ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ / ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2021-22)

PLAYLIST ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ 2021-22
Από 1ο-15ο: ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 13ο,14ο,15o

EpilogiPlayListΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΑΚΙ
(ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ)
Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

4η ΕΚΠΟΜΠΗ: Δημογραφικό πρόβλημα: Ἐθνική αὐτοκτονίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

Ἐρώτηση: Προβληματισμός περί ἁγιότητος ἤ μή τοῦ Παπουλάκου.

Χριστός Ἀνέστη!

Θά ἤθελα νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν ἔκπληξή μου ὅταν εἶδα νά προβάλλετε τήν ἡμερίδα γιά τόν Παπουλάκο.

Ἡ ἔκπληξη προέρχεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὑπάρχουν εἰς βάρος του τρεῖς Ἐγκύκλιοι τῆς Ι. Συνόδου, τῆς 15ης καί 26ης Μαίου 1852 καί τῆς 9ης Ἰουνίου 1852, διά τῶν ὁποίων οὗτος καταγγέλλεται εἰς τό Ἑλληνικόν λαόν, ὡς «λήρους ἀσέμνους καί σκανδαλώδεις ἐξερευγόμενος καί ψευδοπροφητείας περί ἐπικείμενον σεισμόν». Αἵ Ἐγκύκλοι αὐταί τῆς Ι. Συνόδου ὑφίστανται ἀκόμη καί δέν ἔχουν ἀνακληθῆ.

Ὡς πιστός λοιπόν προβληματίζομαι. Ἤ θά πρέπει ἡ Ι.Σ. νά πεισθεῖ ὅτι λάθεψε καί πρόκειται περί ἁγίου καί νά ἀνακαλέσει τίς ἐγκυκλίους ἤ θά πρέπει νά παύσει ἡ προβολή τοῦ Παπουλάκου ὡς ἁγίου.

Τήν εὐχή σας.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ἀγαπητέ μας φίλε,

Θά βοηθοῦσε στίς ἀπορίες καί στήν ἀναζήτησή μας τό ἄρθρο τοῦ π. Νεκταρίου Πέττα στό ἱστολόγιο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιά τόν Ὅσιο Χριστοφόρο Παπουλάκο. Ἐκεῖ θά δεῖτε ὅτι ὑπῆρχε Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πού ἀρχικά τόν ἐπαινοῦσε. Στή συνέχεια ἡ ἐκ πέντε ἀρχιερέων Σύνοδος πιεζόμενη ἀπό τό ἄθεο βαυαρικό κράτος ἐξέδωσε καταδικαστικές ἐγκυκλίους. Νά καί ἀπόσπασμα τοῦ ἄρθρου τοῦ π. Νεκταρίου:

"Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀρχικά προτείνει νά τόν ἀφήσουν ἐλεύθερο, διαπιστώνοντας: «ὅτι ὅπου ἂν ἀπῆλθε, κηρύξας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἀγυρτίαν, οὔτε ἰδιοτέλειάν τινα ἐφάνη μετελθών, ἀλλ' ἀφιλοκερδής ὤν, καὶ ἀκτήμων, καὶ ὡς ὁ ὑπὸ ἁπλοῦς ἁπλούστατος τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ κηρύξας, συνέστειλε καὶ παντελῶς ἔπαυσε διὰ τῆς διδασκαλίας του τὴν ζωοκλοπήν, τήν δενδροκοπίαν, τὴν ψευδορκίαν κ.τ.λ. καί ... θεωρεῖ αὐτὸν τῆς κατ' αὐτοῦ γενομένης κατηγορίας Ἀθῶον». Ὡστόσο οἱ ἰσχυροί φοβοῦνται καί πιέζουν τήν Ἱ. Σύνοδο νά ἐκδώσει ἀργότερα ἀπαγορευτική ἐγκύκλιο γιά τά κηρύγματά του".

Ἀγαπητέ ἀδελφέ, κάθε ἀπόφαση μιᾶς τοπικῆς Συνόδου δέν εἶναι καί ἀλάθητη! Μήν ξεχνοῦμε τήν ἀπόφαση ΄τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μέ τήν ὁποία ἐδιώχθη ὁ ἅγιος Νεκτάριος καί τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν 10ο αἰώνα μέ τήν ὁποία ἐξωρίσθηκε ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Ν. Θεολόγος! Τό τελικό κριτήριο-ἀποδεικνύεται συνεχῶς-τό ἔχει τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, κάτι πού τό ἀναγνωρίζει καί ἡ ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡ ὁποία περιλαμβάνεται στήν ἐργασία τοῦ π. Νεκταρίου.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης