ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

Ὁ μετανθρωπισμός ἀπό φιλοσοφική ἄποψη

Klimatsakis01 Snap SubsΠαῦλος Κλιματσάκης,
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Βόννης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

Ὁ μετανθρωπισμός ἔρχεται ἐν γένει σέ ρήξη μέ τόν κλασσικό ἀνθρωπισμό καί τόν διαφωτισμό, κατά τούς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ὡς ἔλλογο ὄν εἶναι στήν κορυφή τῶν ὄντων μέσα στήν φύση καί ὀφείλει νά ἀναπτύξει τόν νοῦ του μέσῳ τῆς γνώσεως καί τῆς παιδείας. Τά μετανθρωπικά ἰδεολογήματα ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τήν ἀντίληψη ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά τίθεται στήν κορυφή τῆς ἱεραρχίας τῶν φυσικῶν ὄντων, μέ ἐξουσία ἀπέναντι σέ αὐτά. Κατά τήν ἄποψη τῶν μετανθρωπιστῶν, ὁ ἀνθρωπισμός ἀποτέλεσε ἀφορμή γιά τήν ἐκμετάλλευση λιγότερο ἀνεπτυγμένων κοινωνιῶν, ὅπως στήν Ἀφρική, μέσῳ τῆς ἀποικιοκρατίας, ἀλλά καί διαφόρων μειονοτήτων, π.χ. τῶν  γυναικῶν, πού δέν θεωρήθηκαν ἀρκετά ἀνεπτυγμένες ὡς πρός τήν λογική ἱκανότητα. Ἀπό μία ἄλλη πλευρά, ἡ ἐκτίμηση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ γιά “ἀνωτερότητα” τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό σύμπαν ἀποτέλεσε, κατά τήν ἄποψη τῶν μετανθρωπιστῶν, τήν ἀφορμή γιά βίαιη ἐκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος μέ τίς γνωστές συνέπειες τῆς ἐξάντλησης τῶν φυσικῶν πόρων καί τῆς ὑποτιθέμενης κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ μετανθρωπιστές δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ἀναφερθεῖσα ἐκμετάλλευση καί ὑποβάθμιση ἀνθρωπίνων ὁμάδων οὐσιαστικά ὀφείλεται στήν ἀδυναμία τοῦ κλασσικοῦ ἀνθρωπισμοῦ νά δεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀνεξάρτητα τῆς ἐθνικότητας καί τοῦ φύλου. 

Χαιρετισμός Αἰδεσιμ. πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Εὐαγγέλου Γκανᾶ

FGanas01 Snap

Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος Εὐάγγελος Γκανάς
Ἐκπρόσωπος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

Καλησπέρα σας, ἐν πρώτοις θά ἤθελα νά μεταφέρω τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, πρός ὅλους ὅσους εἶναι σήμερα ἐδῶ καί κυρίως πρός τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, πού ἑτοίμασε αὐτή τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα Ἡμερίδα.

Ὅταν ἔλαβα τή σεπτή ἐντολή νά ἐκπροσωπήσω τόν Μακαριώτατο, συνειδητοποίησα μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση, ὅτι τό θέμα τῆς Ἡμερίδας, δέν ἦταν ἕνα θέμα πού θά μπορούσαμε νά τό χαρακτηρίσουμε ἀκαδημαϊκό ἤ ἀκόμα χειρότερα σχολαστικό, γιατί στά μυαλά πολλῶν ἀνθρώπων οἱ πατερικές σπουδές, ἔχουν αὐτό τόν ἀκαδημαϊκό ἤ σχολαστικό χαρακτῆρα.

Μετανθρωπισμός καὶ Τεχνητή Νοημοσύνη, Ἡ τελευταῖα πράξη τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Chiotak Snap SubsΔημήτριος Χιωτακᾶκος
Διδάκτωρ Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν Παν/μιου Μάντσεστερ
μέ θέμα:  Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

ButtonDiaf ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδος μέ θέμα: Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

PanelAll 01

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Ἡμερίδος

μέ θέμα:  Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή γιά τὸν Ἂνθρωπο

πού διεξήχθη ἀπό τήν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
στό  Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν τήν 22α Ἰανουαρίου τοῦ 2023

Τό κίνημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ δέν παρουσιάζει ἰδέες πού μποροῦν νά θεωρηθοῦν φιλοσοφικές, ἄν καὶ ἔχει τή ρίζα του στόν εὐρωπαϊκὸ ἀνθρωπισμὸ καί τό ἐγχείρημα τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἀποτελεῖ ἕνα ἐπικίνδυνο ἰδεολόγημα , τό ὁποῖο κινεῖται ἀνάμεσα στήν ἐπιστήμη καί τήν ἐπιστημονική φαντασία. Ἐκκινεῖ ἀπό τήν ἐξελικτική δαρβινιστική ἀντίληψη καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ μετάνθρωπο. Φαντασιακός στόχος τῶν μετανθρωπιστῶν εἶναι ἡ ἕνωση τοῦ ψηφιακοῦ εἰκονικοῦ κόσμου  μέ τή βιολογική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου ὥστε νά ἀποκτήσει ὑπερδυνάμεις νά νικήσει τίς ἀρρώστιες καί τό θάνατο, νά ἀναβαθμισθεῖ, νά ἀποκτήσει ἀθανασία καί νά αὐτοθεωθεῖ. Homo Deus (Ἀνθρωπο-θεός) εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ «προφήτη» τοῦ μετανθρωπισμοῦ Yuval Harari. 

Εἰσήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Peiraiws01 Snap Sub

Σεβασμιώτατος Μητρoπολίτης
Πειραιῶς Σεραφείμ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Πολεμικό Μουσείο, ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, 17:00

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αἰδεσιμολογιώτατε ἐκπρόσωπε τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερωνύμου τοῦ Β΄,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,

Αἰσθάνομαι ἰδιαιτάτη τιμήν, χαράν καί εὐλογίαν διά τήν ἀποψινήν πρόσκληση εἰς τήν θαυμάσια αὐτή ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, διότι ἐν τῷ ταπεινῷ μου προσώπω, προσεκλήθη ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία καί συναγωνίζεται μετά τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν γιά τήν ὑπέρβαση τῶν πολυειδῶν αἱρέσεων, κακοδοξιῶν πού ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει στόν κόσμο μας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, διά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, προσπαθεῖ ἀκριβῶς νά συνασπίσει τίς δυνάμεις τῆς πίστεως ἔναντι τοῦ ὀθνείου αὐτοῦ καί τραγικοῦ γεγονότος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς θεόθεν ἀποκαλυφθείσης  ἀληθείας.

Υποκατηγορίες