ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 22-ΙΑΝ-2023 : Μετανθρωπισμός: Ἀπειλή για τὸν Ἂνθρωπο

 

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

12η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ἡ κρίση τῆς Συνοδικότητας στὴν σύγχρονη ὈρθοδοξίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Ἀξιολόγηση τῆς διαμαρτυρίας γιά τήν κάρτα τοῦ Πολίτη στίς 7 Φεβρουαρίου 2016 στά Προπύλαια καί ἡ ἐπιλογή τῆς εὐθύνης.

Εἰσαγωγή.

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν θεώρησε χρέος της νά συνεχίσει τόν ἀγώνα κατά τῆς ΚτΠ καί μάλιστα μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων τήν ἰδιορρυθμία τῆς διαφορετικότητας τῶν πολύμορφων συλλόγων καί ὀργανώσεων πού παρέστησαν.

Ἀπολογισμός.

Ἡ συγκέντρωση εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία, περίπου 5,000 πολίτες κατέβηκαν στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας νά δείξουν ἔμπρακτα τήν δυσφορία τους ἐναντίον τῆς Κάρτας.

Παρεκτροπές.

Ὁρισμένοι ὅμως, δυστυχῶς, ἐκ τῶν ἐκπροσώπων, παρέκκλιναν ἀπό τό θέμα τῆς ἐκδήλωσης.

Τό αὐτονόητο - εὐχόμαστε - εἶναι ὅτι δέν υἱοθετοῦμε καί δέν συμφωνοῦμε μέ ἀπόψεις καί δεοντολογίες πού ἐκφράστηκαν στό συλλαλητήριο. Ἐκτός, βεβαίως, ὅσων ἐλέχθησαν γιά τήν ΚτΠ. Ὁποιαδήποτε αὐθαίρετη δήλωση ἀπό τρίτους εἴτε ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἴτε τῶν ἱεραρχῶν μας καί τοῦ κλήρου, δέν μᾶς βρίσκει συναινοῦντας. Ἐπιπλέον μᾶς λύπησε ἡ παρουσία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καθώς καί ἄλλες αὐθαιρεσίες καί «ἐκπλήξεις», οἱ ὁποῖες οὔτε ἦταν στό πρόγραμμα ἀλλά οὔτε καί εἶχαν προσυμφωνηθεῖ, γεγονός πού ἐνόχλησε ὄχι μόνον ἐμᾶς ἀλλά ἱκανό ἀριθμό ἐκ τῶν ἀδερφῶν μας πού στήριξαν εἴτε ἐνεργά εἴτε μέ τήν ταπεινή τους παρουσία τό συλλαλητήριο.

Πρίν καί μετά:

Παρόλες τίς προτροπές πολλῶν συλλόγων καί ὀργανισμῶν πού συμμετεῖχαν στό συλλαλητήριο, ὑπῆρξαν καί κάποιες ἀντιδράσεις - πρίν ἀλλά καί μετά τήν ἔκβαση- σχετικά μέ τήν συμμετοχή τῆς Ἑστίας. Μέ αἴσθημα εὐθύνης, θά θέλαμε νά τοποθετηθοῦμε στό θέμα αὐτό ἀξιολογώντας καί τά γενόμενα.

Βεβαίως καί ἡ ἀπόφαση συμμετοχῆς μας ἦταν συνειδητοποιημένη γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων ὅτι μία συνεργασία μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο εἶναι δύσκολη. Εἶναι δύσκολη, ὄχι μόνον ἐπειδή ὑπάρχουν οἱ γνωστές καί πάγιες ἰδιορρυθμίες ὅσον ἀφορᾶ τήν κανονικότητα τῶν παλαιοημερολογιτῶν ὡς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί λόγω τῆς πρωθύστερης πείρας μας ἀπό παρόμοιες διοργανώσεις, σύμφωνα μέ τοίς ὁποῖες τείνουν νά ξεφεύγουν ἀπό τόν κοινό σκοπό καί τήν θεματολογία τῆς συγκέντρωσης καί νά ἐπικεντρώνουν τήν ἐνέργειά τους σέ ἐκδηλώσεις αὐτοδικαίωσης τῆς σχισματικῆς τους ἐπιλογῆς. Ἀντιστοίχως, θά μπορούσαμε καί ἐμεῖς νά πράξουμε τό ἀνάλογο, ἀλλά ἐπιλέγουμε νά μήν τό κάνουμε γιά νά μήν πυροδοτοῦμε ὁτιδήποτε μπορεῖ νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τόν κοινό σκοπό.

Θά μποροῦσε νά ρωτήσει κανείς, μπορεῖ νά ὑπάρξει κοινός σκοπός μέ ὁμάδες μή συμβατές ἤ ἀκόμα καί σχισματικές; Θέλει μεγάλη προσοχή καί διάκριση γιά νά μήν τά ἰσοπεδώνουμε ὅλα ἀπό τήν μία ἀλλά καί νά μήν πέσει κανείς καί στήν πλάνη ἀπό τήν ἄλλη.

Στό βιβλίο τῶν Μακκαβαίων διαβάζουμε ὅτι οἱ Ἀσμοναῖοι - ἕνα φανατικό σχισματικό κίνημα μέσα στόν Ἰουδαϊσμό, οἱ μετέπειτα Χασιντίμ=Φαρισαῖοι - ὅταν οἱ Μακκαβαῖοι ἔκαναν τήν θρησκευτική ἐπανάσταση μετά τούς θρησκευτικούς διωγμούς πού ἐπέβαλαν στούς Ἰουδαίους οἱ Ἕλληνες, ἑνώθηκαν μέ τούς Ἀσιδαίους στόν ἀγώνα αὐτό.

Θά μποροῦσε λοιπόν ἐνδεχομένως νά πεῖ κάποιος σύμφωνα μέ τό βιβλίο τῶν Μακκαβαίων, ὅτι δέν εἶναι «παράνομη» ἡ συνεργασία μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο, γιά θέματα ὅπως ὁ ἀγώνας κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη; Βεβαίως καί ναί.

Στήν κατοχή, οἱ Ἕλληνες ἐξέδωσαν δελτία ταυτότητας μέ ἀναγραφόμενο τό θρήσκευμα. Προκειμένου νά μήν παραδώσουμε στόν θάνατο - Ἑβραίους στό θρήσκευμα - Ἕλληνες πολίτες, τό δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητάς τους ἔγραφε ἐσκεμμένα «Χριστιανός Ὀρθόδοξος».  Αὐτό τί δηλώνει, προσηλυτισμό ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων; Προδοσία τῆς πίστης τῶν Ἑβραίων ἀπό πλευρᾶς τους; Βλασφημία ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων πού ἔβαλαν «στάμπα» Χριστιανοῦ σέ Ἑβραίους; Τάσεις «Οἰκουμενισμοῦ»; Μά … τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά. Μία πράξη ἀγάπης γιά νά μήν σταθοῦμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί αἰτία σφαγῆς καί θηριωδίας. Ἦταν ὅμως καί ἡ ἐπιλογή τῆς εὐθύνης.

Βεβαίως καί ὁ σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα, ὁ Κύριός μας εἶπε ὅτι «δέν μπορεῖ κανείς νά ὑπηρετεῖ ταυτόχρονα τόν Θεό καί τόν Μαμωνά», ἀλλά περί αὐτοῦ πρόκειται ἐδῶ; Μή γένοιτο. Πρόκειται γιά τήν ἐπιλογή τῆς εὐθύνης καί ὅποιος θέλει ἄς καταλάβει. Ὁ «ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω». Δέν ἔχουμε καμμία διάθεση νά ὑποστοῦμε ταπεινώσεις καί χαρακτηρισμούς ἀπό τρίτους, ἀλλά οἱ ἀγῶνες δέν δίνονται ἀπό τούς καναπέδες.

Εἴχαμε ἤ ἔχουμε ἐναλλακτική;

Ξεκινώντας ἀπό τόν σεπτό Μητροπολίτη μας, ἀπό τόν ὁποῖο καί πήραμε εὐλογία γιά τήν συμμετοχή μας, καί καταλήγοντας στούς (δυστυχῶς λιγοστούς στόν ἀριθμό) Ἱεράρχες πού στό παρελθόν ἔχουν στηρίξει τόν ἀγώνα μας κατά τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, εὐχόμαστε ὁ Κύριος νά φωτίζει καί νά ἐνεργοποιεῖ ὅλο καί περισσότερους Ἱεράρχες στόν ἀγώνα κατά τῆς ἐπερχόμενης δικτατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε νά διοργανώνουμε συλλαλητήρια «μέσα στό σπίτι μας».

Επίλογος.

Οἱ ἐπιλογές μας εἶναι δύσκολες καί ἡ εὐθύνη μεγάλη καί γιά ἐμᾶς ἀλλά καί γιά ὅσους ἐπιλέγουν νά σιωποῦν ἤ νά ἀδιαφοροῦν γιά τήν κοσμοϊστορική καί ἄκρως ἐσχατολογική διάσταση τοῦ θέματος τῆς Κάρτας τοῦ πολίτη, γιά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς προειδοποίησε ξεκάθαρα.  Μπορεῖ κάποιος νά ἀσκεῖ κριτική στίς ἐπιλογές ὅποιων φορέων κινοῦνται ἐναντίον τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τήν ἁγιότητά του οὔτε καί τήν γνησιότητα τῶν ἰδιοχείρων του γραπτῶν ἐπί τοῦ θέματος.

Βεβαίως, οἱ προαναφερθεῖσες παρεκκλίσεις καί παρεκτροπές μᾶς κάνουν ἰδιαίτερα ἀρνητικούς γιά τήν ὁποιαδήποτε μελλοντική ἀπό κοινοῦ μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο ἐκδήλωση, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι δέν θά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...