ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 11-ΙΟΥΝ-2023 : ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

01a  01a

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σεμινάρια Δογματικῆς ἀπὸ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν (2022-23) Β ΕΤΟΣ

Διδάσκοντες : Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

«Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν». Ἡ νὲα διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν

12η ΕΚΠΟΜΠΗ: Ἡ κρίση τῆς Συνοδικότητας στὴν σύγχρονη ὈρθοδοξίαΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝ ΣΕ NEO PLAYLIST ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ἱ.Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ γιά τό «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι» ἀπὸ τὸ Κέντρο «Ἱλαρίων»

IM AKO 1

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Πληροφορούμαστε ὅτι τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Κηφισιὰ «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι» ἀπὸ τὸ Κέντρο «Ἱλαρίων» ὅπου, μεταξὺ ἄλλων, θὰ γίνει καὶ «Διαλογισμὸς στὸν Χριστὸ» γιὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ ἐνήλικες. Πρόκειται γιὰ ἰδιότυπο θρησκευτικὸ κέντρο (στὰ κείμενά τους ἀναφέρεται καὶ ὡς ‘ἄσραμ’ τ.ἔ. ἰνδουϊστική μονὴ), ποὺ ἐφαρμόζει διδασκαλίες ἀπὸ ρεύματα τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ ἀνατολικῶν θρησκευμάτων, ἐντελῶς ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη (ἀστρολογία, μετεμψύχωση-μετενσάρκωση, κάρμα, νεογνωστικὲς θεωρίες κλπ). Ἐφαρμόζεται ἐπίσης πληθώρα «ἐναλλακτικῶν» θεραπειῶν ποὺ ἅπτονται τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου (ρέικι, σιάτσου, κρυσταλλοθεραπεῖες, φυλαχτὰ κλπ) ἐνῶ διατηροῦνται σχέσεις καὶ μὲ τὸν θιβετιανὸ μοναχισμό. Ἀπορίας ἄξιον πῶς ἀνάμεσα σ’αὐτὰ μπορεῖ νὰ ταιριάξει καὶ «χριστουγεννιάτικο παζάρι»...

Ὁ Χριστὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὸν θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ, δεύτερο πρόσωπο τῆς Ὑπερουσίου Τριάδος, τὸν σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου Θεὸ Λόγο τοῦ Πατρός. Τοῦ ὁποίου τὴν ἄρρητη Γέννηση λειτουργικῶς βιώνουμε κατὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων.

Ἐπειδὴ στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση θὰ λάβει χώρα καὶ «διαλογισμὸς στὸν Χριστό», τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων συνιστᾶ στοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση στὸν ἐν λόγῳ χῶρο, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ σὲ καμία περίπτωση ὀρθόδοξο, ἐκκλησιαστικὸ ἢ μή, γεγονὸς καὶ ὑπενθυμίζει ὅτι Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Θεμελιώνεται σὲ ἀντιχριστιανικὴ κοσμοθεωρία καὶ ἀνθρωπολογία καὶ ἡ ἄσκησή του εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ1.Εἶναι μία νοητικὴ τεχνικὴ ἑωσφορικῆς ἐμπνεύσεως ποὺ προκαλεῖ σύγχυση ἀφήνοντας τὸν νοῦ ἔκθετο σὲ κάθε μεθοδεία τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος ξεγελᾶ μετασχηματιζόμενος ἀκόμη καὶ σὲ ἄγγελο φωτός2. Γιὰ τοὺς ἀσκοῦντες αὐτόν, μικρὴ σημασία ἔχει τὸ ἀντικείμενο τοῦ διαλογισμοῦ. Ἀκόμα λοιπὸν κι ἂν γίνεται «στὸν Χριστό», ὁ διαλογισμὸς ὄχι μόνο δὲν θὰ ἔχει τὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα τῆς μετοχῆς στὴν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ἀλλὰ γίνεται ἐργαλεῖο τοῦ πονηροῦ ἀφοῦ ὁ διαλογιζόμενος προσπαθεῖ ἀπὸ μόνος του καὶ ἐκ τῶν ἔσω νὰ ἔρθει σὲ μία «κατάσταση»....

Οὐδέποτε καὶ ἀπὸ κανέναν ἐκ τῶν προφητῶν καὶ δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἢ τῶν Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας διδάχθηκε ἢ ὑπονοήθηκε νὰ γίνεται ἡ Ἁγία Τριὰς ἀντικείμενο διαλογισμοῦ καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ὁ Θεός μας εἶναι ἀκατάληπτος, ἀπερινόητος καὶ ἀπρόσιτος σὲ κάθε προσπάθεια προσέγγισής του -τοῦτο συνιστᾶ ἀσέβεια.

Ὡς ἔμπονη προσπάθεια συνάντησης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἔξωθεν ἐρχόμενο Θεό, ἡ ὀρθόδοξη προσευχὴ εἴτε ὡς δοξολογία, εἴτε ὡς εὐχαριστία εἴτε ὡς δέηση δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τεχνικὲς καὶ πρακτικές. Εἶναι λόγος ἁπλὸς καὶ εἰλικρινὴς καὶ δὲν χρειάζεται παρὰ φιλότιμο, ὅπως συχνά τονίζει ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Παΐσιος καὶ βέβαια φόβο Θεοῦ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων.

[ΠΗΓΗ: http://www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1392:anakoinosis-18-12-2015&catid=102:anakoinoseis&Itemid=435]

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...