύνολο τῶν ὑπομονετικῶς καρτερούντων προσεύχονται μέ τή νοερά προσευχή, ἀνταλλάσσουν κάποιες κουβέντες παρηγοριᾶς καί ἀναμένουν ἀξιοπρεπῶς νά πάρουν τά ψίχουλα, ἀπό ὅσα μᾶς ἄφησαν τά γνωστά ἀρπακτικά ἐπί χρόνια.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐπιθυμεῖ ταπεινῶς νά παρακαλέσει ὅλους τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί τίς ἀδελφές νά ἀρχίσουμε ὅλοι μας ἐντατικότερη προσευχή μέχρι τό τέλος τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδος. Μποροῦμε νά συναντιώμαστε στήν κατ' ἰδίαν μας προσευχή κατά τό διάστημα 11-1 τά μεσάνυχτα, ὅπως ἔχει προτείνει καί ἕτερος πρεσβύτερος ἀδελφός ἤ πολύ ἐνωρίς τό πρωΐ. «Βασιλεῦ οὐράνιε», τό «Πάτερ ἡμῶν», ἡ πρωινή προσευχή ἤ τό «Μικρό Ἀπόδειπνο» καί ἕνα κομβοσχοίνι τῶν τριακοσίων κόμβων θά εἶναι πολύ εὐάρεστα τῷ Κυρίῳ. Ὅσοι ψηφίσουν τό ὄχι ἀσφαλῶς θά ἔχουν στό νοῦ τους τή μέχρι τώρα σκληρή καταπίεση τῶν μνημονίων πού μᾶς ἐπέβαλε στανικά ἡ Νέα Ἐποχή μέ τά ὄργανά της καί ὅσα ἐπί πλέον σκληρότερα θά μᾶς ἐπιβάλει. Ἀλλά οὔτε τό ΝΑΙ οὔτε τό ΟΧΙ θά μᾶς σώσει ἀφοῦ ἡ Νέα Ἐποχή μέ τήν ἀντίχριστη κυριαρχία της ἔχει μπερδέψει ὅλη τήν πολιτική κατάσταση καί τούς πολιτικούς μας ἄρχοντες. Κανείς ὀρθόδοξος χριστιανός νά μήν ὑβρίζει κανένα τῶν κυβερνητῶν μας, γιά νά εἰσακουσθεῖ ὡς ἄκακη ἡ διάπυρη προσευχή μας. Προσευχή ἐκτενής πρός τόν Ὕψιστο γιά νά φωτίσει καί τούς ἐδῶ πολιτικούς μας καί τούς ξένους, ὥστε μέ τήν ἔγνοια καί προστασία τοῦ Κυρίου μας νά γυρίσουν τά κάτω πάνω. Ἄς ἐπικαλούμαστε τήν Κραταιά Προστασία τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τίς ἅγιες εὐχές τῶν μεγάλων ἁγίων τῆς ἐποχῆς μας Πορφυρίου, Παϊσίου καί Ἰακώβου καί τή θαυματουργική καί πάνσοφη παρά Κυρίου βοήθεια!

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις

Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.