Θεματική ἑβδομάδα Νο 4: Ὁμοφυλοφιλία (ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία) Δημήτρη Πατέλη.

ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΟΡΘΡΟΥ: Παραθέτουμε ἐδῶ τήν (ἀπομαγνητοφωνημένη) ὁμιλία τοῦ Δημήτρη Πατέλη ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δημήτρης Πατέλης εἶναι εἶναι ἕνας ὁμολογητἠς. Νά τονισθεῖ ἐπίσης ὅτι αὐτά τά ἔλεγε τό 2015. Τά λόγια του ἀποδείχθηκαν προφητικά.

Ἡ τεχνολογία ἀλλαγῆς φύλου δέν ξέρω πόσο χειραφετημένη διάσταση μπορεῖ νά ἔχει. Χειρίστου τύπου χειραγώγηση.

-Ποιοί εἶναι ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν;

-Οἱ πιό ρατσιστές στήν παγκόσμια πολιτική πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν τήν δική τους νοοτροπία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ ὅλο τόν πλανήτη. Αὐτοί πού ἐπιβάλλουν μέ ὅρους γενοκτονίας, οἰκονομικά, πολιτικά γεωστρατηγικά συμφέροντα, πού πᾶνε νά ἐπιβάλλουν ὅλη τήν προβληματική τῶν ὁμοφυλοφίλων κοκ.

Βάσει τῆς ἐπιστήμης, ἔχουμε διαφορά μεταξύ τῆς ἀνάγκης καί τῆς ἐπιθυμίας…ἐμπλέκεται τό φαντασιακό, τό συνειδησιακό, τό πνευματικό στοιχεῖο, ἀλλά ἀκριβῶς λόγῳ αὐτοῦ τοῦ πράγματος σέ ἀλλοτριωμένη κοινωνία ἔχουμε ἀπόπειρα ἐκτατικῆς ἀνάσας καί διεξόδου τῶν ὅρων ἀναπαραγωγῆς τοῦ κεφαλαίου πού θά τό δοῦμε στό ἱστορικό κομμάτι μέσῳ τῆς δημιουργίας τεχνητῶν ἀναγκῶν, ἐπίπλαστων ἀναγκῶν στόν ἄνθρωπο. Βιομηχανία ἐπιβολῆς, τεχνηέντως, ἐπίπλαστων ἀναγκῶν στόν ἄνθρωπο. Τό νά μιλᾶμε εὔκολα γιά αὐτά τά θέματα εἶναι νερό στόν μῦλο τῆς χειραγώγησης.

Δέν μπορῶ νά ἐπιβάλλω στά πλαίσια τῆς διατλαντικῆς πολιτικῆς ἐπενδύσεως καί ἐμπορικῆς,… δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλλονται καί τέτοια φαινόμενα ἀλλαγῆς φύλου καί τεκνοθεσίας μεταξύ ὁμοφύλων καί ἐμεῖς νά θεωροῦμε ὅτι εἶναι προοδευτικό φαινόμενο. Κάπου τό ΄χουμε χάσει. Χάσαμε τήν μπάλα.

Ἄν ἀγνοήσουμε τόν βιολογικό πυρήνα, τό βιολογικό ὑπόστρωμα τῶν ἀναγκῶν, φυσιογνωστικά ἐπακριβῶς προσδιοριζόμενο, ἄν ἐξαιρέσουμε τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου ὑπάρχει ὁρμονικό καί ἀνατομοφυσιολογικό πρόβλημα, ἀπειροελάχιστο ποσοστό, ὅπου καί πάλι ἰατρικές παρεμβάσεις μποροῦν νά βοηθήσουν… ἑρμαφρόδιτα κοκ…(στίς περιπτώσεις πού ἔχουμε τήν μή παραδοσιακή σεξουαλική προτίμηση),  ἔχουμε νά κάνουμε μέ μορφές διάθλασης συγκεκριμένου τύπου ἀλλοτριωμένου καί ἀλλοτριωτικοῦ κοινωνικοῦ στό βιολογικό. Διάθλασης οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ὁποίας εἶναι ὁρατές.

Ἐμεῖς ὡς ἐκπαιδευτικοί ἔχουμε ἄλλες δυνατότητες νά τό δοῦμε αὐτό, ὄχι ἐπειδή εἴμαστε ὑπεράνθρωποι, ἀλλά ἐπειδή μποροῦμε νά δοῦμε πῶς ἐξελίσσεται ὁ ψυχισμός τοῦ παιδιοῦ. Τί θά γίνει, σᾶς ρωτῶ, ἄν στήν παιδική ἐφηβική ἡλικία τοῦ παιδιοῦ ἔρθει ὁ δάσκαλος καί τοῦ πεῖ ¨παιδάκι μου τό ΄ψαξες το φύλο σου; Μήπως δέν εἶσαι ἀγόρι καί εἶσαι κορίτσι¨; Ποῦ θά πατήσει; Τί θά κάνει στή συνέχεια; κι᾿ ἄν τραυματίσεις τήν φυσιολογική ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ πού συνδέεται μέ θέσεις-ρόλους τούς βιολογικά προσδιορισμένους ἀπό τό βιολογικό ὑπόστρωμα ἀναγκῶν-θέσεων-ρόλων τῶν φύλων ἔχεις ἀποδομήσει τό σύνολο τῆς προσωπικότητας και τῆς μετέπειτα ζωῆς τοῦ παιδιοῦ· ἀποδεδειγμένο αὐτό μέ ἐμπειρικό ὑλικό. Στίς ΗΠΑ δίνουν μάχες γιά νά θεωρηθεῖ ὕψιστο δικαίωμα ἐλευθερίας ἐπιλογῆς τό νά ἐπιβάλλουν γονεῖς ὁρμονική παρέμβαση μέ εἰσαγγελική ἀπόφαση γιά ἀναστολή ὁρμονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ παιδιοῦ ἤ παρεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου σέ 6χρονα, 9χρονα, 12χρονα…τί εἶναι αὐτό; ἄν ὄχι γενοκτονία; Ποιός εἶσαι ἐσύ πού ἀποφάσισες ἐξ ὀνόματος τοῦ παιδιοῦ νά κάνεις προσθετικές-ἀφαιρετικές καί ἄλλες χειρουργικές ἐπεμβάσεις καί ἄλλες ὁρμονικές παρεμβάσεις; ἀποφάσισε μήπως τό παιδί στά 6 ὅτι δέν θέλει νά γίνει ἄντρας ἤ δέν θέλει νά γίνει γυναίκα;

Διαβάστε, εἶναι συγκλονιστικό τό ὑλικό – διαστάσεις γενοκτονίας, ἐπέρχεται βιολογικός ἐκφυλισμός στό ἀνθρώπινο γένος, στίς πιό ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες στήν οἰκονομία· δέν εἶναι τυχαῖο· δεῖτε ποιοί χρηματοδοτοῦν; μέ τρόπο βιομηχανικό· ἔχω κάνει ἔρευνα στό διαδίκτυο. Ὀργανώσεις Microsoft, IBM, Apple, τραπεζικοί ὅμιλοι. Βιομηχανία τουρισμοῦ , πιστωτικές κάρτες γιά ὁμοφυλοφιλικές κοινότητες μέ τίς προτιμήσεις τους· αὐτό πού κατέχει πρωτεύουσα ἐπιλογή ἐπιθετικῶν κύκλων σημερινῆς ὀλιγαρχίας χρηματιστικῆς τοῦ κεφαλαίου πῶς νά εἶναι πρόταγμα, σημαία προοδευτικότητας γιά προοδευτικούς χώρους;

Ἄν διαστρεβλώσουμε τήν φυσιολογική ὀντογενετική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ μέ τέτοιου τύπου χειραγώγηση, τότε τό ἄτομο πού θά τήν ὑποστεῖ ὄχι μόνο μέ παρεμβάσεις…τραγικό, ἀλλά ἔχοντας στήν οἰκογένεια ἀλλοτριωμένο πρότυπο σχέσεων ἀνάμεσα στούς γονεῖς πού νά τό κάνει νά ἀπολέσει κάθε ἐπιθυμία, νά ἔχει τό τάδε ἀρσενικό ἤ θηλυκό πρότυπο ἀρρενωπότητας ἤ θηλυκότητας …δηλ. αὐταρχική πατριαρχική οἰκογένεια ὥστε νά καταλήξει στήν καταρράκωση τοῦ ψυχισμοῦ τοῦ παιδιοῦ πού νά τό ἀκυρώσει καί ὡς φύλο.

Ἄν ὑπάρξει ἀκύρωση τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς συγκρότησης τῆς μελλοντικῆς προσωπικότητας τότε δέν θά ὑπάρχει θέμα πού νά μήν τό διαθλᾶ μέσῳ αὐτῆς τῆς παρέκκλισης-παρέκβασης ἀπό τόν ἔμφυλο προσδιορισμό τῆς ὕπαρξής του βιολογικά. Ψάξτε νά δεῖτε ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ ἀλλαγή προσδιορισμοῦ μέ ἤ χωρίς ἰατρικές παρεμβάσεις καί πεῖτε μου ἄν εἶναι ἱκανοί νά διαχειρισθοῦν ἕνα ἀπό τά μείζονα προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τῆς ἀνθρωπότητας χωρίς νά τό διαθλοῦν ἀπό αὐτό. Ἀντίστροφη διάθλαση δηλ. Ὄχι μόνο μέσῳ τοῦ κοινωνικοῦ, μέσῳ βιολογικοῦ στό ἄτομο, ἀλλά καί μέσῳ τοῦ βιολογικοῦ πυρήνα τῆς οἰκογένειας τῶν οἰκονομικῶν καταστάσεων, τάσεων, ἐπιλογῶν συγκεκριμένου τύπου· αὐτή ἡ παρέμβαση ἀντίστοιχα ἀλλοτριωμένη·  ἔχουμε τὀ ἑπόμενο βῆμα τῆς ἀποδόμησης τῆς κοινωνίας μετά τήν ἐπιθετική ἰδεολογία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Δέν εἶναι μόνο ἡ κοινωνία  συνοθύλευμα ἀτόμων ἐγωϊστικά ἰδιοτελῶς σκεπτομένων χωρίς κίνητρα, ἀλλά ἀκόμη μεγαλύτερη ἐπίθεση τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας καί προπαγάνδας στόν βιολογικό πυρήνα συγκρότησης προσωπικότητας, στήν βιολογική ὑπόσταση τοῦ ἀτόμου· δέν τοῦ ἔφθανε (τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ) πού ἀποδόμησε τήν κοινωνία σέ ἄτομα ἰδιοτελῶς σκεπτόμενα, φιλοτομαριστές ἀλλοτριωμένους καί ἀλλοτριωτικούς, ἀλλά πάει νά συντρίψει τόν βιολογικό πυρήνα ὁποιασδήποτε ἀτομικότηττος προσωπικότητος. Ὁ ἄνθρωπος πού θά ὑποστεῖ αὐτήν τήν ἀσυνείδητη μετάλλαξη λόγῳ αὐτῆς τῆς χειραγώγησης καί θά προσπαθήσει νά ἔχει ἀντίστοιχη κατασκευή μέ παρεμβάσεις ἰατρικοῦ-παραϊατρικοῦ τύπου πάνω στό σῶμα του θά εἶναι τόσο καταρρακωμένος πού δέν θα μπορεῖ νά κάνει τίποτε. Δέν εἶναι τυχαῖο πού στρατηγικά τράνς, σέ δημόσιες στρατηγικές ἐκθέσεις, ἀναφέρουν πόσο πρός ὄφελος στρατηγικῶν συμφερόντων τῆς κυριαρχίας τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ ἐπιβολή αὐτῶν τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν προτύπων· ὄχι μόνο γιατί παίζουν γιά ἕνα πακέτο καταναλωτικῶν ἀγαθῶν πού προσανατολίζονται σέ ἄτεκνες καταστάσεις ὁμοφύλων, ἀλλά καί γιατί εἶναι ἐπίσημο χειραγωγικό ὑλικό. Εἶναι ἀδύνατον νά σηκώσει κεφάλι ὡς πρός τά ἐπαναστατικά θεμελιώδη προτάγματα ἕνα καταρρακωμένο ἄτομο, ὡς πρός τόν βιολογικό πυρήνα συγκρότησης προσωπικότητας, ἄν ἔχει ὐποστεῖ τέτοια χειραγωγική μετάλλαξη.