ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ πρωτ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΓΟΥΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ