ΗΜΕΡΙΔΕΣ καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

AFISA AXRIMATI KOINONIA-ERWRISEISΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ἡμερίδος πού διεξήχθη στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, στήν αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη τήν 28ην Ἰουνίου 2015, μέ θέμα:
«Κοινωνία χωρίς μετρητά. Προοπτική ἤ ἐφιάλτης;»

1. -Tί θά ποῦμε στό δημοψήφισμα καί τί θά κάνουμε ὅταν θά κληθοῦμε νά πάρουμε τήν Κάρτα;

-Ἡ ἡμερίδα εἶναι γιά τήν Ἀχρήματη Κοινωνία. Γιά τήν κοινωνία χωρίς μετρητά πού δέν τή θέλουμε· ἄρα ὁποιαδήποτε μορφή κι᾿ ἄν ὑπάρχει, ἐμεῖς θέλουμε τό χρῆμα νά εἶναι σέ φυσική ὑλική μορφή. Δέν θέλουμε, μέ ἀφορμή τήν κρίση, νά ἐκβιασθεῖ ὁ κόσμος νά πάει στίς κάρτες· δηλ. νά μπεῖ κάποιο ὅριο 50-100 € σέ φυσικό χρῆμα συναλλαγῶν τήν ἑβδομάδα καί ἀπεριόριστο ὅριο σέ χρήση Κάρτας. Τότε θά δικαιούμαστε νά ποῦμε ὅτι εἶναι στημένο, προσχηματικό, ἐκβιαστικό σχέδιο γιά νά ἐφαρμοσθεῖ ἡ Ἀχρήματη Κοινωνία.

2. - Μπορεῖ τό τσιπάρισμα νά γίνει ἤ νά ἔχει γίνει ἐρήμην μας;

- Δύσκολο. Πρέπει νά ἔχουμε στοιχεῖα γιά νά ποῦμε κάτι τέτοιο. Δύσκολο νά γίνει τσιπάρισμα π.χ.ἀπό αὐτά πού εἰσπνέουμε.Νά μᾶς κάνουν πάλι ἐμβόλιο βάζοντάς μας τσιπάκι, ὅπως τότε μέ τίς κατά καιρούς γρίππες, πάλι δύσκολο, νά γίνει ἐν ἀγνοίᾳ μας. Δέν ὑπάρχει σήμερα τουλάχιστον τεχνολογία διά τῆς ὁποίας νά μᾶς ἐπιβάλουν τσιπάρισμα. Ἴσως στό τσιπάρισμα θά ὑπάρχει ἡ ἐπιλογή νά ἀρνηθεῖ κανείς. Δέν θά φθάσει ἡ εὐγένειά τους ὡς τήν ἐπιβολή, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ ἅγιος Παΐσιος, ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι εὐγενικοί.

Ἄρα δέν μπορεῖ νά γίνει ἀναγκαστικό τό τσιπάρισμα. Πρέπει νά γίνει μέ τή θέλησή μας. Ὁ διάβολος θέλει τή θέλησή μας. Θά τό ξέρουμε πολύ καλά.

3. -Τί γίνεται μέ τήν Κάρτα Σίτισης; Τήν παίρνει κανείς, ἄν τήν ἔχει ἄμεση ἀνάγκη;

- Ὁ κ. Κατρούγκαλος εἶπε ξεκάθαρα ὅτι ἡ Κάρτα Σίτισης εἶναι πιλοτική ἐφαρμογή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἄς σταθμίσουμε τά πράματα. Μία λύση εἶναι νά ταπεινωθοῦμε καί νά πᾶμε στήν ἐνορία μας γιά φαγητό. Γιατί νά πουληθοῦμε γιά 2-3 εὐρώ ἡμερησίως; Δέν εἶναι ἐξευτελισμός; Σαφῶς ἡ Κάρτα αὐτή εἶναι μία ἐπιμέρους Κάρτα πού ἐξυπηρετεῖ στήν ἐξοικείωση μέ τήν τελική Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε στόν ἄλλο ὑποχρεωτικῶς τί νά κάνει. Προτείναμε μία λύση. Πρέπει νά λαμβάνουμε ὑπ᾿ ὄψιν τήν πίστη καί τήν ψυχολογική κατάσταση τοῦ ἄλλου, ἀλλά καί τήν βία πού ὑφιστάμεθα ὅλοι μας.

4. - κ. Μαριά, τί ἔχετε νά πεῖτε γιά ὅσους δέν ἔχουν πάρει τόν ΑΜΚΑ καί τή σχέση του μέ τήν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου;

-Ὑπάρχουν πάρα πολλοί πού δέν ἔχουν πάρει ΑΜΚΑ. Καί γι᾿ αὐτόν τό λόγο δέν ἔχουν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί σύνταξη. Πρόκειται γιά κοινωνικό ρατσισμό. Τό ἔθεσα στήν εὐρωβουλή τό ἐρώτημα. Πρέπει νά γίνει μία διαδικασία ἀναφορᾶς στόΕὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σάν καταγγελία πρός τήν εἰδική ἐπιτροπή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Μπορεῖτε νά ἀσκήσετε αὐτό τό δικαίωμά σας. Καλεῖται τό κράτος νά ἀπαντήσει. Εἶναι μία θετική ἐνέργεια ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ΑΜΚΑ. Λέει ὁ Ν. 3655, ἄρθρο 153, ἄρθρο 2, ὅτι ἀπό Ἰούνιο 2009 κανείς μισθωτός ἤ αὐτοαπασχολούμενος δέν μπορεῖ νά ἐκδώσει βιβλιάριο ἀσθενείας ἤ νά πάρει σύνταξη, χωρίς ΑΜΚΑ. Κάτι μᾶς θυμίζει ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη. Καί στίς φορολογικές δηλώσεις ἔθεσαν ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση καταβολῆς τῆς δηλώσεως, τόν ἀριθμό ΑΜΚΑ. Δεσμεύομαι νά προωθήσω τό θέμα στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σᾶς ἐνημερώνω καί γιά τό λεγόμενο e call· εἶναι ἕνα σύστημα αὐτόματης εἰδοποίησης. Αὐτό θά ἐφαρμόζεται μετά ἀπό 2 χρόνια σέ ὅλα τά αὐτοκίνητα μέ κάποια αἰτιολογία· πώς ἄν π.χ. τρακάρεις, τό σύστημα δίνει σῆμα αὐτομάτως καί ἔρχεται ἀσθενοφόρο χωρίς νά εἰδοποιήσεις.

Ὅμως αὐτό θά ἐπιβληθεῖ 1)σέ ὅλα ἀνεξαιρέτως τά αὐτοκίνητα, 2)ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ αὐτοκινήτου δέν θά μπορεῖ νά κλείσει τόν μηχανισμό, 3)πολλές ἰδιωτικές ὑπηρεσίες θά μαθαίνουν τό ἀτύχημα, 4)θά γίνεται συσσώρευση δεδομένων. Ὁ μηχανισμός συσχετίζεται μέ σύστημα αὐτόματης ὁδήγησης στίς μεγαλοπόλεις. Σχεδιάζουν αὐτόματο σύστημα· π.χ. ξεκινᾶς ἀπό Πειραιᾶ καί πηγαίνεις Κηφισιά. Ὁρίζει τό σύστημα Η/Υ τό ποῦ πᾶς.

5. - κ. Μαριά, πόσο βέβαιοι μποροῦμε νά ᾿μαστε πώς δέν θά συμβεῖ τό ἴδιο γεγονός μέ τίς τράπεζές μας μέ αὐτό τό ὁποῖο συνέβη στήν Κύπρο; Πῶς θά ἐμποδισθεῖ ;
Τί θά συμβεῖ μετά τό δημοψήφισμα, ἄν οἱ δανειστές εἶναι ἀδιάφοροι καί ἀμετακίνητοι; Ἄν βεβαίως ἀντέξουμε ὡς τότε. Θά πτωχεύσουμε; Καί μετά δέν θά πρέπει νά πᾶμε στή δραχμή; Συνεπῶς τό δημοψήφισμα εἶναι εὐρώ ἤ δραχμή;
Περιγράψτε μας τί θά συνέβαινε; θά ἤμασταν σκλαβωμένοι;
Οἱ χριστιανοί μήπως πρέπει νά δημιουργήσουν πολιτικό φορέα ἀρχῶν τῆς ρωμιοσύνης καί τῆς Ὀρθοδοξίας;

Ὡς πρός τίς τράπεζες. Ἔχουμε ἐμπειρία ἀπό Οὐκρανία. Καί στήν Ἑλλάδα οὐκρανοποίηση ἐπιχειροῦν νά κάνουν. Μισοί Εὐρωπαῖοι, μισοί Ἕλληνες. Διχασμός. Σύγκρουση. Οἱ δανειστές δέν πέτυχαν διάσπαση ὅλα αὐτά τά χρόνια. Ἐμεῖς πρέπει νά μείνουμε ἑνωμένοι. Οἱ δανειστές θέλουν νά μᾶς βάζουν σέ διχαστικά διλήμματα. Δέν ἔχουμε νά χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας.Χρειάζεται νηφαλιότητα. Στήν Εὐρωβουλή εἶμαι Ἐθνική Ἑλλάδος. Δέν κατακρίνω καμιά κυβέρνηση.Εἶμαι ἐκεῖ ὑποστηρίζοντας τά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδας. Αὐτός εἶναι ὁ στόχος μου. Τό βασικό θέμα εἶναι ἡ ἑνότητά μας. Οἱ στόχοι τῶν δανειστῶν εἶναι συγκεκριμένοι.Ἐμεῖς δέν ἔχουμε νά διαλέξουμε ἕνα μνημόνιο 12 ἤ ὄχι 8 δισεκατομμυρίων εὐρώ. Μιλᾶμε γιά τό ἄν εἶναι νόμιμο τό χρέος. Τώρα πιεζόμαστε νά πληρώνουμε. Ὑποτίθεται ὅτι ἦρθαν στήν Ἑλλάδα 214 δισεκατομμύρια εὐρώ. Μά τότε θά εἶχε ἀπογειωθεῖ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Δέν θά ὑπῆρχαν ἄνεργοι. Ἄρα τά λεφτά ἦρθαν καί ξαναπληρώνουμε τά δανεικά. Τό χρέος εἶναι ἐπονείδιστο, παράνομο. Πότε εἶναι ἐπονείδιστο; Ὅταν ἀποτελεῖ συμπαιγνία ντόπιας οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς τάξης μέ τούς δανειστές.Τά δάνεια ἐξυπηρετοῦν τούς δανειστές. Δέν πᾶνε ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τοῦ τόπου. Ἔχουμε ὁμολογία τοῦ κ. Γιοῦνγκερ, προέδρου τῆς Comission. Εἶχε πεῖ τό 2010 ὅτι ἤξερε πώς ἡ Ἑλλάδα δανείζεται. Δέν μποροῦσε νά τό πεῖ ὅμως δημόσια διότι ἡ Γαλλία καί ἡ Γερμανία πουλοῦσαν προϊόντα στήν Ἑλλάδα. Γι᾿ αὐτό ὑπερχρεωθήκαμε· μέ τά δανεικά ἀγοράζαμε προϊόντα τους. Τά δανεικά δέν πήγαιναν γιά ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδας. Αὐτό σημαίνει ἐπονείδιστο χρέος. Ἔπρεπε νά γίνει ἔρευνα τοῦ χρέους ἀλλά γιά ἀγορά βιομηχανικῶν προϊόντων. Ὄχι ὅπως αὐτή στή Βουλή. Αὐτή ἦταν ἄτυπη. Ἡ εὐρωζώνη προβλέπει ὅτι ὅταν ἕνα κράτος ἔχει χρέος ἤ μνημόνιο δικαιοῦται ἡ κυβέρνησή του νά τό ἐλέγξει. Ζητῶ δηλ. ἀπό τήν ἑλληνική Κυβέρνηση νά κάνει ἐπίσημο λογιστικό ἔλεγχο· εἶναι μέσα στούς νόμους τῆς εὐρωζώνης. Τόν ἔλεγχο τόν κάνει τό γενικό λογιστήριο τοῦ κράτους.

Αὔριο οἱ τράπεζες καί τό λογιστήριο κλειστά· τί γίνεται; Ὑπάρχει στόχος συγκεκριμένος. Ἡ εὐρωπαϊκή κεντρική τράπεζα λέει τήν Πέμπτη ὅτι οἱ τράπεζες εἶναι φερέγγυες. Γίνεται πανικός γιά νά πάρουν οἱ πολῖτες τά λεφτά τους. Ἐκτελοῦν ἔτσι οἱ δανειστές ἕνα σχέδιο. Ὑπεύθυνος ὁ κ. Ντράγκι. (Ὑπεύθυνος τραπεζίτης πού ὤφειλε νά διασφαλίσει τήν ρευστότητα τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν). Σήμερα μεσημέρι κρατᾶ ἔκτακτη χρηματοδότηση. Δέν ἔδωσε παραπάνω λεφτά. Θέλουν νά μᾶς γονατίσουν. Τόν Ἰανουάριο ἡ Ἑλλάδα ἦταν σέ πρόγραμμα καί ἔληγε 28 Φεβρουαρίου. Ὁ Ντράγκι ἔκοψε τή χρηματοδότηση στίς 4 Φεβρουαρίου. Δέν ἐπέτρεπε στίς τράπεζες νά παίρνουν γραμμάτια ἑλληνικοῦ Δημοσίου. Τά εἶχα καταγγείλει ὅλα αὐτά. Ὀφείλεις νά δώσεις ρευστότητα στήν Ἑλλάδα. Οἱ τράπεζες δέν ἔγιναν ἀφερέγγυες τό Σαββατοκύριακο.

Ποιός πολιτικός νά μπεῖ μπροστά; Ἐγώ δέν θά τό ὑποδείξω. Δέν κάνω πολιτική. Δέν ἦρθα νά σᾶς πῶ τί νά ψηφίσετε. Στόχος τῶν Εὐρωπαίων εἶναι ἡ φτωχοποίηση.

Εἶχα κάνει πρόταση στήν ἑλληνική κυβέρνηση. Στίς 30 Ἰουνίου λήγει ἡ δόση τοῦ ΔΝΤ. Εἶχα πεῖ νά ἐφαρμοσθεῖ στήν Ἑλλάδα, αὐτό πού ἔκανε ὁ Ντράγκι στήν Ἰταλία. Ἦταν ὁ κεντρικός τραπεζίτης τῆς Ἰταλικῆς κεντρικῆς Τράπεζας. Δάνεισε τήν ἰταλική κυβέρνηση καί πλήρωσε τό ΔΝΤ. Ἔτσι καί σέ μᾶς θά μποροῦσε νά δανεισθεῖ ἀπό τόν Στουρνάρα ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση. Ἄρα ἡ Λαγκάρτ δέν θά ἔλεγε ὅτι εἴμαστε σέ ἀθέτηση πληρωμῶν καί ἔτσι δέν θά γίνονταν κατασχέσεις.

6. -κ. Κατράνη εἴπατε ὅτι τό ½ τοῦ χρέους εἶναι ἑλληνικό;

-Ὄχι. Ἀναφέρθηκα στίς ὑποχρεώσεις τῶν χρηματοπιστωτικῶν ἱδρυμάτων στήν Εὐρώπη ὅτι φθάνουν στά 17 τρισεκατομμύρια εὐρώ. Προφανῶς εἶναι μεγαλύτερα ποσά, δέν προκύπτει αὐτό τό συμπέρασμα. Εἶναι διαφορετικά μεγέθη.

Εἶναι παράνομη καί ἀντισυνταγματική ἡ κατάργηση τοῦ Νομισματοκοπείου. Εἴχαμε κατάργηση τῆς δραχμῆς ὅταν μπήκαμε στήν ΟΝΕ; Τό Σύνταγμα προβλέπει ὅτι ὁ νομοθέτης καθορίζει τά τῆς ἔκδοσης καί κοπῆς χρήματος. Προφανῶς τό 2001 μετά ἀπό τή μετάβαση στό εὐρώ βάσει ἑρμηνευτικῆς δήλωσης στό Σύνταγμα ἦταν συμβατή ἡ ρύθμιση τοῦ ἄρθρου 80 τοῦ Συντάγματος μέ νομισματική εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση καί ἕνωση· δείχνει βέβαια ὅτι προβληματίσθηκε ὁ συνταγματικός νομοθέτης ἀπό προβλήματα νομιμότητας στή μετάβαση ἀπό τή δραχμή στό εὐρώ. Πρέπει νά ἀσκηθεῖ ἡ νομισματική κυριαρχία στήν εὐρωπαϊκή ἕνωση.

(Παρέμβαση κ. Στάθη Ἀδαμοπούλου, διαβάζει ἔκτακτο δελτίο τύπου)

"Οἱ τράπεζες θά εἶναι κλειστές. Ὅριο ἀνάληψης ὡς 100€ τή μέρα.Τουλάχιστον τίς πρῶτες μέρες."

Σχόλιο κ. Στάθη: Ἄν εἶναι 100€ μετρητά καί ἀπεριόριστες συναλλαγές μέ Κάρτα, σημαίνει πώς πρόκειται γιά σχέδιο· ὥστε νά στραφεῖ ὁ κόσμος στή χρήση τῆς κάρτας. Σπρώχνει ὁ κ. Ντράγκι ἀλλά καί ἄλλοι.

7.- Γιά τήν ἔκδοση νέων διαβατηρίων τοποθετοῦν τό χέρι τους σέ μηχάνημα. Αὐτό εἶναι σφράγισμα ἤ καταγραφή βιομετρικοῦ δεδομένου ;
- Πρός τό παρόν εἶναι μόνο δακτυλικό ἀποτύπωμα. Ἀκόμη δέν ζητοῦν βιομετρικά γιά νά ἐκδώσουν διαβατήριο ἤ visa. Θέλουν ὅμως νά καταγράψουν σύντομα καί τά βιομετρικά μας. Μπαίνοντας ὅμως π. χ. στήν Ἀμερική, σοῦ σαρώνουν τό μάτι, παρά τίς ὅποιες ταυτοποιήσεις. Δέν εἶναι τσιπάρισμα, ἀλλά βιομετρικό στοιχεῖο.

8.- Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι εἴχαμε ἤδη μπεῖ στήν ἀχρήματη κοινωνία καί εἴχαμε ὅλοι τήν Κάρτα μετρητῶν ἤ τοῦ Πολίτη καί ἐρχόμασταν σέ ρήξη μέ τούς δανειστές ὅπως καί ἔγινε καί προκηρυσσόταν δημοψήφισμα καί πάλι, τότε τί θά γινόταν μέ τά χρήματα τῶν πολιτῶν; πῶς θά ἀντιδροῦσαν οἱ τράπεζες, τό κράτος κτλ.; Θά μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε τίς κάρτες γιά νά ἀγοράζουμε τά ἀγαθά ἤ μέ αὐτόν τόν τρόπο θά ἤλεγχαν τή ζωή μας ἐξ ὁλοκλήρου;

-Δέν θέλουμε νά ζήσουμε διαρκῆ χρήση καρτῶν καί κατάργηση μετρητῶν.

Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀφοῦ εἶναι κλειστές οἱ τράπεζες, πολλές συνδιαλλαγές θά γίνονται ἠλεκτρονικά. Θά περιορίσουν ἀριθμό κυκλοφορίας τῶν μετρητῶν καί μέ ἀνοιχτές τράπεζες. Μπορεῖ νά ἔχεις 1000€ στήν τράπεζα καί νά ᾿χεις νά πληρώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ.

Θά σοῦ λέει ναί, σοῦ δίνω 50€ στό χέρι καί τά ὑπόλοιπα ἠλεκτρονικά. Ἄρα στήν πράξη ἐπιχειροῦν στό πειραματόζωο ἡ ΕΛΛΑΣ νά περάσουμε, ἐκβιαστικά καί ἀπό καταστάσεις πού θά φαίνονται φυσιολογικές, στήν Ἀχρήματη Κοινωνία.

Γι᾿ αὐτό θά ἀντιδράσουμε. Δέν θά ἀφήσουμε νά περάσουμε στήν Ἀχρήματη Κοινωνία καί σέ ἄλλα σχέδια. Πάντα βέβαια, νομίμως, δημοκρατικά καί συνταγματικά.

9. - Ἄν γνωρίζετε, νά μᾶς πεῖτε κάποια στοιχεῖα γιά τό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό νόμισμα πού προωθεῖται καί ὀνομάζεται BITCOIN.

- Πρόκειται γιά ἠλεκτρονικό ὄντως χρῆμα, ὄχι τραπεζῶν ἀλλά ἰδιωτικῶν φορέων πού δέν κυκλοφόρησε σέ φυσική μορφή. Ἄν προχωρήσει ἡ Ἀχρήματη Κοινωνία, ἀπό φυσική μορφή τό εὐρώ θά γίνει σέ ἠλεκτρονική μορφή.

10. - Οἱ ὁμιλητές πού μᾶς τά εἶπαν τόσο σπουδαῖα, ἐκεῖνοι θά ὑπογράψουν τό ἔντυπο ¨ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ;¨

-Τό ἔχουμε ὑπογράψει ἤδη. Εἴμαστε περίπου 100.000. Ἄς ὑπογράψουν κι᾿ ἄλλοι.

11. - Ἄν μᾶς δώσουν κάρτα καί δέν τήν πάρω, θά παίρνω τή σύνταξή μου;

-Γιά χρεωστική – πιστωτική ἤ Κάρτα τοῦ Πολίτη; Μέ τήν πρώτη μπορεῖς νά σηκώνεις τά χρήματα ἀπό τήν Τράπεζα. Δέν χρειάζεται ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη.

12. -Ὑπάρχουν ὀργανισμοί πού δίνουν διατακτικές γιά τά σοῦπερ μάρκετ μέ ἔκπτωση ἤ κουπόνια. Αὐτό βοηθᾶ τήν ἀχρήματη κοινωνία;Τί πρέπει νά κάνουμε;

-Ὅλα εἶναι μορφές Ἀχρήματης Κοινωνίας.

13. -Ἄν τσιπάρουν ἀσθενεῖς ἤ νεογέννητα μέ τό πρόσχημα τῆς θεραπείας ἤ νά μή χάνονται, τό δεχόμαστε; Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τό ἠλεκτρονικό βραχιολάκι;

-Ὅλα τείνουν πρός ἐξοικείωση μέ τό τσιπάρισμα RFID. Τό βραχιολάκι δέν εἶναι τό χάραγμα. Ἔρχεται ὅμως πιό κοντά στό σῶμα. Ἔχει πιό προσωπική σχέση μέ τό τσιπάρισμα. Καί ἡ μπάρα στά διόδια πού σηκώνεται μέ τήν Κάρτα, καί αὐτό μιά προδρομική κατάσταση εἶναι, ἀλλά ὄχι τσιπάρισμα.

Ὅταν φθάσουμε στό τσιπάρισμα στό σῶμα μας ἤ στό σῶμα τοῦ νεογνοῦ, ἐκεῖ κάποιος θά πρέπει νά τραβήξει τή γραμμή. Τί γίνεται μέ τό ἠλεκτρονικό βραχιολάκι τῶν φυλακισμένων; Εἶναι καί πνευματικό τό θέμα. Κάποιος μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ πιστωτική κάρτα, κάρτα διοδίων, ξέρει τί κάνει, τό κάνει συνειδητά, καί κάποια στιγμή, θά τραβήξει τή γραμμή. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν ΑΜΚΑ, πιστωτική κάρτα, μηχανάκι γιά διόδια·τράβηξαν γραμμή πρίν ἀπό ἄλλους.Ἀλλά ὄχι τσιπάκι στό σῶμα. Σέ καμιά περίπτωση!

13. - Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἀναφέρει ὅτι τό χάραγμα θά γίνει μέ λέϊζερ. Πῶς μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τεχνολογικῶς αὐτή του τήν ἐπισήμανση; Ὑπάρχει σήμερα κάτι ἀντίστοιχο; Μήπως ἀποδεχόμενοι τήν ἀριθμοποίησή μας καί μαζί ¨τό ὄνομα ἤ τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ¨, δώσουμε τό δικαίωμα γιά μιά τέτοιου εἴδους ἐπέμβαση ἐπάνω μας; Ὑπάρχει κίνδυνος μέ τήν ἐμφύτευση τοῦ τσίπ στό σῶμα νά προκληθεῖ καρκίνος τοῦ δέρματος;

-Μπορεῖς μέ λέϊζερ νά χαράξεις κάτι, σάν τατουάζ. Οἰκειοθελῶς. Μέ λέϊζερ δέν ὑπάρχει σήμερα κάτι νά μᾶς τσιπάρουν. Θά δείξει ὁ χρόνος.

Ἐμεῖς ἀντιτιθέμεθα σέ ὁποιαδήποτε μορφή ἠλεκτρονικῆς ταυτοποίησης. Ὑπάρχουν σαφῶς κίνδυνοι. Ἔχουμε τό πνευματικό καί τό πρακτικό ἐπίπεδο. Μέχρι ποῦ δεχόμαστε καί πότε τραβᾶμε τή γραμμή;Ἄν σοῦ ποῦν ¨βάλε τσιπάκι¨, ὑποψιάζεσαι. Ἄν δέ στό ποῦν, ἀλλά τριγυρνᾶ, ἐκεῖ ὁ καθένας παίρνει τίς ἀποφάσεις του.

14.Κάποιοι λένε ὅτι ὁ ἀντίχριστος θά ἔρθει καί τότε θά ἐπιβάλει τό σφράγισμα τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁπότε οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί οἱ ἠλεκτρονικές κάρτες δέν ἔχουν σχέση μέ τήν δικτατορία τοῦ ἀντιχρίστου. Τί ἔχετε νά ἀντειπεῖτε σέ αὐτές τίς τοποθετήσεις;

Ὁ ἅγιος Παΐσιος λέει ξεκάθαρα στά Σημεῖα τῶν καιρῶν ¨ἡ Κάρτα, ἡ ταυτότητα ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος¨. Αὐτή εἶναι ἡ σχέση!

15. - Ποιά ἡ πρόταση τῆς ΕΠΜ στήν περίπτωση πού ἡ κοινωνία χωρίς μετρητά γίνει αὔριο πραγματικότητα;

Ἡ ἀπάντηση διαφαίνεται μέσα ἀπό τά τελικά πορίσματα τῆς ἡμερίδας.

16. - Τί κακό θά μοῦ κάνει ἡ κάρτα τοῦ πολίτη;
Τί ἐπιπτώσεις θά συναντήσω ὡς πρός τήν ἐπιβίωση, τούς γιατρούς, τήν τροφή, τήν ἔνδυση, τή μεταβίβαση, τήν διαβίωση τῶν παιδιῶν μου;

- Καί μόνο πού θά εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος τοῦ ἀντιχρίστου, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, τί χειρότερο ἀπό αὐτό θά μποροῦσε νά εἶχε συμβεῖ; Στό τέλος μάλιστα, θά περάσουν χειρότερα ὅσοι ἐπέλεξαν τήν εἰσαγωγή.

17. - Ἐμεῖς πού δέν θά πάρουμε τήν κάρτα τί θά κάνουμε;

Ὅ,τι ἔκαναν οἱ ἅγιοι ὅλων τῶν αἰώνων. Θά εὐχόμαστε καί θά προσευχόμαστε νά γαντζωθοῦμε καί νά ἀφεθοῦμε στόν Τριαδικό Προσωπικό Πανάγαθο Θεό μας, τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, στή Ζωή πού μᾶς χάρισε τή ζωή.

π. Σαράντης:
Δέν κλείνει ἡ ἡμερίδα μας ἐδῶ· κλείνει τοπικά καί χρονικά καί ἀνοίγει μιά εὐθύνη στό πλήρωμα τῶν πιστῶν. Νά ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο, αὐτήν τήν ἑβδομάδα κυρίως, νά προσευχηθοῦμε, νά τοποθετήσουμε τό αἴτημά μας ἀτομικῶς καί συνολικῶς στόν Κύριο. Ἐσύ βλέπεις, ξέρεις, γνωρίζεις τίς διαθέσεις τίς δικές μας ἀλλά καί τῶν ἄλλων. Φώτισε τούς ἀνθρώπους πού εἶναι στό πηδάλιο τῆς κοινωνίας τοῦ ἔθνους μας καί ὅλους τούς ἄλλους τούς Εὐρωπαίους. Ἐσύ Κύριε μπορεῖς νά δώσεις τίς καλύτερες λύσεις. Δῶσε φώτιση. Ρίξε περισσότερο φῶς στό νοῦ καί στήν ψυχή μας. Νά ἀναλάβουμε εὐθῦνες ὅλοι μας. Νά ἀρχίσει γονιμότερος διάλογος ἀνάμεσά μας. Καί ἀνάμεσα στήν κοινωνία τῶν ἁγίων μας καί τοῦ Κυρίου μας.

Προσεχῶς, σύντομα δηλαδή, θά γίνει κάποια συγκέντρωση γιά νά ποῦμε ἀναλυτικότερα πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε τήν ὅλη κατάσταση, ἔχοντας καί νεώτερα δεδομένα.

Νά εὐχαριστήσουμε τούς ἄγρυπνους ὁμιλητές μας καί στόν κ. Μαριά νά εὐχηθοῦμε νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἑλληνικῆς καί ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.