Τό επίκαιρον τοῦ Παπαδιαμάντη "Στή Γωνιά τοῦ Παραδείσου" - Κώστας Γανωτής Μέρος Β'


12-2-2017
Στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου
Ἀπό τόν φιλόλογο Κώστα Γανωτή (ἀπόσπασμα τῆς παρουσίας τοῦ β΄μέρους τοῦ ἔργου "Στή Γωνιά τοῦ Παραδείσου").

…Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἐπικίνδυνος ἅμα τόν παρεξηγήσεις.

Τά πάθη φεύγουν ὅταν ἀγαπήσεις τόν Θεό. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού δίνει ὁ Παπαδιαμάντης…

Δέν εἶσαι χριστιανός, ἄν δέν εἶσαι ὀρθόδοξος…

Καί στό βάθος τοῦ ἐγκλήματος δέν ξεχνᾶς τόν Θεό. Ὑπάρχει μετάνοια....

Ἡ δύση ζεῖ μέ τήν τιμωρία ὡς δικαιοσύνη. Δέν ὑπῆρξε τιμωρία στόν ἄσωτο ἀπό τόν πατέρα. Τιμωρεῖται ἀπό τόν κόσμο, ὄχι ἀπό τόν πατέρα. Στήν ὀρθοδοξία καταργεῖται ἡ δικαιοσύνη. Μπαίνει στή θέση της ἡ συγχώρηση…

Ὁ χαρακτήρας τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι ἐπιθετική ὀρθοδοξία…

Ὁ παράδεισος γίνεται κόλαση γιά τούς ἁμαρτωλούς…

Κρίση εἶναι τό ἀντίκρυσμα τῆς ὀμορφιᾶς. Οἱ νέοι ἔχασαν τήν ὀμορφιά, γι᾿ αὐτό καί ἔχουν περίεργη ἐμφάνιση καί ἀκοῦν σκληρή μουσική.

Ὁ Παπαδιαμάντης μᾶς φέρνει ἐνώπιον τῆς τραγικότητάς μας, δίνει ὅμως καί διέξοδο.

Ὁ δερβίσης εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού βγῆκε ἀπό τόν χρόνο.

Τιμῶ τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο, ἐπειδή τόν ἀγαπῶ, ὄχι ἐπειδή εἶναι ἠθικό…

Ἀγκαλιάζεις μέ ἀγάπη αὐτόν πού ἔχει πάρει τόν κακό δρόμο. Τότε καταλαβαίνουμε τό ¨Χριστός ἀνέστη!¨ Τότε ἔρχεται εἰς ἑαυτόν ὁ ἁμαρτωλός.

Τό ξεγύμνωμα ἀπό τά ροῦχα ὁδήγησε καί στό ξεγύμνωμα τῆς γλώσσας.