ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ἀπό τήν ἡμερίδα «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Ἐρωτήσεις ἀπό τήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»
Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (30)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (24-29)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05-ΙΟΥΝΙΟΥ-2013 ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (23)

MetamPlag

(Σημ. ΔΕΝ ΔΟΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ). ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Ἐρώτηση 1η

Ἐπειδὴ σκοπεύω νὰ ὑποβάλλω Ὑπεύθυνη Δήλωση πρὸς τὸν ΕΟΜ βάσει τοῦ ἀνηρτημένου στό διαδίκτυο ὑποδείγματος, παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐξηγήσετε ποιὸν σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ νὰ θεωρήσω 3 ἀντίγραφα ἀφοῦ ἕνα μόνον ἀποστέλλεται πρὸς τὸν ΕΟΜ;

Ὅλοι ὅσοι τοὺς ἐνημέρωσα καὶ τοὺς προέτρεψα νὰ ἐνεργήσουν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, εἶχαν τὴν ἴδια ἀπορία. Παρακαλῶ ἀπαντῆστε μου, εὐχαριστῶν ἐκ τῶν προτέρων.

Ἀπάντηση:

Προτείνουμε τή θεώρηση 3 ἀντιγράφων τὸ ἐλάχιστο, γιὰ τὴν περίπτωση καταστροφῆς τοῦ ἀρχείου τοῦ ΕΟΜ ἤ τῆς ἐσκεμμένης ἐκ μέρους του ἀποκρύψεως τῆς σχετικῆς δηλώσεως ἀρνήσεώς μας. Ἀποτελοῦν δηλ. τὸ ἀσφαλέστερο ἐπιβεβαιωτικὸ στοιχεῖο τῆς ἀρνήσεώς μας.

Ὅποιος θέλει μάλιστα, μπορεῖ νὰ θεωρήσει περισσότερα ἀντίτυπα γιὰ νὰ τὰ στείλει σὲ ἄτομα ἐμπιστοσύνης καὶ συχνῆς ἐπικοινωνίας, πρὸς φύλαξη.


Ἐρώτηση 2η: Τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ μὴν ψηφιστεῖ ὁ νόμος;

Ἀπάντηση: Ὁ νόμος ἔχει ψηφισθεῖ. Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν μὲ τὸ ΙΝΚΑ ὅμως, θὰ προσφύγουν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ἀκύρωση τοῦ νόμου ὡς ἀντισυνταγματικοῦ.


Ἐρώτηση 3η: Γιατί γιὰ τόσο σοβαρὸ θέμα δὲν γίνεται δημοψήφισμα;

Ἀπάντηση: Ὅπως ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, οἱ κυβερνῶντες μας ἀποφεύγουν νὰ προσφύγουν σὲ δημοψήφισμα γιὰ ὅλα τὰ σημαντικὰ ἐθνικὰ θέματα, φοβούμενοι τὴν ἀπόρριψη τῶν σχεδίων τους ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Ἐμεῖς βεβαίως καὶ θὰ ἐπιθυμούσαμε δημοψήφισμα, ἂν καὶ τὸ θεωροῦμε σχεδὸν ἀπίθανο, ἀπὸ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν σαφὲς ἔλλειμμα δημοκρατικῶν εὐαισθησιῶν, νὰ ἀναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες.


Ἐρώτηση 4η: Μήπως ἡ κατάθεση ὑπεύθυνης δήλωσης ἀποτελεῖ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ ὅτι ὁ μὴ καταθέτων δηλώνει ὅτι εἶναι δωρητὴς ὀργάνων κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου; Συμφωνεῖτε μὲ τὴν κατάθεση ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης μεταμόσχευσης;

Ἀπάντηση: Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἤθελαν οἱ ὑπερασπιστὲς τῶν «πτωματικῶν μεταμοσχεύσεων» εἶναι νὰ μὴν καταθέσει πολὺς κόσμος τὴν ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων.

Ἐπιβάλλεται νὰ τὴν κάνουμε ὅλοι, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου σὲ τέτοιες πρακτικές. Σαφῶς καὶ δὲν ἐξάγεται ἀπὸ αὐτὴ τὴν κίνηση ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, θὰ ἦταν καλὸ καὶ γιὰ ἐσᾶς νὰ προβεῖτε τάχιστα στὴν κατάθεση τῆς δήλωσης, διότι δὲν ξέρουμε πότε θὰ μᾶς βρεῖ τὸ κακὸ καὶ θά... «διαγνώσουν» τὸ θάνατό μας, χωρὶς αὐτὸς νὰ ἔχει ἐπέλθει.


Ἐρώτηση 5η : Ἡ σύζυγός μου πῆρε τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν καὶ μὲ ἀπεγύμνωσε νομικῶς ἀπὸ κάθε ἐξουσία καὶ δικαίωμα στὴ ζωή τους. Μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ ἀρνητικὴ δήλωση γιὰ τὰ παιδιά μου; Καὶ πῶς;

Ἀπάντηση: Τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσετε γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως εἶναι ἡ σωματικὴ ἀκεραιότητα τῶν τέκνων σας, δὲν ἀνήκει στὴν ἐπιμέλεια τὴν ὁποία ἔχετε νομικῶς ἀπωλέσει, ἀλλὰ στὸν πυρήνα τῆς γονικῆς μέριμνας, ἡ ὁποία δὲν χάνεται ποτέ. Ὁ νόμος ὁρίζει ὅτι γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων, ἀπαιτεῖται συναίνεση τῆς οἰκογένειας. Ὅσο στενὰ καὶ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὁ ὅρος «οἰκογένεια», ὁ πατέρας πάντοτε θὰ συμπεριλαμβάνεται στὸν ὅρο αὐτό, ἀσχέτως ἂν δὲν κρατεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν τέκνων. Ὁπότε, σᾶς συνιστοῦμε, συμπληρώνοντας τὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ τὴ δική σας ἄρνηση, νὰ συμπεριλάβετε καὶ τὰ ἀνήλικα τέκνα σας.

Μὲ τὴν ἐνηλικίωσή τους ὅμως, θὰ πρέπει ἀπὸ μόνα τους νὰ προβοῦν ἐκ νέου σὲ ἀτομικὴ ὑπεύθυνη δήλωση.


Ἐρώτηση 6η : Τὸ ἐπίπεδο 4 ἤ 5 τῆς Κλίμακας Κώματος τῆς Γλασκώβης εἶναι κατάσταση μὴ ἀναστρέψιμη;

Ἀπάντηση: Ἡ Κλίμακα Κώματος τῆς Γλασκώβης εἶναι μέθοδος ἀξιολόγησης τῆς βαρύτητας μίας κρανιοεγκεφαλικῆς κάκωσης καὶ ὄχι διαγνωστική τοῦ Ε.Θ. Τὸ ἐπίπεδο 3 θεωρεῖται ὅτι ἀντιστοιχεῖ στὸν Ε.Θ. Ὅμως τὸ μὴ ἀναστρέψιμο μίας κατάστασης εἶναι πρόγνωση καὶ ἡ ταύτισή της μὲ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι λογικὸ σφάλμα. Τὸ ὅτι κάποιος θὰ πεθάνει δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἤδη νεκρός.


Ἐρώτηση 7η : Ποιά ἡ τύχη τοῦ ἐγκεφαλικὰ νεκροῦ στὶς ΜΕΘ;

Ἀπάντηση: Ὁ Νόμος ὁρίζει ὅτι ὅταν τεθεῖ ἡ διάγνωση τοῦ Ε.Θ. στὴν ΜΕΘ ὁ θεράπων ἰατρὸς θὰ πρέπει εἴτε νὰ ἀποσυνδέσει τὸν ἀσθενῆ ἀπὸ τὸν ἀναπνευστήρα καὶ νὰ χορηγήσει πιστοποιητικὸ θανάτου γιὰ τὴν ταφή του εἴτε μετὰ ἀπὸ συγκατάθεση τῶν συγγενῶν του νὰ ἀκολουθήσει τὴν διαδικασία γιὰ τὴν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων του. Ὁ Νόμος δὲν ἐπιτρέπει τὴ συνέχιση τῆς φροντίδας ἑνὸς ἐγκεφαλικά νεκροῦ στὴν ΜΕΘ χωρὶς τὴν προοπτικὴ ἀφαίρεσης τῶν ὀργάνων του. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ἂν δὲν τεθεῖ ἐπίσημα ἡ διάγνωση τοῦ Ε.Θ.


Ἐρώτηση 8η : Πότε ἐκδίδεται τὸ πιστοποιητικὸ θανάτου γιὰ ἕναν ἐγκεφαλικὰ νεκρό;

Ἀπάντηση: Ἡ ἡμερομηνία τοῦ πιστοποιητικοῦ θανάτου εἶναι ὁ χρόνος ἀποσύνδεσης τοῦ ἀσθενοῦς ἀπὸ τὸν ἀναπνευστήρα ἤ ὁ χρόνος τῆς ἀφαίρεσης τῶν ὀργάνων του.


Ἐρώτηση 9η : Μετὰ τὸν θάνατο ἑνὸς ἀνθρώπου ποιὰ ὄργανα εἶναι ἀξιοποιήσιμα;

Ἀπάντηση: Μετὰ τὸν πραγματικό-βιολογικὸ θάνατο ἑνὸς ἀνθρώπου τὰ ὄργανά του (καρδιά, πνεύμονες, ἧπαρ, νεφροί, πάγκρεας, λεπτὸ ἔντερο) δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ μεταμόσχευση. Ὑπάρχουν ὅμως κάποιοι ἱστοὶ ,ποὺ ἂν ἀφαιρεθοῦν σύντομα μετὰ τὸν θάνατο, μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ μεταμόσχευση. Τέτοιοι ἱστοὶ εἶναι οἱ κερατοειδεῖς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ δέρμα, τὰ ὀστᾶ, οἱ τένοντες, ἡ σκληρὰ μήνιγγα, οἱ βαλβίδες τῆς καρδιᾶς καὶ κάποιοι ἄλλοι ἀκόμα.


Ἐρώτηση 10η : Τί εἶναι ὁ θάνατος τοῦ στελέχους;

Ἀπάντηση: Ἐξετέθη διά μακρῶν ἀπό τόν καθηγητή κ. Καρακατσάνη στή σχετική εἰσήγησή του στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα.


Ἐρώτηση 11η : Ποιό εἶναι τό κείμενο πού συντάχθηκε τό 1999 γιά τίς μεταμοσχεύσεις καί τί λέει;

Ἀπάντηση: Τό κείμενο γιά τίς μεταμοσχεύσεις τό ὁποῖο συντάχθηκε τό 1999 καί στό ὁποῖο ἀναφέρθηκα εἶναι ὁ ν. 2737/1999, Φ.Ε.Κ. Α΄174/27.8.1999.


Ἐρώτηση 12η : Ἔχει ψηφισθεῖ καί σέ ἄλλες χῶρες ὁ ἴδιος νόμος;

Ἀπάντηση: Κάθε χώρα ψηφίζει τούς δικούς της νόμους.


Ἐρώτηση 13η :  Ἐνῶ εἶναι πασιφανές ὅτι μέ τόν ἐγκεφαλικό θάνατο οἱ γιατροί καταπατοῦν τούς ὅρκους τους, γιατί συνεχίζουν νά τόν ὑποστηρίζουν; Μήπως μέ τό νομοσχέδιο αὐτό ὑποβοηθοῦνται καί οἱ λαθρέμποροι ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπου;

Ἀπάντηση: Πράγματι εἶναι πασιφανές - ὅπως λέτε - ὅτι μέ τόν ἐγκεφαλικό θάνατο καταπατοῦνται καί ἰατρικοί ὅρκοι. Αὐτό ὅμως δέν τό παραδέχονται ἐκεῖνοι πού τούς «καταπατοῦν». Μέ τόν ν. 3984/2011 προσφέρεται, πράγματι, ἔδαφος στούς λαθρεμπόρους ὀργάνων τοῦ ἀνθρώπου.


Ἐρώτηση 14η : Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες εἶναι μπλεγμένοι σέ κύκλωμα ἐμπορίας ὀργάνων ὅταν ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων ἀπό πτωματικούς δότες; δέν μπορεῖ νά ὑφίσταται καί κάτι ἄλλο;

Ἀπάντηση: Εἶναι μιά ἀσυγχώρητη καί προσβλητική ὑπερβολή, τό νά ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι «ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες εἶναι μπλεγμένοι σέ κυκλώματα ἐμπορίας ὀργάνων», ἐπειδή ἐπιχειρηματολογοῦν ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων.


Ἐρώτηση 15η : Ἄν εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ὄντως ἐγκεφαλικός θάνατος ἐπιφέρει πάντα τό τέλος ἀργά ἤ γρήγορα τῆς ἐδῶ ζωῆς γιατί νά μή δώσουμε ζωή σέ κάποιον ἀδελφό μας;

Ἀπάντηση: Τήν ὥρα πού διαγιγνώσκεται «ἐγκεφαλικός θάνατος» δέν ἔχει ἐπέλθει τό τέλος τῆς ζωῆς, τουλάχιστον τήν ὥρα ἐκείνη ἀκόμη. Δέν ἔχει ἐπέλθει δηλαδή, ὁ «βιολογικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου». Ἑπομένως ἄν πάρουμε τήν καρδιά ἑνός τέτοιου ἀνθρώπου, αὐτό ἰσοδυναμεῖ μέ ἀφαίρεση ζωῆς πρίν τήν ὥρα της.


Ἐρώτηση 16η : Ἕνας ἐγκεφαλικά νεκρός συνεπείᾳ αὐτοκινητιστικοῦ ἀτυχήματος, ἄν δέν εἰσαχθεῖ σέ ΜΕΘ (μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας), ὁδηγεῖται κατ᾿ εὐθείαν καί σέ κλινικό θάνατο. Ἄρα ἔχει ἀναχωρήσει ἡ ψυχή. Ἐνῶ ἄν εἶναι τυχερός καί μπεῖ σέ νοσοκομεῖο, ἡ ψυχή του δέν φεύγει. Πῶς τό σχολιάζετε αὐτό;ὅσον ἀφορᾶ στή ζωτικότητα τῶν ὀργάνων, αὐτό ὀφείλονται στήν ὕπαρξη κυκλοφορίας. Ἡ κυκλοφορία ὅμως διατηρεῖται μόνο ὅταν ὑπάρχει σύνδεση στόν ἀναπνευστήρα καί πιθανόν δίνονται καί ἀγγειοσυσπαστικά φάρμακα. Ἀλλιῶς παύει.

Ἀπάντηση: Ὁ «ἐγκεφαλικῶς νεκρός» δέν εἶναι ἀκόμη «βιολογικῶς νεκρός», καί ἡ ψυχή του «δέν ἔχει ἀναχωρήσει ἀκόμη»! Ὁπότε ἡ τεχνική βοήθεια στή ΜΕΘ μπορεῖ νά τόν κρατήσει ζῶντα, μέχρι καί νά τόν ἐπαναφέρει στή ζωή!


Ἐρώτηση 17η : Πότε χωρίζεται ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα; Ἔχει ἡ Ἐκκλησία θέση-ἀπάντηση;Ἡ ἀπάντηση ἐπηρεάζει τή στάση μας ἀπέναντι στίς μεταμοσχεύσεις;

Ἀπάντηση: Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐπ᾿ αὐτῶν-καί ἀπαντῶ εὐθέως στόν συνάδελφο ἰατρό- εἶναι λίαν σαφής:

α) Τόσο ἡ ζωή ὅσο καί ὁ θάνατος εἶναι μυστήριο.

β) «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευναν», δηλ. τό μυστήριο δέν ἐπιδέχεται ἔρευνα.

γ) Λέει ἕνα τροπάριο στή νεκρώσιμη ἀκολουθία «Ὄντως φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον, πῶς ψυχή ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καί τῆς συμφυΐας ὁ φυσικώτατος δεσμός θείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται». Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας ἑπομένως εἶναι σαφής κύριε συνάδελφε, καί μή ἐπιδεχομένη ἀμφισβήτηση.

Εἶναι δέ ἑπόμενο νά ἐπηρεάζει τή στάση μας στίς μεταμοσχεύσεις, ὅπως διαφαίνεται ὅτι συμβαίνει καί μέ ἐσᾶς. Γνωρίζουμε μάλιστα, ὅτι «οὐκ ἔξεστιν μεταίρειν ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες ἡμῶν»!

Εἶχα καί ἐγώ κύριε Συνάδελφέ μου ἐν τῇ ἰατρικῇ ἀνάλογα μέ τά δικά σας οὐκ ὀλίγα ἐρωτήματα πρός τήν Ἐκκλησίαν.

Ὁ ἀλτρουϊσμός μου γιά τίς μεταμοσχεύσεις πέρασε πολλά κύματα, διότι οἱ ἐπιστημονικές μου γνώσεις ὑπέστησαν, λόγῳ πίστεως, διαφόρους κραδασμούς.

Πρός τούτοις, στά ὅσα ἀνέφερα κατά τήν εἰσηγησή μου στήν ἐν λόγῳ ἡμερίδα περί λαθῶν τῶν Βασικῶν θέσεων ἐπί τῆς Ἠθικῆς τῶν Μεταμοσχεύσεων τῆς Ι.Σ.Ε.Ε., θέλω νά προσθέσω τήν ὁλοσχερή παραθεώρηση στό βιβλίο της «Ἐκκλησία καί Μεταμοσχεύσεις» οἱασδήποτε ἀναφορᾶς α) στόν καρδιοαναπνευστικό θάνατο καί β) στήν τόσο πλούσια ὀρθόδοξο Γραμματεία περί τῆς «καρδίας»-αὐτῆς μάλιστα ὡς κέντρον ζωῆς ὑπεχούσης- σάν αὐτά νά μήν ὑπάρχουν.

Ἔτσι θεώρησα ταπεινή μου ὑποχρέωση νά συγγράψω τό βιβλίο μου «Μεταμοσχεύσεις καί Ἐκκλησία» (ἐκδ. ΤΗΝΟΣ 2007) ὑπό τό πρῖσμα τῆς Ἰατρικῆς μέ πολλά ἐρωτήματα πρός τήν Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό τό πρῶτο σχετικό βιβλίο πού ἤδη εἶχα γράψει μέ τίτλο «Μεταμοσχεύσεις, προβληματισμοί καί διλήμματα» (ἐκδ. ΤΗΝΟΣ 2002), τό ὁποῖο μάλιστα προλογίσθηκε ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ἀρχ/τη Γεώργιο Καψάνη, κατόπιν κριτικῆς μελέτης του ἐπ᾿ αὐτοῦ.

Τέλος, μέ ἀφορμή αὐτήν τήν ἐρώτηση, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας, Σεβασμιώτατοι τῆς σημερινῆς ἡμερίδος, ἀποφεύγοντας εἰσπήδησιν σέ ἁρμοδιότητες ἄλλων, νά παρακαλέσω γιά μιά ἐπαναξιολόγηση τῶν θέσεων ἐκείνων τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Βιοηθικῆς τῆς Ι.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες α) μέ τήν δωρεά ὀργάνων «ὁ δότης καρποῦται χυμούς πνευματικῆς ζωῆς» καί ὅτι β) «αὐτή ἡ πρόσκαιρη σωτηρία τοῦ πλησίον, τοῦ ἐξασφαλίζει τή δική του (τοῦ δότη) σωτηρία». Ἀντιθέτως ὅμως ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι «ἡ σωτηρία μας εἶναι μυστήριο καί δωρεά τοῦ Θεοῦ».Ἐπ᾿ αὐτῶν ὅμως ἡ Ι.Σ.Ε.Ε. ἐξακολουθεῖ νά σιωπᾶ. Γιά πόσο ὅμως ἀκόμη;

Ἄνθρωποι βεβαίως εἶναι καί αὐτοί καί «τό σφάλλειν ἀνθρώπινον». «Errare humanum est», «reserverare» ὅμως, δηλ. τό «ἐμμένειν»(;)..., αὐτό καλύτερα ἄς μήν τό ὀνοματίσω. Ἄλλωστε δέν εἶναι ἐπιτρεπτό προσωπικές ἀντιλήψεις ἤ ἀπόψεις οἱουδήποτε νά ἀνάγονται αὐθαιρέτως καί σέ «θέσεις τῆς Ἐκκλησίας». Ἀκόμη δέ καί νά παρουσιάζονται ὡς «Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας»!

Ἐπί πᾶσι τούτοις εὔχομαι τό πολύ συμπεπυκνωμένο «ψήφισμα» πού διαβάσθηκε κατά τό πέρας τῆς ἡμερίδος, ἀφοῦ τύχει πληρέστερης ἐπεξεργασίας καί τῆς κατάλληλης τεκμηρίωσης, νά καταστεῖ ἱκανό, ὥστε νά ἀνατρέψει τόν πολλαπλῶς καί πολυπλεύρως ἀμφισβητούμενο νόμο 3984/2011.


Ἐρώτηση 18η:
Ὑπάρχουν περιστατικά ἀσθενῶν σέ κῶμα πού ἀνένηψαν πλήρως και ἔζησαν; Ἄν ναί, σέ τί ποσοστό%;

Ἀπάντηση:
Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο σέ κωματώδη κατάσταση και ἀνένηψαν πλήρως· ὑποθέτω, ὅμως ὅτι ἐρωτᾶτε, ἐάν ἀνένηψαν "ἐγκεφαλικῶς νεκροί" ἀσθενεῖς.

Ἡ ἀπάντηση, τήν ὁποία θα πάρετε ἀπό τούς ὑπερμάχους τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου" εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχουν τέτοια περιστατικά καί ὅτι τά ἀναγραφόμενα περί ἀνανήψεως ἀφοροῦν σέ περιπτώσεις στίς ὁποῖες δέν εἶχε ἐφαρμοσθῆ ἀκριβῶς τό πρωτόκολλο διαγνώσεως τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου".

Ὁπωσδήποτε, στήν ἰατρική βιβλιογραφία ἀναφέρονται λίγα περιστατικά "ἐγκεφαλικῶς νεκρῶν" βρεφῶν, στά ὁποῖα παρατηρήθηκε μερική ἀνάληψη τῶν νευρολογικῶν τους λειτουργιῶν γιά διάστημα ἑβδομάδων ἤ μηνῶν.

Ὅμως, τό ἐρώτημα δέν μπορεῖ σήμερα νά ἀπαντηθῆ, διότι, ὅταν τεθῆ ἡ διάγνωση τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου", ὁ ἀσθενής εἴτε ὁδηγεῖται στό χειρουργεῖο γιά ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων του (ἐφ᾿ ὅσον εἶχε δηλώσει δότης ὀργάνων) εἴτε τοῦ ἀφαιρεῖται ἡ ὑποστήριξη (ἀναπνευστήρας κ.τ.λ.), ὁπότε καταλήγει. Ἑπομένως, δέν δίνεται ἡ δυνατότητα νά παρακολουθηθῆ ὁ ἀσθενής καί νά μάθωμε τήν τελική ἔκβαση.

Περαιτέρω, στόν ἡμερήσιο τύπο ἀναγράφονται κατά καιρούς διάφορα περιστατικά πλήρους ἀνανήψεως "ἐγκεφαλικῶς νεκρῶν" ἀσθενῶν· στίς περιπτώσεις αὐτές δέν γνωρίζει κάποιος ἐπακριβῶς ὑπό ποῖες προϋποθέσεις ἐτέθη ἡ διάγνωση τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου", ὁπότε καλό εἶναι νά εἶναι ἐπιφυλακτικός.


Ἐρώτηση 19η:
Γιατί δεχόμαστε τή μηχανική ὑποστήριξη σέ περίπτωση ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, ἀφοῦ ἄν δέν ὑπῆρχαν τά μηχανήματα φυσιολογικά τό ἄτομο θά πέθαινε;

Ἀπάντηση:

Οἱ ὑπέρμαχοι τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου" δέχονται τή μηχανική ὑποστήριξη, διότι μόνον ὑπό τήν προϋπόθεση αὐτή εἶναι δυνατόν νά λάβουν βιώσιμα ὄργανα ἀπό τούς "ἐγκεφαλικῶς νεκρούς" ἀσθενεῖς.

Οἱ ἀντιτιθέμενοι στήν ἔννοια τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου" δέχονται τή μηχανική ὑποστήριξη, διότι: α) ἡ μηχανική ὑποστήριξη (τοποθέτηση τοῦ ἀσθενοῦς στόν ἀναπνευστῆρα) γίνεται πρίν ἤ τεθῆ ἡ διάγνωση τοῦ "ἐγκεφαλικοῦ θανάτου"· ἄλλωστε, στόν ἀναπνευστῆρα τίθεται κάθε ἀσθενής, γιά τόν ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἀναπνευστική λειτουργία ἐπιτελεῖται πλημμελῶς (π.χ. ἀσθενεῖς μέ τραυματική, ὑψηλή βλάβη τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, ἀσθενεῖς μέ βαριά ἀναπνευστική ἤ βαριά καρδιακή ἀνεπάρκεια κ.τ.λ. Ἄλλωστε, καθῆκον τοῦ ἰατροῦ εἶναι νά προσφέρη τή μέγιστη δυνατή ὑποστήριξη σέ κάθε ἀσθενῆ.


Ἐρώτηση 20η:

Δέν εἶναι φιλάνθρωπο νά δίνονται τά ὄργανα ἑνός ἐγκεφαλικά νεκροῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐλάχιστες δυνατότητες νά ἀνακάμψει, γιά νά σωθοῦν ἄλλα δέκα ἄτομα ἀπό αὐτόν;

Ἀπάντηση:

Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τίς φιλοσοφικές-θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ κάθε ἑνός· π.χ. οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουν ὅτι Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου εἶναι μόνον ὁ Θεός καί ὄχι ὁ ἄνθρωπος· ἀκόμη πιστεύουν ὅτι προσβάλλουν τή φιλανθρωπία καί τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν προσδιορίζουν οἱ ἴδιοι τή στιγμή τοῦ θανάτου τους. Περαιτέρω, ἡ "σωτηρία" εἶναι σχετική ἔννοια καί ἔχει ἀσφαλῶς σχέση πάλι μέ τίς φιλοσοφικές-θρησκευτικές πεποιθήσεις.


Ἐρώτηση 21η:

Εἶναι σωστή ἡ ἔκφραση ὅτι ἐπί ἐγκεφαλικοῦ θανάτου τό σῶμα καθίσταται ἁπλῶς ΕΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, τά ὁποῖα ἀναγκαστικῶς διατηροῦν τάς βιολογικάς διεργασίας των, ὑπό τήν κάλυψιν τῆς μηχανικῆς ὀξυγονώσεως τῆς καρδιακῆς λειτουργίας; Εἶναι σωστό τό ἔμψυχο σῶμα νά λέγεται ΕΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΩΝ;

Ἀπάντηση:

Ἀσφαλῶς δέν εἶναι ὀρθόν -συμφώνως πρός τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία- νά ἀποκαλεῖται τό ἔμψυχο σῶμα "ΕΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΟΡΓΑΝΩΝ". Δέν εἶναι ἐπίσης ὀρθό ὅτι τά ὄργανα "ἀναγκαστικῶς διατηροῦν τάς βιολογικάς διεργασίας των, ὑπό τήν κάλυψιν τῆς μηχανικῆς ὀξυγονώσεως τῆς καρδιακῆς λειτουργίας"· τό σῶμα τῶν "ἐγκεφαλικῶς νεκρῶν" εἶναι ζῶν, διότι διατηρεῖται εἰς αὐτό ἡ δυνατότητα ὀξειδώσεως τῶν συστατικῶν τῶν τροφῶν καί κατ᾿ ἐπέκταση ἡ δυνατότητα συνθέσεως, διασπάσεως καί ἐπανασυνθέσεως τῆς τριφωσφορικῆς ἀδενοσίνης (ΑΤP), ἀπό τήν ὁποία διατηρεῖται ἡ δυνατότητα ἐκτελέσεως ὅλων τῶν λειτουργιῶν τῶν κυττάρων. Μόνον ὅταν παύση ὁριστικῶς ἡ δυνατότητα συνθέσεως τῆς ΑΤP, ὁ ὀργανισμός ὁδηγεῖται ἀναποφεύκτως στόν ὁριστικό θάνατο. Ἄλλωστε, τό μόνον τό ὁποῖο ἔχει καταργηθῆ στούς "ἐγκεφαλικῶς νεκρούς" ἀσθενεῖς εἶναι ἡ δυνατότητά των νά ἐκπτύσσουν (και ἐπαναπτύσσουν παθητικῶς) τόν θωρακικό των κλωβό· δέν ἔχει καταργηθῆ τό οὐσιαστικό μέρος τῆς λειτουργίας τῆς ἀναπνοῆς (ἀνταλλαγή τῶν ἀναπνευστικῶν ἀερίων διά τῆς τριχοειδο-κυψελιδικῆς μεμβράνης καί ὀξειδώσεως τῶν λιπῶν, ὑδατανθράκων καί πρωτεϊνῶν)!


Ἐρώτηση 22η:

Ὁ καρδιακός θάνατος διαφοροποιεῖται ἀπό τόν ἐγκεφαλικό;

Ἀπάντηση:

Ἀσφαλῶς πρόκειται περί διαφορετικῶν ὀντοτήτων· ὁ ὁριστικός βιολογικός θάνατος ἔχει ὡς μόνο ἀσφαλές κριτήριο τή μή ἀναστρέψιμη παύση τῆς ἀναπνευστικῆς καί καρδιακῆς λειτουργίας· ἀντίθετα, ὁ "ἐγκεφαλικός θάνατος" ἀποτελεῖ ἐπινόηση ἐννοίας ἀσαφοῦς, σχετικῆς καί αὐθαιρέτως προσδιοριζομένης!


Ἐρώτηση 23η:

Ἐφ᾿ὅσον εἶναι κάποιος ἐγκεφαλικά «νεκρός» γιατί τοῦ κάνουν ἀναισθησία; Ἀκούσαμε ὅτι τήν κάνουν γιά νά μή χαλάσουν τά ὄργανα. Ἀληθεύει;

Ἀπάντηση:

Ἕνας βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖον δίδουν ἀναισθησία στούς "ἐγκεφαλικῶς νεκρούς" ἀσθενεῖς, κατά τή διάρκεια τῆς λήψεως τῶν ζωτικῶν τους ὀργάνων, εἶναι γιά νά μήν ἐκλύωνται (γιά νά μήν παράγωνται) τά θεωρούμενα "νωτιαῖα ἀντανακλαστικά" καί διάφορες κινήσεις, ὅπως π.χ. τά τονικά ἀντανακλαστικά τοῦ αὐχένος (π.χ. κάμψη τοῦ βραχίονος ἤ τοῦ ἰσχίου, σύσπαση κοιλιακῶν μυῶν), ἡ στροφή τῆς κεφαλῆς, διάφορες κινήσεις τῶν ἄνω ἄκρων, κινήσεις τοῦ κορμοῦ, κοιλιακά ἀντανακλαστικά καί κινήσεις κάτω ἄκρων. Προκειμένου νά μήν ἐκλύωνται τά προαναφερθέντα, χορηγοῦν παραλυτικούς παράγοντες.


Ἐρώτηση 24η:

Παρακαλῶ πολύ νά ἀναφέρετε καί κάτι γιά τό θέμα περί παράνομης ἐμπορίας ὀργάνων, κατά τήν ὁποία σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπάγονται καί «σκοτώνονται» παιδιά, πολλές φορές ὀρφανά καί μωρά...

Ἀπάντηση:

Μέχρι καί προσφάτως ἀκούστηκε ὅτι οἱ ψευτοαντάρτες στή Συρία πολλούς αἰχμαλώτους τούς ὁδήγησαν στά σύνορα μέ τήν Τουρκία καί ἐκεῖ σέ κατάλληλα διασκευασμένα χειρουργεῖα τούς ἀφαίρεσαν, χωρίς ἀναισθησία, τά ὄργανα πού ἐπιθυμοῦσαν. Τό ἴδιο συνέβη καί στόν πόλεμο μέ τό Κόσοβο. Μέ πληροφόρησαν ἐπίσης προσωπικά ὅτι στήν Αἰθιοπία ἁρπάζουν παιδάκια τούς παίρνουν τά νεφρά καί παρατοῦν τά παιδιά στό δρόμο. Κάποιοι ἔχουν θέσει σέ κυκλοφορία καί μιά λίστα μέ τίς τιμές κάθε ὀργάνου! Αὐτό καί μόνο τό γεγονός δηλ. τοῦ ἐμπορίου καί τῆς ἁρπαγῆς τῶν ὀργάνων εἰς βάρος αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς θά ἔπρεπε νά ἀποτελέσει ἕνα stop γιά τίς μεταμοσχεύσεις.


Ἐρώτηση 25η:

Θά ἤθελα νά ρωτήσω ποιές οἱ προθέσεις καί ὁ σκοπός τοῦ νομικοῦ πλαισίου; Τί ἔρχεται νά διορθώσει ὁ νέος νόμος; Θά ἤθελα τή θεολογική ἑρμηνεία αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

Ἀπάντηση :

Αὐτό πού ἔρχεται «νά διορθώσει» ὁ νέος Νόμος 3984/11, εἶναι τό δικαίωμα στό σῶμα καί τή ζωή μας. Ἄν δέν ποῦμε «ὄχι, δέν θέλω νά δώσω τά ὄργανά μου», αὐτό γιά τό Νόμο σημαίνει «Ναί, δίνω τά ὄργανά μου»!!! Δέν χρειάζεται στό νόμο ἡ ρητή ἔκφραση τῆς βουλήσεώς μου. Αὐτή εἶναι ἡ εἰκαζόμενη συναίνεση.

Στό πλαίσιο αὐτό καί προβλέποντας ὅτι μέ τό τέχνασμα αὐτό θά αὐξηθοῦν μέ τό ζόρι οἱ δότες, προβλέπει ρητῶς ὁ Νόμος τή δυνατότητα ἀφαιρέσεως ὀργάνων σέ «ἰδιωτικές κλινικές» κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Ἡ Ἑλλάδα θά μετατραπεῖ σέ ἕνα ἀπέραντο σφαγεῖο καί κέντρο ἐμπορίου ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Πρῶτα μάζευαν δηλώσεις δωρητῶν ὀργάνων, αὐτῶν δηλ. πού ἤθελαν νά δωρήσουν τά ὄργανά τους. Εἶχαν κάποιους, λίγους δωρητές. Τώρα ἄν δέν δηλώσουν ἄρνηση οἱ Ἕλληνες πολίτες, εἶναι ὅλοι τους δωρητές!

Θά ρωτᾶνε, λέει, τήν οἰκογένειά του. Καί ἄν δέν ἔχει οἰκογένεια; Ἄν δέν βρίσκεται ἡ οἰκογένεια του; κλπ. κλπ. Τά ἐξήγησε ὡραία ὁ εἰσηγητής κ. Ἄνδραλης.

Μέ τή λεγόμενη εἰκαζόμενη συναίνεση ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ζητεῖ γιά ἄλλη μιά φορά νά καταπατήσει τή σύμφυτη στό «κατ΄εἰκόνα» μας ἐλεύθερη βούλησή μας, τό δῶρο τοῦ Θεοῦ.

Ἔχει ξεκινήσει ἀπό χρόνια τή μεθοδευμένη ἠλεκτρονική παρακολούθηση καί τό φακέλλωμα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς στόν στενά προσωπικό, μορφωτικό καί ἐπαγγελματικό τομέα, στόν τομέα τῆς ὑγείας κλπ. Τώρα θέλει τή ζωή μας καί τό σῶμα μας. Ἄν δέν δηλώσουμε ἄρνηση δωρεᾶς ὀργάνων ἡ Ν. Τάξη θεωρεῖ αὐτοδικαίως τό σῶμα μας περιουσία τοῦ κράτους. Καί μετά θά ἐπιθυμοῦσε ὅ, τι ἀπομένει ὡς ὑπόλοιπο, μέσῳ ἀποτεφρώσεως, νά ἐξαφανισθεῖ. Ὁ Σατανᾶς διεκδικεῖ ὅλον τόν ἄνθρωπο, εἰδικώτερα τόν βαπτισμένο ἄνθρωπο. Ἀποζητᾶ τήν ὑποταγή του στό βωμό τῆς Ν. Ἐποχῆς. Ἐμεῖς ὅμως ἀνήκουμε στόν Χριστό γιατί ἀγορασθήκαμε ὁλόκληροι μέ τό Τίμιο Αἷμα Του. Καί γι΄ αὐτό μόνο σ΄Αὐτόν καί στό θέλημά Του παραδίνουμε τή ζωή μας δηλ. τήν ψυχή καί τό σῶμα μας.


Ἐρώτηση 26η:

Οἱ ἐπαγγελματίες ὑγείας ἐρχόμαστε καθημερινά σέ ἐπαφή μέ τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας πού χρήζουν μεταμοσχεύσεως. Πῶς μποροῦμε νά τούς βοηθήσουμε σ΄αὐτή τή δοκιμασία; Βιώνουμε τήν ἀγωνιώδη προσπάθεια τῶν ἀσθενῶν νά βροῦν μόσχευμα ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἔχουν δικαίωμα καί αὐτοί στή ζωή. Μήπως γινόμαστε συνένοχοι μέ τό κακό πού διαπράττεται;

Ἀπάντηση :

Εἶναι πραγματικά λεπτή ἡ θέση τῶν νοσηλευτῶν καί τῶν ἄλλων ἐπαγγελματιῶν ὑγείας (Ε. Υ.) πού βρίσκονται κοντά στούς ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη γιά μεταμόσχευση. Δέν μποροῦν νά μιλήσουν ἀνοιχτά στούς πονεμένους αὐτούς ἀνθρώπους γιά τό ἔγκλημα τῶν μεταμοσχεύσεων καί νά τούς ἀποτρέψουν ἀπό τήν ἐπιθυμία τους γιά μεταμόσχευση.

Γι΄αὐτόν τόν λόγο ἡ σιωπηλή καί στοργική παρουσία τῶν Ε. Υ. καί ἡ προσευχή εἶναι τό πρῶτο καί κυριώτερο πού ἀπαιτεῖται. Γνωρίζοντας οἱ Ε.Υ. ὅτι τά μοσχεύματα ἁρπάζονται ἀπό ζωντανούς ἀνθρώπους θά πρέπει νά θυμοῦνται ὅτι μιά ἄλλη ζωή χάνεται κατά τήν ἐκρίζωση ζωτικῶν ὀργάνων. Ἄν ἔχουν τή δύναμη καί βλέπουν τήν καλή διάθεση τῶν ἀσθενῶν, τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία μέ διάκριση νά στρέφουν τό νοῦ τους στό ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς, νά τούς μιλήσουν γιά τόν Θεό.

Σέ σχέση μέ τούς γιατρούς οἱ Ε. Υ. ὀφείλουν, ἄν ἐρωτῶνται, νά λένε τή γνώμη τους γιά παράταση τοῦ χρόνου νοσηλείας στίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) τῶν ὑποψηφίων νά θεωρηθοῦν ἐγκεφαλικῶς νεκροί, καί ὅσο μποροῦν νά ἀπέχουν ἀπό πράξεις καί παραλείψεις πού ὁδηγοῦν στό θάνατο τούς χαρακτηρισμένους ὡς ἐγκεφαλικῶς νεκρούς. Ἐν ἀνάγκῃ νά ἀλλάξουν θέση ὑπηρετώντας μακριά ἀπό χώρους ὅπου πιστοποιεῖται ὁ λεγόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος ἤ γίνεται ἀφαίρεση ζωτικῶν ὀργάνων.


Ἐρώτηση 27η:

Συμφωνῶ μέ τίς ἀπόψεις πού διατυπώθηκαν στήν ἡμερίδα, ἀλλά ποιός γονιός θ΄ἀρνηθεῖ τή μεταμόσχευση ὀργάνου στό παιδί του, ὅταν πεθαίνει; Καί ἄν τή δεχθεῖ, διαπράττει συναίνεση σέ φόνο;

Ἀπάντηση :

Δέν θά κρίνουμε τίς ἀποφάσεις ἤ τίς ἐνέργειες ἑνός τέτοιου γονιοῦ. Ὅμως ἕνας πιστός γονιός πρέπει, ὅπως εἴπαμε σέ ἄλλη ἐρώτηση, νά θυμᾶται ὅτι ἕνα ἄλλο παιδί, ἔστω καί λίγο πρίν νά βγεῖ ἡ πνοή του, στερήθηκε βίαια τό νεφρό του, τήν καρδιά του, τό συκώτι του! Δέν πρέπει νά δεχόμαστε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί γιά μᾶς καί γιά τά παιδιά μας;
Μοῦ μετέφεραν τά λόγια ἑνός κληρικοῦ στήν κηδεία ἑνός 30χρονου πού σέ ἡλικία 12 ἐτῶν εἶχε κάνει μεταμόσχευση καρδιᾶς. Εἶπε, μεταξύ ἄλλων, ὁ κληρικός ἀπευθυνόμενος στούς γονιούς τοῦ κοιμηθέντος: «Νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό πού σᾶς τόν χάρισε γιά 18 χρόνια». Ὅμως τί εἶχε συμβεῖ στήν πραγματικότητα; Τό παιδί αὐτό πέρασε 18 μαρτυρικά χρόνια. Δέν εἶδε «ἄσπρη μέρα» πονώντας καί μπαινοβγαίνοντας στά νοσοκομεῖα καί κατηγορώντας τούς γονεῖς του πού ἐπέτρεψαν νά μεταμοσχευθεῖ. Δέν πρέπει στίς κρίσεις μας πού ἀφοροῦν τή ζωή νά παρασυρόμαστε ἀπό τά αἰσθήματά μας ἀκόμη καί ἀπό τά λεπτότερα. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ὁ νόμος Του πρέπει νά κυριαρχεῖ στόν νοῦ καί τήν καρδιά μας.


Ἐρώτηση 28η:

Ποιός/-οί εἶναι ο/οἱ συγγραφέας/-εῖς τῶν «Θέσεων» πού ἀναφέρατε στήν ὁμιλία σας;

Ἀπάντηση :

Οἱ «Θέσεις», ὅπως εἶπα στήν εἰσήγησή μου, εἶναι ἕνα κείμενο πού δημοσιεύθηκε σάν εἰσαγωγικό κείμενο στό βιβλίο Ἐκκλησία καί Μεταμοσχεύσεις μέ τόν τίτλο «Θέσεις ἐπί τῆς ἠθικῆς τῶν μεταμοσχεύσεων». Κάτω ἀπό τό τίτλο γράφεται : «Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Τό κείμενο, ἀλλά καί ὅλη ἡ ἔκδοση προέρχεται ἀπό τήν Συνοδική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς. Ἀκολουθεῖ μεγάλη σειρά εἰσηγήσεων ὑπέρ τῶν Μεταμοσχεύσεων.

Τό κείμενο τῶν «Θέσεων» δέν εἶναι ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῶν μεταμοσχεύσεων, ἀλλά, ὅπως ἀναφέρεται στό ἴδιο τό κείμενο «προτάσεις...γιά σκέψη καί προβληματισμό». Δέν γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ συγγραφέας τῶν «Θέσεων» γιατί δέν ἀναφέρεται πουθενά.


Ἐρώτηση 29η:

Στήν τηλεοπτική ἐκπομπή τῆς ΝΕΤ πού προβλήθηκε 2 φορές μέ τήν παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου διαβεβαίωναν ὅτι ἀπεσύρθη ἡ γραπτή μή συγκατάθεση τοῦ δότη καί ἀρκεῖ ἡ ἄρνηση τῶν συγγενῶν. Ἀληθεύει αὐτό;

Ἀπάντηση :

Νομίζω ὑπάρχει μιά παρανόηση. Ὁ νόμος 3984/11 θεωρεῖ ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες ὑποψηφίους δότες ὀργάνων, ἐκτός ἄν δηλώσουν γραπτῶς μέ ὑπεύθυνη δήλωσή τους ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν νά εἶναι δότες, ὑπογράφοντάς την μπροστά σέ δημόσια ἀρχή καί στέλνοντας τή δήλωση αὐτή στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Αὐτή εἶναι ἡ περιβόητη εἰκαζόμενη συναίνεση. Μέ τόν μεταγενέστερο νόμο, 4075/12, ἀρθ. 55 παρ. 4 , ἕνα νόμο ἄσχετο μέ τίς μεταμοσχεύσεις ἄν δέν ἔχει κάνει προτέρα δήλωση ὁ χαρακτηρισθείς ὡς ἐγκεφαλικῶς νεκρός, ἀπαιτεῖται, προκειμένου νά λάβουν τά ὄργανά του, καί ἡ συναίνεση τῆς οἰκογένειάς του. Πρόκειται, ὑποτίθεται, γιά βελτίωση τοῦ νόμου, ἀλλά δέν εἶναι καί τόσο σπουδαία ἡ βελτίωση. Ἀκοῦστε ἤ διαβάστε τήν σχετική εἰσήγηση στήν ἡμερίδα μας τοῦ δικηγόρου Χ. Ἄνδραλη.


Ἐρώτηση 30η:

Χάνεται ποτέ ἡ νοερά ἐνέργεια, ἀφοῦ παραμένουμε ψυχές;

Ἀπάντηση :

Ὄχι βέβαια.

Ἡ νοερὰ ἐνέργεια λειτουργεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Μερικοὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ταυτίζουν τὴ νοερὰ ἐνέργεια μὲ τό νοῦ καὶ τὴ λογική· ἐπίσης διδάσκουν πώς σέ περίπτωση βλάβης τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ νοερά ἐνέργεια κατεβαίνει καὶ λειτουργεῖ στὸν χῶρο τῆς καρδιᾶς.

Ὁπότε ἐξ αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἡ νοερὰ ἐνέργεια εἶναι μία καὶ μόνη ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία στὸν μὲν ἐγκέφαλο λειτουργεῖ ὡς λογική, ἡ ἴδια ὅμως λειτουργεῖ συγχρόνως καὶ στὴν καρδιὰ ὡς νοῦς. Δηλαδὴ τὸ ἴδιο ὄργανο, ὁ νοῦς, προσεύχεται ἀδιάλειπτα στὴν καρδιά, σὲ ὅσους ἐννοεῖται ἔχουν ἀδειάλειπτη καρδιακὴ προσευχή, καὶ συγχρόνως σκέπτεται π.χ. μαθηματικὰ προβλήματα καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, στὸν ἐγκέφαλο.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, στὸν β' λόγο του «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», ἀναφέρει ὅτι ἡ «καρδιά» εἶναι ὁ ἡγεμόνας ὅλης τῆς ὑπάρξεως• ἐκεῖ εἶναι ὁ νοῦς καὶ ὅλοι οἱ λογισμοὶ τῆς ψυχῆς. Ἐδῶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος μὲ τὸν ὅρο καρδιὰ δὲν ἐννοεῖ τὴ φυσικὴ καρδιά, ἀλλὰ τὴν βαθεία καρδία, ἐνῶ μὲ τὸν ὅρο νοῦς δὲν ἐννοεῖ τὴν διάνοια, ἀλλὰ τὴν ἐνέργεια τῆς καρδιᾶς, τὴ νοερὰ ἐνέργεια.

Διά τῆς νοερᾶς ἐνεργείας τῆς καρδίας ἐπιτυγχάνεται ἡ θέα τοῦ ἀκτίστου Θεοῦ.

Υποκατηγορίες