ΗΜΕΡΙΔΕΣ καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ "Περί ἀντιχρίστου καί σφραγίσματος"