ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

YpoxrewtikotitaLandscape01

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: «Ἐλευθερία ἤ Ὑποχρεωτικότητα, ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας»

Στίς 15/1/2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν μέ τή συνδιοργάνωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης καί τοῦ κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» μέ θέμα «Ἐλευθερία ἤ Ὑποχρεωτικότητα, ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας». Ἡ ἡμερίδα μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στό youtube.

Στήν ἡμερίδα παρουσιάστηκαν τεκμηριωμένες εἰσηγήσεις ἀπό τούς κυρίους Κωνσταντῖνο Βαθιώτη, τέως καθηγητή τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΔΠΘ, Ἀργύρη Νταλιάνη, καρδιολόγο, Εὐγένιο Μπαϊραμίδη, χειρουργό, καί Ἀναστάσιο Πολυχρονιάδη, θεολόγο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

Χάρης Άνδραλης
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ

Andralis01

Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Φωτόπουλος
ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ 

Photop

 

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Pannel

 

Χαιρετισµός ἀπό Ανδρέα Μπλάνο, Πρόεδρος τῆς ΕΡΩ

Ανδρέα Μπλάνος
Στρατηγός ἐν ἀποστρατείᾳ καί πρόεδρος τῆς ΕΡΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ABlanos

 

Χαιρετισµός ἀπό Νίκη Τσάφου, ἐκπρόσωπο τοῦ «Μαµά Μπαµπάς καί Παιδιά»

Νίκη Τσάφου
καθηγήτρια µέσης ἐκπαίδευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ntsafou1

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Sizitisi

 

«Τό ἐµβολιαστικό χαράτσι τῶν 100€: Ἡ ἀντισυνταγµατική ἐπέκταση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐµβολιασµοῦ σέ πολῖτες ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν»

κ. Κων/νος Βαθιώτης, τέως Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ ∆ικαίου Νοµικῆς Σχολῆς ∆.Π.Θ.

 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Sizitisi

 

Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ»

Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ»

 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

1. Ἀπολυτίκιο «Ὁ ποιμενικός αὐλός», σέ ἀργό εἰρμολογικό μέλος, σύνθεση Ἰωάσαφ Διονυσιάτου.
2. Ἀπό τόν κανόνα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, σέ ἦχο α’
3. Δοξολογία Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, σέ ἦχο πλ. δ΄

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Sizitisi

 

«Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος...» (Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)

κ. Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης
δρ. θεολογίας ΑΠΘ

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Polyxroniadis

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΣ

Α. Ἡ ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως, ὅπου περιγράφεται ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό διαβάζουμε: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν »[1] .  Ὅπως γράφει ὁ Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης, κατά «τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, τό κατ' εἰκόνα φανερώνει τό νοερό καί τό αὐτεξούσιο [...][2] . Γι' αὐτόν τόν λόγο καί ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας ταυτίζει τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο», συνεχίζει ὁ Καθηγητής. «Εἶναι τό ἴδιο νά λέγει κάποιος, ὅτι ἔχασε τήν ἐλευθερία του καί ἔχασε τόν ἄνθρωπο »[3]. «Χωρίς ἐλεύθερη γνώμη», κατά τόν ἅγιο Καβάσιλα, «δέν εἶναι νοητή καμιά εὐθύνη οὔτε γιά ἐπιβράβευση οὔτε γιά τιμωρία», τονίζει ὁ Τσελεγγίδης[4]  καί ἐπισημαίνει τό Παλαμικό: «Μόνον, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν γνώμη του ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε εἴδους ἀνάγκη [...] μπορεῖ νά διατηρεῖται στήν κατά φύση ζωή καί νά προσεγγίζει τόν Θεό ἤ νά ἐκτρέπεται ἀπό τήν κοινωνία μαζί του», κατευθυνόμενος «πρός τόν θάνατο»[5] . «Δημιουργώντας ὁ Θεός αὐτεξούσια τήν λογική φύση τοῦ ἀνθρώπου», ἐπισημαίνει ὁ Ἡσυχαστής  Ἅγιος, καί μεταφέρει τόν λόγο του ὁ Τσελεγγίδης, «στέρησε τήν δυνατότητα στόν διάβολο νά ἀσκεῖ βία πάνω στόν ἄνθρωπο. Ἔτσι, μόνο μέ τήν πειθώ ἤ τόν δόλο μπορεῖ νά ἐπηρεάσει ὁ πονηρός τήν θέληση τοῦ ἀνθρώπου καί νά τόν κάνει κοινωνό τῆς ἀποστασίας του »[6].

Ἐρχόμενοι, τώρα, στήν Καινή Διαθήκη καί συγκεκριμένα στήν περίπτωση τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ, πού ὁ Χριστός βλέπει «κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει » τόν ρωτᾶ: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». 38 χρόνια περίμενε ἐκεῖνος τή θεραπεία του . [7] Ἦταν δυνατόν νά ἐπιθυμοῦσε κάτι ἄλλο; Καί ὅμως ὁ Χριστός πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο αὐτεξούσιο, ἐπιζητεῖ πάντα τή συγκατάθεσή του. Ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς, ὅταν ὁ Χριστός τόν ρώτησε: «τί σοί θέλεις ποιήσω;»[8] .

«Ὑποχρεωτικότητα στήν Ἰατρική καί τόν ἐµβολιασµό - προσωπική ἐµπειρία»

κ. Εὐγένιος Μπαϊραµίδης
Συνταγµατάρχης Ὑγειονοµικοῦ, Ἰατρός, Γενικός Χειρουργός

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Mpairamidis

 

Ὑποχρεωτικότητα ἐµβολιασµοῦ στήν ἐποχή τῆς µετάλλαξης Ὄµικρον”

κ. Ἀργύρης Νταλιάνης
Καρδιολόγος

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΑΝ

ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • NtalYpoxr01

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «EΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ

Estia Ypoxreotitkothta v5 webΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Συντονιστής: κ. Χαράλαµπος Ἄνδραλης

16:30-17:00  Προσευχή καί κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡµερίδος - Χαιρετισµοί
Χαιρετισµός ἀπό Νίκη Τσάφου, ἐκπρόσωπο τοῦ «Μαµά Μπαµπάς καί Παιδιά», καθηγήτρια µέσης ἐκπαίδευσης Χαιρετισµός ἀπό Ανδρέα Μπλάνο, Στρατηγό ἐν ἀποστρατείᾳ καί πρόεδρο τῆς ΕΡΩ

17:00-17:20  Χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ»

17:30-17:55  κ. Κων/νος Βαθιώτης, τέως Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ ∆ικαίου Νοµικῆς Σχολῆς ∆.Π.Θ. «Τό ἐµβολιαστικό χαράτσι τῶν 100€: Ἡ ἀντισυνταγµατική ἐπέκταση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐµβολιασµοῦ σέ πολῖτες ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν»

18:00-18:20  κ. Ἀργύρης Νταλιάνης, Καρδιολόγος “Ὑποχρεωτικότητα ἐµβολιασµοῦ στήν ἐποχή τῆς µετάλλαξης Ὄµικρον”

18:25-18:45  κ. Εὐγένιος Μπαϊραµίδης, Συνταγµατάρχης Ὑγειονοµικοῦ, Ἰατρός, Γενικός Χειρουργός «Ὑποχρεωτικότητα στήν Ἰατρική καί τόν ἐµβολιασµό - προσωπική ἐµπειρία»

18:50-19:05  ∆ιάλειµµα

19:10-19:35  κ. Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης, δρ. θεολογίας ΑΠΘ «Καί τό ὄνοµα αὐτοῦ; Ἐµβόλιος...»
(Kατάθεση λόγου θεολογικοῦ περί τῆς ὑποχρεωτικότητας)

19:40  Συζήτηση

20:05  Πορίσµατα

20:20 Ἐθνικός Ὕµνος

Υποκατηγορίες