Γιά τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Κύπρου γιά ἀποτίναξη τοῦ Ἀγγλικοῦ ζυγοῦ (2014)

[ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ]

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

[ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 4 ΑΠΡ 2014]

κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου, Δικηγόρος παρ᾽Ἀρείῳ Πάγῳ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ε.Π.Μ.

Στὴ μακρὰ ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ προβλήματος ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν λεχθεῖ ὅτι ἡ Κύπρος καὶ ὁ λαὸς τhς εἶναι θύματα ἐσχάτης προδοσίας.

Καὶ ἀληθῶς περὶ προδοσίας πρόκειται καὶ μάλιστα τοῦ αἰσχίστου εἴδους, ἂν λάβωμε ὑπ’ ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κυπριακὸς λαός, ὁ ὁποῖος κατὰ ποσοστὸ 84% εἶναι Ἕλληνες Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, εὑρισκόμενοι στὸ ἀνατολικότερο ἄκρο τῆς Μεσογείου συνιστοῦν τὸ πλέον καθάριο καὶ ἀνόθευτο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διότι οἱ Ἕλληνες τῆς Κύπρου εὑρεθέντες ἐν μέσῳ τῶν στιφῶν τῶν ἐχθρῶν τοῦ Γένους, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν πλέον στυγνὴ μορφὴ καταπιέσεως τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας, ὡς ἀληθινοὶ ἀκρίτες τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατώρθωσαν τὸ ἀκατόρθωτο: Ὄχι ἁπλῶς νὰ ἐπιβιώσουν καὶ νὰ διατηρήσουν ἀκεραία τὴ μοναδικὴ ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά τους, ἀλλὰ νὰ συντρίψουν τὴ βρεττανικὴ αὐτοκρατορία καὶ μάλιστα στὴν πλέον ἀκμαία περίοδο τῆς ἱστορίας της, λίγα ἔτη μετὰ τὴν νίκη της στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

«Πολιτικές, Νομικές και Στρατηγικές ὄψεις τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος στήν παροῦσα συγκυρία»

[ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 4 ΑΠΡ 2014]

κ. Παναγιώτη Ἡφαίστου,
καθηγητῆ Διεθνῶν Σχέσεων - Στρατηγικῶν σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς).

Προϋποθέσεις μίας ἀξιόπιστης καὶ ἀποτελεσματικῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς καὶ τὸ κυπριακὸ ζήτημα

Διαδοχικὰ θὰ θιγοῦν τρία ἀλληλένδετα ζητήματα. Πρῶτον, μερικὲς προϋποθέσεις μίας ἀξιόπιστης στρατηγικῆς. Δεύτερον, κεντρικὰ ζητήματα τῆς σύγχρονης διεθνοῦς πολιτικῆς. Τρίτον, μερικὲς πτυχὲς ποὺ ἀφοροῦν τὸ κυπριακὸ ζήτημα. Θὰ καταλήξω σκιαγραφώντας καὶ ἀποκρυσταλλώνοντας τὰ προβλήματα καὶ τίς ἐπιλογὲς τῶν Ἑλλήνων στὴν Κύπρο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 Ἀπριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θυμᾶται καί τιμᾷ τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Κύπρου γιά ἀποτίναξη τοῦ Ἀγγλικοῦ ζυγοῦ. Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀγώνα αὐτοῦ τήν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1955 σᾶς προσκαλεῖ σέ ἐκδήλωση μνήμης

τήν Πέμπτη 3 Ἀπριλίου 2014
στίς 6.30΄ μ.μ.
στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου,

μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:

 • Εἰσαγωγή ἀπό τον Πανοσιολογιώτατο ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντο.
 • Παραδοσιακή κυπριακή μουσική ἀπό τούς: Κων/νο Κίκιλη (βιολί), Γιῶργο Παπαϊωάννου (λαοῦτο), Βασιλική Κίκιλη (τραγούδι).
 • κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, πολιτικός ἐπιστήμων καί συγγραφεύς, μέ θέμα:
  «Ἑλληνική Κύπρος: μνῆμες τοῦ παρελθόντος, προοπτικές τοῦ παρόντος»
 • κ. Παναγιώτης Ἥφαιστος, καθηγητής Διεθνῶν Σχέσεων - Στρατηγικῶν σπουδῶν στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, μέ θέμα:
  «Πολιτικές, Νομικές και Στρατηγικές ὄψεις τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος στήν παροῦσα συγκυρία»
 • κ. Χρῆστος Παπασωτηρίου δικηγόρος παρ' Ἀρείῳ Πάγῳ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Ἑ.Π.Μ. μέ θέμα:
  «Ἀφελληνισμός καί τουρκοποίηση τῆς Κύπρου»
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.


Ἐκ τῆς Γραμματείας

Υποκατηγορίες