Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων

Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος ἐνάντια στό νομοσχέδιο γιά τήν θεσμοθέτηση «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!

Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι

Νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.

Ἀδελφοί καί φίλοι, ὁμόψυχοι καί ὁμόφρονες συστρατιῶτες στόν καλό ἀγῶνα τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος,

Ὁ Κύριος ἐγγύς! Ψηλά οἱ καρδιές μας, ἀπτόητο τό φρόνημά μας, ἀμετάθετη καί ἀκλόνητη ἡ πίστη μας καί ἡ ἐλπίδα μας!

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «σαλπίζει» σήμερα στήν ἱερά σύναξή μας μέ τούτους τούς λόγους: «Πόσοι καί πόσοι δέν πολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι; Τούς ἔθαψε ἡ σιωπή καί παραδόθηκαν στή λήθη. Δέν τήν κατενίκησαν τήν Ἐκκλησία! Ἐκείνη λάμπει (μέχρι σήμερα) πιό πολύ καί ἀπό τόν ἥλιο. Τά δικά τους ἔργα χάθηκαν, τά δικά της εἶναι ἀθάνατα»[1].

Ὁ γλυκύτατος Κύριός μας καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε: «ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[2].

 «Αὐτό εἶναι τό συμβόλαιό μας, αὐτή εἶναι ἡ ἀσφάλειά μας, εἶναι ἡ πέτρα ἡ ἀνίκητη, τό ἀπάνεμο λιμάνι. Ἄς ξεσποῦν ὅλα τά κύματα ἐναντίον μας καί ὅλοι οἱ θυμοί τῶν ἀρχόντων. Ὅλα αὐτά γιά μᾶς εἶναι καί ἀπό τήν ἀράχνη πιό ἀσήμαντα»[3], μᾶς βεβαιώνει καί πάλι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Ἀδελφοί, «εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν».

Θά θέλαμε ἐξ ἀρχῆς νά ἐπαινέσουμε ὁλοθύμως τήν ὁμολογιακή παρρησία τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἐξέδωσε, Πνεύματι Ἁγίῳ κινουμένη, σημαντικό Ἀνακοινωθέν (23-1-2024), ἐνημερωτική Ἐγκύκλιο πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ (29-1-2024) καί ἐπιστολή πρός τούς βουλευτές τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου (1-2-2024). Ὀφείλουμε, ἐπίσης, νά ἐπαινέσουμε καί τίς κατ’ ἰδίαν σπουδαῖες καί ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις καί τοποθετήσεις τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν μας, οἱ ὁποῖοι ρητῶς καί κατηγορηματικῶς ἐξέφρασαν δημοσίως τήν ἀντίθεσή τους στό προωθούμενο νομοσχέδιο γιά τόν γάμο καί τήν τεκνοθεσία τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Γι’ αὐτό καί ὅλοι ἐμεῖς, ἐκζητοῦντες τήν ὥρα αὐτή τίς ἅγιες εὐχές Τους καί ἐπεκτείνοντας τό μήνυμά τους, συγκεντρωθήκαμε ἀπέναντι στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, γιά νά καταθέσουμε ἀπερίφραστα καί μέ παρρησία τήν ὁμόφωνη ἀντίθεσή μας στό ἀντιευαγγελικό, ἀντίθεο καί ἐθνοκτόνο αὐτό νομοσχέδιο.

Τό νομοσχέδιο αὐτό ἀποτελεῖ τήν αἰχμή τοῦ δόρατος μιᾶς καλοστημένης ἐπιχείρησης -δαιμονικῆς ἐμπνεύσεως- πού ἐπιχειρεῖ νά ἀνατρέψει καί νά διαστρέψει τά πάντα.

Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τήν καταιγίδα τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ.

Τό πολιτικό σύστημα καί τό ἀντίχριστο κατεστημένο, πού μᾶς κυβερνᾶ, ἐπιχειρεῖ ἀπροκάλυπτα καί ξεδιάντροπα νά ξεθεμελιώσει τίς ρίζες μας, τήν ἱστορία μας, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.

Ἐπιχειρεῖ νά ἀμαυρώσει ὅποια ὀμορφιά, λεβεντιά καί παλληκαριά ὑπάρχει στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο μας· νά μουντζουρώσει ὅ,τι συνεχίζει νά ἀκτινοβολεῖ· νά σκοτώσει ὅ,τι συνεχίζει νά ζωογονεῖ καί νά ἀνασταίνει πνευματικά· ὅ,τι μπορεῖ νά προσφέρει στήριξη, ἐλπίδα καί προκοπή.

Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τήν καταιγίδα τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀντιθεΐας, τῆς ἀνθρωποθεΐας, τῆς θεοποιήσεως τῆς ἐπιστήμης, τοῦ διεφθαρμένου δικαιωματισμοῦ, τῆς ὑποτέλειας, τῆς ξενομανίας, τοῦ ραγιαδισμοῦ, τοῦ γραικυλισμοῦ, τοῦ ἄκρατου εὐδαιμονισμοῦ, τῆς πολυτέλειας, τῆς παντοειδοῦς σαρκολατρίας καί κυρίως τῆς παρά φύσιν ἀσέλγειας, τοῦ εἰδεχθοῦς ἁμαρτήματος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ὁ σκοπός, βεβαίως, εἶναι ὁρατός καί προδιαγεγραμμένος: Ἡ ὁλοκληρωτική ὑποδούλωση τῆς πατρίδος μας καί τοῦ λαοῦ μας στούς σχεδιασμούς τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων καί τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ὅλοι αὐτοί οἱ νεοεποχίτες θιασῶτες ἐπιθυμοῦν καί ἐπιδιώκουν νά μᾶς ἐντάξουν σ’ αὐτήν τή γιγαντιαία πολιτιστική, θρησκευτική, ἐθνική καί οἰκονομική χοάνη τῆς παγκοσμιοποίησης, πού νοθεύει παραδόσεις, μεταλλάσσει πιστεύματα, παραλύει ἀρχές καί ἀξίες, ἀποδυναμώνει θεσμούς, ἀποσυνθέτει ἤθη καί πολιτισμούς, πολτοποιεῖ πατρίδες,  ἐθνότητες καί λαούς.

Γι’ αὐτό προχωροῦν καί πάλι καί σέ νέες ὑποχρεωτικότητες: στόν ψηφιακό-ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καί στόν κόσμο τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης ἄνευ ὅρων καί ὁρίων, ὥστε νά καταπατήσουν κάθε ἔννοια ἐλευθερίας καί νά καταδυναστεύσουν κάθε πιθανότητα αὐτοδιαθέσεώς μας(!).

Ἐμεῖς, ὅμως, ἀπό τό βῆμα αὐτό, δηλώνουμε ὅτι σέ ὅλα αὐτά θά μᾶς βροῦν σθεναρά καί ἀμετακίνητα ἀντίθετους μέ ὅποιο κόστος, μέ ὅποιο τίμημα.

Ὁ κυρ-Φώτης ὁ Κόντογλου, πάντα διαχρονικός καί ἐπίκαιρος, ρωτοῦσε μέ διορατικότητα:

«Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ καλούπι θέλετε νὰ βάλετε τὸν λαό, κ’ ἔτσι νὰ χαθεῖ ἀπὸ πάνω του κάθε πρωτοτυπία, κάθε σημάδι ἀληθινῆς ζωῆς, κάθε χαρακτήρας. Αὐτὸ τὸ λέτε “συγχρονισμὸ” καὶ “ἐξέλιξη”! Ἀνόητοι κι ἀναίσθητοι! “Συγχρονισμένο” καὶ “ἐξελιγμένο” εἶναι ὅ,τι εἶναι ζωντανό, καὶ μοναχὰ ὅ,τι εἶναι πνευματικὰ πεθαμένο, ὅπως εἴσαστε ἐσεῖς, αὐτὸ δὲ μπορεῖ  νὰ ’ναι οὔτε συγχρονισμένο οὔτε ἐξελιγμένο, ἀφοῦ δὲν εἶναι ζωντανό... Λοιπόν, ποιὰ Ἑλλάδα καὶ ποιὸν λαὸ θὰ “συγχρονίσετε”, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁλοζώντανη κι ὁ λαός της εἶναι ἀείζωος; Θὰ ζωντανέψετε ἐσεῖς τὴ ζωή, ἐσεῖς οἱ πεθαμένοι καὶ θαμμένοι;»[4].

Ναί, ἀδελφοί μας ἀγαπημένοι! Καί σήμερα, ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως ξεχύθηκαν νά ἀνατρέψουν κάθε τί τό αὐτονότητο, νά διαστρέψουν κάθε τί τό παραδεδομένο, νά ξερριζώσουν κάθε τί ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο.

Ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως ἐπιστρατεύτηκαν, γιά νά ἐπιβάλουν τόν παραλογισμό, τήν ἀνισορροπία, τή διαστροφή.

Ὅλοι οἱ δαίμονες τῆς κολάσεως καί τά φερέφωνά τους χλευάζουν τήν ἀρετή, ἐπαινοῦν τήν ἁμαρτία. Διαστρέφουν τήν ἠθική, προβάλλουν τήν ἀνηθικότητα. Λοιδοροῦν τήν εὐσέβεια, διαφημίζουν τήν ἀσέβεια καί τήν βλασφημία. 

Ἰσχύει, ὅμως, καί σήμερα ὁ λόγος τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, λέγοντος:

«Ἀλλοίμονο σ’ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι λένε καί παριστάνουν τό κακό ὡς καλό καί τό καλό ὡς κακό, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν τό σκοτάδι ὡς φῶς καί τό φῶς ὡς σκοτάδι, οἱ ὁποῖοι προβάλλουν τό πικρό ὡς γλυκό καί τό γλυκό ὡς πικρό»[5]!

Ἀλλοίμονο καί τρισαλλοίμονο, λέμε ἐμεῖς, σέ ὅσους ἀπό τούς κυβερνῶντες παριστάνουν τούς φιλοπάτριδες καί φιλόθρησκους, ἐνῶ μέ τίς ἀποφάσεις καί τίς πράξεις τους ὑπονομεύουν καί καταλύουν κάθε παραδοσιακή ἔννοια καί ἀξία στόν εὐλογημένο τόπο μας!

Ἀλήθεια, ὅταν μέ τόση εὐκολία καταπατοῦν καί εὐτελίζουν τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, τήν μητρότητα καί τήν πατρότητα, ὅταν ὑποθηκεύουν τό μέλλον τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν τους, τότε πόσο πιό εὔκολα μποροῦν νά διαλύσουν παράδοση, θρησκεία, παιδεία, πατρίδα, κοινωνία, ἔθνος, τά πάντα;

Καί πραγματικά ἀποροῦμε! Τί παραλογισμός εἶναι αὐτός, κ. Πρωθυπουργέ; Δέν ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ὁδηγεῖτε τήν χώρα πού σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ ἑλληνικός λαός στόν γκρεμό καί στόν ὄλεθρο;

Γιατί ὅλη αὐτή ἡ σπουδή ἐκ μέρους σας; Γιατί αὐτός ὁ χαλασμός καί μάλιστα ἐν μέσω τόσων πολλῶν καί σημαντικῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων;

Γιατί αὐτή ἡ περιφρόνηση καί ἡ ἀποστροφή πρός τήν τροφό τοῦ Γένους μας, τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί δημοκρατικό λαό μας, καθώς καί τίς ἑλληνορθόξες παραδόσεις του;

Ἔχετε, ἄραγε, συναίσθηση ποιά χώρα κυβερνᾶτε; Ποιά πατρίδα καί ποιόν λαό εἶστε ταγμένος νά ὑπηρετεῖτε;

Ἡ Πατρίδα μας, κ. Πρωθυπουργέ, ὀνομάζεται Ἑλλάδα. Καί ἡ Ἱστορία τή ζύμωσε μέσα στούς αἰῶνες μέ τήν Ὀρθοδοξία! Τό Σύνταγμά της, πού κληθήκατε νά ὑπηρετεῖτε, φέρει ὡς προμετωπίδα τήν ἐπίκληση «εἰς τό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος»[6].

Εἶναι μία Πατρίδα ἐξαρχῆς ἡρωική, πολυένδοξη, περιάκουστη, γεννήτρα καί ἐφευρέτρια ὅλων τῶν ἐπιστημῶν. Εἶναι κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ καί ἀέναη πηγή τόλμης, ἀνδρείας, γενναιοψυχίας, παλληκαριᾶς, λεβεντιᾶς, ἀρετῆς καί φιλοτιμίας. Κάθε σπιθαμή τῆς γῆς καί τῶν θαλασσῶν της εἶναι ποτισμένη μέ τά ἱερά αἵματα καί σπαρμένη μέ τά ἅγια λείψανα ἀναρίθμητων μαρτύρων, ἱερομαρτύρων, ἡρώων καί ἐθνομαρτύρων.

Μιά Πατρίδα μοναδική στόν κόσμο, πού διαχρονικῶς καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας ἀναδεικνύει συνεχῶς πλῆθος ὁσίων καί θαυματουργῶν ἁγίων, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν καί παρηγοροῦν τόν πονεμένο, πτωχευμένο καί συνεχῶς ἀπογοητευμένο ἀπό τούς ἡγέτες του λαό μας.

Μιά Πατρίδα εὐλογημένη, πού ἀνεγείρει συνεχῶς καί σήμερα -ἐν ἀντιθέσει μέ τήν ὑπόλοιπη ἀθεϊστική Εὐρώπη- νέους περικαλλεῖς ἱερούς ναούς καί μοναστήρια, χαριτωμένα ναΰδρια καί προσκυνητάρια.

Ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, ἔχει ἕνα ἐξαιρετικό θεόσδοτο προνόμιο: τήν ἀπαράμιλλη καί βαθυτάτη σέ ἔννοιες ἑλληνική γλῶσσα! Αὐτή προεκρίθη καί ἐτιμήθη ὡς τό καταλληλότερο ἐργαλεῖο γιά τήν πρωτότυπη παγκοσμίως συγγραφή τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τήν πρώτη ἐπίσημη  μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐπί Πτολεμαίου τοῦ Β΄, Ἕλληνος Βασιλέως τῆς Αἰγύπτου. Ἡ μετάφραση αὐτή ἀποτέλεσε ἀπό τόν 3ο αἰ. πρό Χριστοῦ τό αὐθεντικό κείμενο, ἐπί τοῦ ὁποίου βασίστηκαν οἱ ἑπόμενες μεταφράσεις σέ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου.

Ὅμως, ὁ πιό πολύτιμος Θησαυρός τῆς Πατρίδος μας εἶναι ἡ σωτήρια Ἀποστολοπαράδοτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἐδῶ ἀπέναντι, στήν Πνύκα, γύρω στό 50 μ.Χ., ὁ Μέγας Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν,  ὁ Οὐρανοπολίτης καί Θεόπτης Παῦλος, ἵδρυσε μέ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ τήν πρώτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Ἀθηνῶν, κηρύττοντας στήν ἑλληνική γλῶσσα! Περιόδευσε δέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα -ἠπειρωτική καί νησιωτική- μέ πλειάδα ἀπό τούς ἑβδομήκοντα ἀποστόλους, ἱδρύοντας καί ἐκεῖ τίς κατά τόπους Ἑλληνικές Ἐκκλησίες. Αὐτόν τόν Πρωτοκορυφαῖο Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ Παῦλο τιμᾶ ὡς ἱδρυτήν καί προστάτην ἡ Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος!

Ἀδελφοί μας,

Εἴμαστε εὐλογημένοι καί τρισευλογημένοι ἀπό τόν Πανάγαθο καί Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας! Εἴμαστε τρισευτυχισμένοι, γιατί ἔχουμε τήν καλύτερη Πίστη, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τή μόνη ἀποκεκαλυμμένη καί ἀληθινή. Διατηροῦμε ἐπί 2000 χρόνια ἀνόθευτη τήν Πίστη τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅλων τῶν αἰώνων! Ἔχουμε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ μας, μέ Κεφαλή τόν γλυκύτατο Κύριό μας καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, τόν Σαρκωθέντα καί Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα καί Ἀναληφθέντα διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί τήν σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου! Ἔχουμε τήν Ἁγία καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν κιβωτό τῆς σωτηρίας μας, τήν καλή καί σοφή καί στοργική μας Μάνα, πού μᾶς ἀναγεννᾶ μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα καί μᾶς ἐγκεντρίζει στό οὐράνιο Σῶμα Της, μᾶς γαλακτοτροφεῖ, μᾶς παιδαγωγεῖ, μᾶς εἰρηνεύει, μᾶς ἀναπαύει, μᾶς ἁγιάζει, μᾶς οὐρανοδρομεῖ καί ἐν τέλει μᾶς χαρίζει τή συμμετοχή μας στήν ἄκτιστη καί δεδοξασμένη καί αἰώνια Βασιλεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας!

Ἡ Πατρίδα μας, λοιπόν, εἶναι τρισευλογημένη καί προορισμένη ἀπό τόν Θεό νά ἀποτελεῖ τό ἁλάτι τῆς γῆς!

ΔΟΞΑ Τῼ ΘΕῼ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ!

Ἑπομένως, εἶναι πραγματικά ἀνιστόρητη, ἀδιανόητη καί ἀνεξήγητη αὐτή ἡ πεισματική ἐμμονή τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά προωθήσει αὐτό τό κατάπτυστο νομοσχέδιο, μέ κάθε τρόπο καί κάθε μέσο, ὥστε νά μεταπεισθοῦν ἀκόμα καί οἱ ἀντιφρονοῦντες ὑπουργοί καί βουλευτές του.

Ἀποδεικνύεται, τελικῶς, ὅτι ἐφαρμόζει μεθοδικά καί μέ πιστότητα τή νεοεποχίτικη ἀντζέντα του· ἐπιβάλλει τή συμπεριληπτική πολιτική πού ἀποσυνθέτει τήν ταυτότητά μας· προωθεῖ τίς ἀντιλήψεις τῆς woke κουλτούρας, τῆς διαστροφῆς καί τῆς παρακμῆς· ἐκτελεῖ μέ τυφλή καί ὑποτελῆ ἀφοσίωση τίς προσταγές τῶν ἀφεντικῶν καί καθοδηγητῶν του, πού μέ ἐμπαθῆ μανία ξερριζώνουν καί ξεθεμελιώνουν τίς ζείδωρες ἀξίες καί τά δομικά στοιχεῖα τοῦ κάθε λαοῦ.

Τό τραγικότερο, ὅμως, ὅλων εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, ὁ ἐπίγειος νομοθέτης, ἐπιδιώκει τήν θέσπιση ἑνός νόμου, πού εἶναι διαμετρικά ἀντίθετος πρός τόν Νόμο τοῦ Μεγάλου Νομοθέτου καί Δημιουργοῦ τοῦ Σύμπαντος Κόσμου, τοῦ ΠαναγίουΤριαδικοῦ Θεοῦ μας. Ὁ θνητός ἄνθρωπος στρέφεται ἐνάντια στόν Ἀθάνατο καί Παντοδύναμο Θεό· τό πλάσμα ἐνάντια στόν Πλάστη· τό δημιούργημα ἐνάντια στόν Πάνσοφο Δημιουργό του.

Ὤ, τῆς ἀλαζονείας!

Ἐπιδιώκει νά θεσμοθετήσει ἐκείνη τήν ἁμαρτία, ἡ ὁποία ἀνατρέπει τήν ἀνθρωπολογική διδασκαλία τοῦ Μόνου Ὁριοθέτου τῆς φύσεως καί τῶν ὀντολογικῶν προδιαγραφῶν της. Ὤ, τῆς παραφροσύνης!

Ὁ Πρωθυπουργός ἐπιδιώκει νά θεσμοθετήσει ἕνα ἁμάρτημα τόσο εἰδεχθές, ὅπως αὐτό τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τόν κολοφῶνα τῶν κακῶν[7], κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο. Ὤ, τῆς ἀσεβείας! Ὤ, τῆς βλασφημίας!

Ὅμως, ἡ Ἁγία Γραφή (Παλαιά καί Καινή Διαθήκη), ὁ ἀλάνθαστος Λόγος τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἀλλά καί οἱ πλεῖστοι τῶν Φιλοσόφων τῆς ἀρχαιότητος ἀναφέρθηκαν στό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, σ’ αὐτή τήν ἀρρώστια τοῦ νοός[8] καί τοῦ σώματος[9] μέ βαρεῖς, καταδικαστικούς χαρακτηρισμούς: κιναιδισμός[10], ἀσχημοσύνη[11], ἀκαθαρσία[12], φθορά τοῦ ἐν ἡμῖν ναοῦ τοῦ Θεοῦ[13], βδέλυγμα[14], θεομίσητη ἁμαρτία[15], ἐσχάτης ἀπωλείας δεῖγμα, ὕβρις τῆς φύσεως καί τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, μανία, ἀλλόκοτη λύσσα, παραφροσύνη, δολοφονία ψυχῆς καί σώματος, προδότης τῆς φύσεως[16], ὑπερηφανείας γέννημα[17] καί δικαία ἐγκατάλειψη Θεοῦ[18].

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ ὅλους αὐτούς, τό προωθούμενο ἀντίθεο νομοσχέδιο ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία καί φυσιολογία.

Ἀνατρέπει τούς ὅρους τῆς ζωῆς καί τά δεδομένα τῆς βιολογίας. Ἡ ἕνωση ἀρσενικοῦ μέ ἀρσενικό ἤ θηλυκοῦ μέ θηλυκό, ποτέ καί πουθενά μέσα στήν φύση δέν μπορεῖ νά φέρει καρπό.

Ἡ συζυγία καί ὁ γάμος δημιουργεῖται ἀπό ἄνδρα καί γυναίκα. Αὐτό μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία ὅλων τῶν λαῶν, ὅλων τῶν πολιτισμῶν, ὅλων τῶν φιλοσοφιῶν καί ὅλων τῶν θρησκειῶν τοῦ κόσμου. Αὐτό ἐπιβεβαιώνει καί ἡ βιολογία. Εἶναι νόμος τῆς φύσεως ἀπαράβατος.

Ἔγραφε πολύ χαρακτηριστικά ὁ ἱερός Χρυσόστομος: «Τόσο πιό ἀνόητοι εἶστε ἐσεῖς ἀπό τά ἄλογα ζῶα καί πιό ἀναιδεῖς ἀπό τούς σκύλους! Γιατί πουθενά δέν ὑπάρχει τέτοια σχέση σ’ αὐτά, ἀλλά ἡ φύση γνωρίζει καλά τούς δικούς της νόμους. Ἐσεῖς, ὅμως,  μέ τό νά φέρεστε ὑβριστικά κάνατε τό δικό σας φύλο πιό ἀτιμωτικό καί ἀπό τά ζῶα».[19]

Τά ἴδια πρέσβευαν καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Ὁ μέγιστος τῶν φιλοσόφων Πλάτωνας ἔλεγε ὅτι «Οἱ πολίτες μας δέν πρέπει νά εἶναι κατώτεροι ἀπό τά πουλιά καί πολλά ἄλλα εἴδη ζώων, πού ζευγαρώνουν ἀρσενικό μέ θηλυκό καί θηλυκό μέ ἀρσενικό...»[20]. Καί σέ ἄλλο ἔργο του ἀναφέρει ὅτι «ἡ φύσις ὠθεῖ τά θηλυκά νά εἶναι σέ ἐπαφή μέ τά ἀρσενικά ἀπό τήν γέννησή τους, καί ἡ ἡδονή σέ αὐτά εἶναι φανερό ὅτι ἔχει δοθεῖ σύμφωνα μέ τήν φύσιν, ἐνῶ [ἡ ἐπαφή] τῶν ἀρσενικῶν μέ τά ἀρσενικά καί θηλυκῶν μέ τά θηλυκά ἐνάντια στήν φύσιν [παρά φύσιν]»[21].

Στό πρόσφατο Ὑπουργικό Συμβούλιο, ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἀναφερόμενος στήν ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας γιά τό νομοσχέδιο, δήλωσε: «θέλω νά εἶμαι σαφής: ἀναφερόμαστε σέ ἐπιλογές τῆς Πολιτείας. Ὄχι σέ θεολογικές πεποιθήσεις. Καί παλαιότερα, ἄλλωστε, μέ τήν Ἐκκλησία εἴχαμε διαφορετικές ὀπτικές γιά τόν πολιτικό γάμο, γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν, γιά τό θέμα τῶν ταυτοτήτων. Ἡ ζωή, ὡστόσο, ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἀλλαγές αὐτές ἦταν ὥριμες»[22].

Δηλαδή, παραδέχεται ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας, μέ περισσή ἔπαρση, καύχηση καί ἀναισχυντία, ὅτι ἐπιλέγει νά νομοθετεῖ ἀντίθετα πρός τήν Ἐκκλησία(!). Καί τό κάνει αὐτό μέ ἀπόλυτη ἐπίγνωση ὅτι ἀντιβαίνει καί ἀντιμάχεται τόν Νόμο τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας(!).

Αὐτό συνιστᾶ «ὕβρι» μέ τήν πρωτογενῆ ἀρχαιοελληνική σημασία τοῦ ὅρου. Εἶναι ἀσέβεια, ἀπρέπεια, εὐτελισμός, καθύβριση, βλασφημία, προσβολή τοῦ Θεοῦ, οἴηση, ὑπεροψία, ἀλαζονεία καί ἔπαρση[23].

Μία τέτοια ἀλαζονική συμπεριφορά, αὐτή ἡ αἴσθηση ὑπεροχῆς ἔναντι ὅλων, ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο νά ἐπαίρεται ἀκόμη καί ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Καταλήγει, ἔτσι, σέ μιά ἐπηρμένη αὐτοθέωση. Στήν ἀρχαία, ὅμως, τραγωδία τήν ὕβριν ἀκολουθοῦσε πάντα ἡ τίσις, δηλαδή ἡ τιμωρία. Γιατί δέν εἶναι δυνατόν τό ἄδικο νά ὑπερισχύει πάντοτε· δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἀλαζόνας, πού διαπράττει τήν ὕβρι, νά κυριαρχεῖ γιά πάντα στήν κοινωνία.

Ἔτσι, λοιπόν, καί στή ζωή μας λειτουργοῦν πάντοτε οἱ πνευματικοί νόμοι. Καί εἶναι ἐπιβεβαιωμένο ὅτι οἱ συνειδητές καί ἠθελημένες παρεκτροπές ἐπιφέρουν βαρύ πνευματικό τίμημα.

Ὁ Προφητάναξ Δαβίδ γράφει: «Εἶδον τόν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καί ἐπαιρόμενον ὡς τάς κέδρους τοῦ Λιβάνου· καί παρῆλθον, καί ἰδού οὐκ ἦν, καί ἐζήτησα αὐτόν, καί οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ»[24].

Δηλαδή, ὅταν ἐπαίρεται κανείς ἀλαζονικά γιά τά ἔργα του, γιά τό πρόσωπό του, τότε, ὄχι μόνον ὁ ἴδιος θά ἀφανισθεῖ, ἀλλά θά ἐξαφανισθεῖ καί ὁ τόπος στόν ὁποῖο βρισκόταν.

Στήν Ἁγία Γραφή, τά Σόδομα καί τά Γόμορρα κατεστράφησαν συθέμελα. Αὐτός ὁ ὁλοσχερής ἀφανισμός ἀποτελεῖ ἱστορικό γεγονός ἀδιαμφισβήτητο. Ἡ πύρινη βροχή, πού ἔστειλε ὁ Θεός, ἦταν τόσο καταστροφική, πού κατέστησε ὁριστικά τή γῆ τους ἄγονη, ἀδύνατη γιά πάντα νά παραγάγει ὁποιαδήποτε μορφή ζωῆς, ὁποιαδήποτε νέα ἀνθρώπινη κοινωνία ἤ νέο πολιτισμό πάνω στόν ἴδιο τόπο. Μέχρι καί σήμερα, τά χώματα αὐτῆς τῆς γῆς εἶναι νεκρά καί ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ στήλη ἅλατος! Καί θά παραμένουν ἔτσι, γιά νά θυμίζουν ἐσαεί πόσο ἀποστρέφεται ὁ Θεός τήν παρά φύσιν ἀσέλγεια τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τήν ἀσέβεια τῆς βλασφημίας!

Ἀνάλογη τύχη εἶχε καί ἡ μεγάλη Νινευή, ἐξαιτίας τῶν πολλῶν ἁμαρτημάτων τοῦ λαοῦ της: τῆς εἰδωλολατρίας, τῆς σαρκολατρίας, τῆς ἀπληστίας. Ὁ τελευταῖος βασιλιάς της, ὁ Σαρδανάπαλος, ἔχει καταστεῖ συνώνυμος τῆς ἀκολασίας, τῶν ἔκλυτων ἠθῶν, τῆς ἀκόρεστης σαρκικῆς ἡδονῆς καί τῆς ὑλοφροσύνης[25].

Τήν ἴδια καταστροφή καί παντελῆ ἐρήμωση ὑπέστη καί ἡ περιάκουστη Βαβυλώνα, «ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς»[26]. Ἔτσι τήν ἀποκαλεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης.

κ. Μητσοτάκη,

«Σκληρόν γάρ σοι πρός κέντρα λακτίζειν»[27]. Εἶναι σκληρό γιά σένα νά κλωτσᾶς σέ καρφιά. Δέν βλάπτεις τά καρφιά, τά πόδια σου πληγώνεις[28].

Σύμφωνα μέ τήν προφητική ρήση τῆς Παναγίας μας «[Ὁ Κύριος] καθεῖλε δυνάστας ἀπό θρόνων καί ὕψωσε ταπεινούς, πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καί πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς»[29].

Κύριε Πρωθυπουργέ, κ.κ. Ὑπουργοί, κ.κ. Βουλευτές τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ὅσοι ἐξ ὑμῶν προκλητικά διαφημίσατε καί ἐκβιαστικά προωθήσατε καί ἀβασάνιστα θά ψηφίσετε τό βλάσφημο, ἀσεβέστατο καί ἐθνοκτόνο αὐτό νομοθέτημα, μήν παραθεωρήσετε τόν πνευματικό καί βιολογικό νόμο. Ὅταν παραβιάζονται, ἐκδικοῦνται πάντα!

Γι’ αὐτό, ἄν ἐπιμείνετε στήν ἀσεβῆ καί ὀλέθρια αὐτή ἐπιλογή σας, ὅπερ καί ἀπευχόμεθα, ἄν δέν μετανοήσετε, θά ὑποστεῖτε νομοτελειακά, δυστυχῶς, τίς συνέπειες τοῦ πνευματικοῦ νόμου, πού εἶναι ἀκριβοδίκαιος, ἀπροσωπόληπτος, ἀδυσώπητος, ἄτεγκτος καί ἀπρόβλεπτα σκληρός καί «ἐν τῷ νῦν καί ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι».

Κύριε Πρωθυπουργέ, κ.κ. Ὑπουργοί, κ.κ. Βουλευτές, αἰσθανόμαστε βαθύτατα τήν πατρική καί ἀδελφική εὐθύνη νά κρούσουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου!

Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἐπιχειρεῖτε νά ἀνατρέψετε τήν ἴδια τήν Νομοτέλεια καί τήν φυσική καί τήν πνευματική;

Συνειδητοποιεῖτε τό βάρος πού ἀναλαμβάνετε;

Δέν ἔχετε οὔτε μία πιθανότητα νά ἀποφύγετε τίς συνέπειες μιᾶς τέτοιας νομοτελειακῆς παρεκτροπῆς!

Ὄχι, δέν σᾶς καταρώμεθα. Τοὐναντίον, λυπούμεθα βαθύτατα, διότι θά ἐπισυμβεῖ τό νομοτελειακά αὐτονόητο. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τό δικό σας ἁμάρτημα εἶναι ἀσύγκριτα πιό βδελυρό καί ἀντίθεο ἀκόμη καί ἀπό αὐτό τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Παρακαλοῦμε προσέξετε, διότι ἡ δική σας παρεκτροπή δέν εἶναι ἁπλῶς μία πτώση, μία ἁμαρτία, πού συγχωρεῖται μέ τήν ἔμπονη καί συνεχῆ μετάνοια.

Ἐσεῖς, ἐν προκειμένῳ, ἐπιλέγετε συνειδητά, μέ πλήρη ἐπίγνωση καί ἐμμονικά, ὄχι μόνο νά ἀνεχθεῖτε τήν ὁμοφυλοφιλία, στό ὄνομα τῆς διαφορετικότητος, ἀλλά ἐπιπλέον νά τήν θεσμοθετήσετε, νά τήν νομιμοποιήσετε καί τό χειρότερο νά τήν κληροδοτήσετε, ὡς παρακαταθήκη, στίς ἑπόμενες γενεές.

Οὐδείς ἐξ ἡμῶν ἐπιθυμεῖ τήν κόλασή σας. Ἀντιθέτως, εὐχόμεθα καί ἱκετεύουμε θερμά καί εἰλικρινά τόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό μας νά οἰκονομήσει τήν μετάνοιά σας καί νά δωρίσει τήν σωτηρία σας, ἔστω καί τήν ὕστατη αὐτή ὥρα!

Ἡ ὕστατη ὥρα εἶναι ὁρισμένες φορές πολυτιμότερη ἀπό ἔτη ὁλάκερα.

«Ἰδού, νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας»[30].

Κύριε Πρωθυπουργέ, κ.κ. Ὑπουργοί, κ.κ. Βουλευτές, ἐπαναστατεῖτε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ· ἀντιμάχεστε μέ πεῖσμα καί μανία τό θέλημα καί τούς νόμους τοῦ Θεοῦ καί τῆς φύσεως. Γίνεσθε ἀπερίσκεπτα θεομάχοι, δυσεβεῖς, ἀντίθεοι, ἀθεόφοβοι καί θεομπαῖχτες.

Ἐπιχειρεῖτε νά ἐπιβάλετε τά σχέδιά σας παντοῦ. Σᾶς ἐνοχλεῖ ἀκόμη καί ἡ ἀθωότητα τῶν νηπίων, ἡ ἁγνότητα καί καθαρότητα τῶν μικρῶν παιδιῶν. Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, καθιερώσατε τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ἀπό τήν προσχολική ἀκόμη ἡλικία(!). Ντροπή(!). Χίλιες φορές ντροπή(!)

Μέ ποιό δικαίωμα ἐξευτελίζετε αὐτή τήν τόσο ἔνδοξη καί ὑπέρλαμπρη πατρίδα μας; Μέ ποιό δικαίωμα καταπατᾶτε τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά μας; Μέ ποιό δικαίωμα ὑπονομεύετε τίς οἰκογένειές μας; Μέ ποιό δικαίωμα καταστρέφετε τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας;

Ὥς ἐδῶ καί μή παρέκει! Φτάνει πιά! Πάρτε πίσω τό βδελυρό νομοσχέδιό σας! Τώρα, τήν ὕστατη ὥρα, πρίν νά εἶναι ἀργά!

Κύριε Πρωθυπουργέ, κ.κ. Ὑπουργοί, κ.κ. Βουλευτές, ὅλοι ἐμεῖς οἱ συγκεντρωμένοι σήμερα πρό τῆς Βουλῆς, οἱ ἄσημοι, οἱ ταπεινοί καί ἁπλοί παπάδες καί καλογέροι καί ὁ εὐλογημένος καί βασανισμένος λαός τοῦ Θεοῦ, ἄν καί θεωρούμαστε ἀσήμαντοι γιά σᾶς, κουβαλᾶμε, ὅμως, ἄοκνα καί ἀγόγγυστα τό βαρύτατο φορτίο τῆς οἰκογενείας, τῆς ἐνορίας καί τῆς πατρίδος καθημερινά, ἀβοήθητοι ἀπό τήν ἐπίσημη πολιτεία σας, λοιδορούμενοι, ἀδικημένοι καί περιφρονημένοι, ἀδιαμαρτύρητα, ὑπομονετικά καί σιωπηρά.

Ὅλοι ἐμεῖς ὁμολογοῦμε ὅτι δέν εἴμαστε ἄμεμπτοι καί ἀναμάρτητοι, ἀλλά ἀγωνιζόμενοι ἐν μετανοίᾳ χριστιανοί, βαπτισμένοι, ὅμως, καί μυρωμένοι εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· στό Ὄνομα τοῦ Παναγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τόν ὁποῖο ἐσεῖς, πλήν λαμπρῶν ἐξαιρέσεων, μέ τό κατάπτυστο αὐτό νομοσχέδιο, ἀδιάντροπα καί ἀσύστολα, ὑβρίζετε καί βλασφημεῖτε, παρότι εἶσθε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι οἱ πλεῖστοι ἐξ ὑμῶν.

«Μή πλανᾶσθε, ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται»[31]. «Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος»[32]. Πῶς τολμᾶτε νά ἀποκαθηλώνετε καί νά ἀποδομεῖτε τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ μας; Δέν αἰσχύνεσθε; Δέν φοβᾶστε οὔτε τόν Θεό οὔτε τόν λαό;

Ὅλοι ἐμεῖς, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, ἀπόψε, ἐδῶ στήν πλατεία Συντάγματος, μπροστά στόν οἶκο τῆς δημοκρατίας, γιγαντώνουμε τήν ὁρμή μας καί τή φωνή μας καί ἀξιώνουμε καί ἀπαιτοῦμε:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΥΚΕΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ!

Ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, δέν θά μείνουμε μέ τά χέρια σταυρωμένα! Θά μᾶς βρίσκετε διαρκῶς μπροστά σας: στίς πλατεῖες, στά πεζοδρόμια, στά βουλευτικά γραφεῖα σας, στούς τόπους ἐκλογῆς σας. Ἀκόμα καί στόν ὕπνο σας θά μᾶς βλέπετε. Θά μᾶς δεῖτε, ὅμως, κυρίως καί στόν ξύπνιο σας, ἐνώπιον τῆς κάλπης!

Δέν ὑποχωροῦμε καί σᾶς προειδοποιοῦμε μέ τά λόγια τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ: «ἕνας ἀπό μᾶς, μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, χίλιους θά καταδιώξει»[33].

Ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καί λαός, θά ἀντιδράσουμε δυναμικά καί θά ἀποτρέψουμε μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ μας ὅλα τά νεοταξίτικα σχέδια πού  ὑπηρετεῖτε!

Ἀντίσταση παντί σθένει καί πάσῃ δυνάμει!

Ἀντίσταση μέχρις ἐσχάτων!

Ἀντίσταση ἄχρι θανάτου!

Κυρίως, ὅμως, θά ἀντισταθοῦμε μέ τά ἀνίκητα ἱερά ὅπλα μας: μέ τά ἔργα τῆς μετανοίας, μέ τήν ἔμπονη καί ἔνδακρυ προσευχή πρός τόν Κύριό μας καί Θεό μας, τήν Παναγιά μας καί τούς Ἁγίους μας!

Προσφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας,

 «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου»!

Στῶμεν μετά τόλμης καί ἀνδρείας!

Ἀδελφοί, ψηλά οἱ καρδιές· γενναῖο τό φρόνημα· ἀκλόνητη ἡ Πίστη μας. Ὁ Χριστός θά νικήσει! Καί δέν θά νικήσει μόνον στό τέλος τῆς ἱστορίας θριαμβευτικά, ἔνδοξα, ὁριστικά καί αἰώνια. Νικᾶ καί σήμερα καί κάθε μέρα καί παντοτεινά. Εἴμαστε μόνιμα μέ τόν Αἰώνιο Νικητή, τόν Γλυκύτατο Κύριό μας και Θεό μας, Ἰησοῦ Χριστό. Ἄς ἀναφωνήσουμε  στεντορείᾳ τῇ φωνῇ:

Μυριάκις, μυριάκις, μυριάκις καί ἀπειράκις δόξα, Χριστέ μου, στό Πανάγιο Ὄνομά Σου!

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!


[1] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, PG 52, 429
[2] Βλ. Ματθ. 28,20
[3] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, ὅ.π., σ. 430
[4] Φώτη Κόντογλου, Τό τρελό νερό, Εὐλογημένο Καταφύγιο, σελ. 112-113, ἐκδ. Ἄγκυρα, 2015
[5] «Οὐαί οἱ λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, οἱ τιθέντες τό σκότος φῶς καί τό φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ πικρόν» (Ἡσ. ε, 20).
[6] Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας
[7] ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Στ΄, PG 47,362.
[8] Βλ. ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Στ΄, ΕΠΕ 16Β, σελ. 427-430
[9] Βλ. ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Ε΄, ΕΠΕ 16Β, σελ. 411
[10] Σωκράτης, Πλάτωνος Γοργίας, 494, 49 Ε
[11] Ρωμ. 1,27
[12] Ρωμ. 1,24
[13] Α΄ Κορ. 3,18
[14] Λευιτικόν 18,22
[15] Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἑρμηνεία στόν Κανόνα τῆς Γεννήσεως, Ἑορτοδρόμιο, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, σελ. 145
[16] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Ε στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, ΕΠΕ 16Β, σ. 406-421
[17] Ἰεζεκιήλ 16, 49
[18] Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὁμιλία Η΄ Περί πίστεως, PG 151, (93-103), 101B-C.
[19] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Ε΄, πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, ΕΠΕ 16Β, σελ. 421
[20] Πλάτωνος Γοργίας, 494, 49 Ε /495 Α
[21] Πλάτωνος Νόμοι 636 c
[22] Εἰσαγωγική τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στή συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, https://www.primeminister.gr/2024/01/24/33446
[23] Λεξικό Μπαμπινιώτη
[24] Ψαλμ. λστ΄, 35-36
[25] Βλ. Σοφ. 2,13-15: «Kαὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βοῤῥᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον. καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καί ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς καὶ κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς. αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ᾿ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς· ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστι μετ᾿ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι᾿ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ».
[26] Αποκάλυψη 17, 5
[27] Πράξ. 26,14
[28] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, PG 52, 428-429
[29] Ὠδή τῆς Θεοτόκου
[30] Β΄ Κορ. 6, 2
[31] Γαλ. 6,7
[32] Ἑβραίους 10,31
[33] Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ 23,10

Υποκατηγορίες