ΗΜΕΡΙΔΑ 30-06-24 ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Ἐκκλησία καί Πολιτεία στήν ἐποχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ

   Estia Great Reset Afisa

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

16 Φεβρουαρίου 2020 - Κοπή πίτας ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

στόν ὅσιο Θεοδόσιο τόν Κοινοβιάρχη.

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου)

«…Λέει ὁ ἅγιος Πορφύριος στό καλύτερο βιβλίο πού ἔχει ἐκδοθεῖ γι’αὐτόν ¨ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ¨ ὅτι ὁ Θεός εἶναι μυστήριο, ἄπειρος, βιωτή , τό πᾶν…

Ὅλοι ζητοῦν κάτι στόν οὐρανό , ὅλα τά ὄντα ἀκόμη καί τά ἀσυνείδητα, θάλασσα, ποτάμια, δέντρα, βράχια…ὅλα ἔχουν τόν λόγο τῆς δημιουργίας τους…

Στούς καθαρούς ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός…

Ἀγαπῆστε τήν προσευχή.

Τό πᾶν εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ ἔρωτας μέ τόν Χριστό. Γίνετε ἄξιοι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Γυρῖστε τόν διακόπτη τῆς προσευχῆς. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστί. Πῶς θά γίνει αὐτό; Πῶς νά γίνουμε προσευχή μέ τήν κοσμική ἀπασχόληση πού ἔχουμε;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης - ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ

GeronIoustinosParvou BiblioἈθήνα, 12  Φεβρουαρίου 2020

Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης - ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ
Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΙΘ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Βασ. Σοφίας 9 καὶ Δημητρίου  Μόσχα

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, ἡ  Ἱερὰ Κοινοβιακὴ Μονὴ Πάλτιν Πέτρου-Βόντα Ρουμανίας καὶ οἱ ἐκδόσεις ΑΘΩΣ ἔχουν τὴν χαρὰ νὰ σᾶς προσκαλέσουν στὴν παρουσίαση τοῦ τόμου Ζωὴ Θυσιαζόμενης Ἀγάπης, Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου. Γιὰ πρώτη φορὰ παρουσιάζεται στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἡ  ζωὴ καὶ τὸ ἔργο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ σεβαστοὺς καὶ ἀγαπητοὺς στὴ Ρουμανία πατέρες τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος κατέκτησε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία ζώντας ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ στήριξε τὸν δοκιμαζόμενο λαό.

Τὴν Παρασκευὴ 28 Φεβρουαρίου, στὶς 7 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου, στὴν αἴθουσα Δημοτικοῦ Συμβουλίου, θὰ προλογίσει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος, Εφημέριος του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθηνών, εκ μέρους  τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, συνδιοργανωτρίας  τῆς ἐκδηλώσεως. 

Γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου θὰ ἔρθουν ἀπὸ τὴν Ρουμανία καὶ θὰ μιλήσουν ἄνθρωποι, ποὺ γνώρισαν τὸν Γέροντα ἀπὸ κοντά.

Μέτρα ἐξαναγκασμοῦ γιά τή συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τίς ἀκυρωτικές ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας σχετικῶς μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

Χρήστου Παπασωτηρίου

Δικηγόρου παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ

Papasotiriou

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Σεβαστοί πατέρες, ἀξιότιμοι κυρίες καί κύριοι

Τό θέμα, στό ὁποῖον ἀφορᾶ ἡ παροῦσα ὁμιλία καί ὅλη ἡ ἡμερίδα συνίσταται στήν ἐνημέρωση τῶν γονέων σχετικῶς μέ τά νομικά μέτρα, τά ὁποῖα δύνανται νά λάβουν γιά τήν συμμόρφωση τοῦ κράτους πρός τίς ἀκυρωτικές ἀποφάσεις ὑπ' ἀριθμούς 660 καί 926/ 2018 καί 1749/2019 καί 1750/2019 τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐν σχέσει μέ τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα ἀποκλειστικῶς καί μόνον ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν, τῶν δογμάτων καί τῶν Ἱερῶν Παραδόσεων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατ' ἀρχήν πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ ἐπιτυχής ἔκβασις τοῦ συγκεκριμένου νομικοῦ ἀγῶνος δέν ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα ἁπλῶς ἐνδελεχοῦς νομικῆς μελέτης, ἀναλύσεως ἤ ἐπικλήσεως τῶν καταλλήλων νομικῶν διατάξεων. Πρωτίστως ὑπῆρξεν καρπός τῆς προσωπικῆς ἐμπνεύσεως, ἀλλά καί τῆς ἀόκνου πνευματικῆς προσπαθείας καί ἐνθαρρύνσεως τοῦ καλοῦ μας ποιμένος καί πνευματικοῦ πατρός Σαράντου, Προέδρου καί ψυχῆς τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

Οἱ ἀκυρωθεῖσες ἀποφάσεις τῶν ὑπουργῶν Φίλη καί Γαβρόγλου ρύθμιζαν ἀναλυτικῶς, μέ ἐξαντλητικές λεπτομέρειες, τό περιεχόμενο ξεχωριστά τῆς κάθε μιᾶς ὥρας διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τήν Γ΄ Δημοτικοῦ μέχρι καί τήν Γ΄ Λυκείου.

Ὁ Κύριος, οἱ «κύριοι» καί ἡ Κυριοφόρος παιδεία

Παναγιώτης Τσαγκάρης

Ὕπ. Δρ. Θεολογίας, Γενικός Γραμματέας τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων(ΠΕΘ)

Tsagaris

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Πανοσιολογιώτατε πατέρα Σαράντη, Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες,

Ἐπιτρέψτε μου στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας μου, ἀντιστρέφοντας τή σειρά τῶν λέξεων τοῦ τίτλου της, νά ἐπεξηγήσω τή φράση Κυριοφόρος παιδεία. Κυριοφόρος παιδεία εἶναι ἡ παιδεία πού σήμερα, παρά τά ἀντιθέτως θρυλούμενα… δέν ἔχουμε στήν Ἑλλάδα καί τήν ὁποία ὅμως, ὡς χριστιανοί καί Ἕλληνες ὀφείλουμε ἐναγωνίως νά ἐπιζητοῦμε, διότι εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ παιδεία, ἡ παιδεία πού φέρει τόν Ζωηφόρο Κύριο, πού μορφώνει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τόν «Ἀναστάντα, Ἀναληφθέντα καί ἀεί Ζῶντα Θεάνθρωπον»[1], ἡ παιδεία στήν ὁποία καλούμεθα «διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, διά νά παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·»[2] «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»[3].

Ταυτόχρονα εἶναι καί ἡ παιδεία πού κουβαλάει στίς πλάτες της ὅλη τήν «Προπαίδεια τοῦ Χριστιανισμοῦ»[4], τήν Ἑλληνική φιλοσοφία καί μεταλαμπαδεύει τίς ἀνυπέρβλητες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ στίς ψυχές τῶν ἑλληνοπαίδων. Κυριοφόρος παιδεία εἶναι μέ ἄλλες λέξεις, ἡ Ἑλληνορθόδοξη παιδεία.

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου

Ἰατρός Βιοπαθολόγος καί μέλος τῆς ΠΕΓ (Πανελλήνιας Ἑνώσεως Γονέων γιά τήν προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ, τῆς οἰκογενείας καί τοῦ ἀτόμου)

AlevizouΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ O ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑI"...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΩΡΑ 05:30μμ ΣΤΌ ΔΗΜΑΡΧΕΊΌ ΑΜΑΡΌΥΣΊΌΥ

Στήν εἰσήγηση αὐτή θά δοῦμε ἐνημερωτικά πῶς εἰσάγεται ὁ ἀποκρυφισμός στά σχολεῖα· πρός τό παρόν μέ δυό κυρίως τρόπους, μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί μέσῳ  τῶν προγραμμάτων  ἀγωγῆς ὑγείας.

Ὁ Ἀποκρυφισμός ὅπως δηλώνει καί ἡ ἴδια ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὅρου, εἶναι ἡ μελέτη τοῦ «κεκρυμμένου», τοῦ ἀποκρύφου, τῆς ἀπόκρυφης γνώσης καί συγκεκριμένα τῶν θεωρουμένων ἀποκρύφων δυνάμεων τῆς φύσεως πού δέν μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν πλήρως ἐπιστημονικά. (1)

Οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές ἔχουν σκοπό νά ἐνεργοποιήσουν  ἀπόκρυφες δυνάμεις, πού κατά τούς ὀπαδούς τους, βρίσκονται μέσα στόν ἄνθρωπο. Τέτοιες τεχνικές εἶναι αὐτές τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, ὅπως  ἡ γιόγκα, ὁ διαλογισμός, διάφορες τεχνικές αὐτοεμπειρίας καί ἀναγέννησης καί πνευματιστικές τεχνικές. (2)  Στίς ἐν λόγῳ πρακτικές συγκαταλέγονται ἡ μαγγανεία, ἡ μαγεία, ἡ ἐβραϊκή καμπάλα κ.ἄ.

Στά σχολεῖα παρουσιάζονται μέσα ἀπό τό ΜτΘ οἱ τεχνικές τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν γιόγκα, διαλογισμός, ἐνῶ μέ προγράμματα ἀγωγῆς ὑγείας ὑλοποιοῦνται καί τίθενται σέ ἐφαρμογή.

Ἄς δοῦμε πῶς τά παιδιά γνωρίζουν τόν ἀποκρυφισμό μέσα ἀπό τό ΜτΘ ὄχι ὡς κάτι ἐπικίνδυνο ἀλλά ὡς κάτι διαφορετικό, θελκτικό καί ἐνδιαφέρον.

Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί ἡ «ἀγχόνη» τῆς ψευδωνύμου γνώσεως

AgIsaacBook0Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φωτοπούλου,
ἐφημερίου Ἱ.Ν.Ἁγίας Παρασκευῆς 

(μέ ἀφορμή τή νέα μετάφραση τῶν ἀσκητικῶν ἔργων τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ»).

Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ, «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως».  Ὁ σαρκωθείς Λόγος μᾶς πῆρε ἀπό τό σκότος τῆς ἀγνωσίας καί τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς δίδαξε νἀ Τόν προσκυνοῦμε ὡς ὄντα Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης.  Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος μᾶς διδάσκει :

Γιά χιλιάδες χρόνια κυριαρχοῦσε στόν κόσμο ἡ κοσμική γνώση, «οἱ τρόποι τῆς γνώσεως» καί ὁ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά σηκώσει καθόλου τό κεφάλι του ἀπό τήν γῆ καί νά αἰσθανθεῖ τήν ἰσχύ τοῦ Κτίστου του. Κι αὐτό  ἕως ὅτου ἀνέτειλε ἡ πίστη μας καί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό «τό σκότος τῆς γήινης ἐργασίας», τίς μάταιες ἰδέες καί ἐνασχολήσεις(Τοῦ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΎΡΟΥ, Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου σ. 252).    

Πρόκειται γιά τήν πίστη «τήν ἐκ τοῦ φωτός τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν τῇ ψυχῇ» (σ. 261). Αὐτή ἡ πίστη συνίσταται στό καθαρό καί ἁπλό φρόνημα, εἶναι «ἔννοια νηπιώδης καί καρδία ἁπλῆ»(251). Αὐτή ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀληθινή, τήν πνευματική γνώση πού στήν  οὐσία εἶναι αἴσθηση τῆς ἀθανάτου ζωῆς. Εἶναι ὁ βασιλιᾶς ὅλων τῶν ἐπιθυμιῶν. Ὅποια καρδιά δεχθεῖ αὐτή τή γλυκύτητα τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, κάθε ἄλλη γήινη γλυκύτητα τῆς εἶναι περιττή(σ. 164). Ἡ γνώση αὐτή «εἶναι νίκη ἐπί τῆς θνητότητος, σύνδεση τῆς ἐδῶ ζωῆς μετά τῆς ἀθανάτου, ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ» (ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς).  Γιά τήν ἀπόκτησή της εἶναι ἀπαραίτητο ὡς ἀρραβώνας τό ἅγιο βάπτισμα, ἀλλά πρέπει νά ἀκολουθεῖ ἡ πνευματική ἐργασία καί πρό πάντων ἡ μετάνοια(σ.65).

«Οἱ θεμελιώδεις προϋποθέσεις ἑτεροδοξίας (αἱρέσεως) καί οἱ ὅροι τῆς ζωντανῆς παραμονῆς μας στήν Ἐκκλησία»

Δημήτριος Τσελεγγίδης
(καθ. τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΜ Θεσ/νίκης)

ΟΜΙΛΙΑ του ἐπί τῇ ἐνάτη ἐπετείῳ τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σάββατο 25 Ἰανουαρίου, ὥρα 5.30 μ.μ. στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου

Πρὶν προχωρήσουμε στὴν πραγμάτευση τοῦ θέματός μας κρίνουμε σκόπιμο νὰ δώσουμε κάποιες ἐννοιολογικὲς διευκρινίσεις.

Λέγοντας δόγματα τῆς πίστεως ἐννοοῦμε ἐκεῖνες τὶς ἀποκεκαλυμμένες ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας, ποὺ ἀμφισβητήθηκαν καίρια στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ διατυπώθηκαν μὲ κάθε σαφήνεια κατεξοχὴν ἀπὸ Οἰκουμενικὲς Συνόδους ἢ ἀπὸ Συνόδους, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ἀποδεκτὲς καὶ βιοῦνται στὸ ἑξῆς ἀναμφισβητήτως ἀπὸ τὴ δογματικὴ συνείδηση[1] τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Τέτοιες Σύνοδοι εἶναι λ.χ. ἡ λεγόμενη Η΄ Οἰκουμενική, ἐπὶ Μ. Φωτίου τὸν Θ΄ αἰώνα, ποὺ καταδίκασε τὸ Filioque, ἀλλὰ καὶ οἱ Σύνοδοι ποὺ δικαίωσαν τὴ δογματικὴ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ γιὰ τὸ χαρακτήρα τοῦ θείου Φωτὸς καὶ τῆς θεοποιοῦ Χάριτος.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...