ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΜ + ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ

 17η ΕΚΠΟΜΠΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΣ. ΜΟΝΑΧΟ ΑΡΣΕΝΙΟ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ   
      Διδάσκοντες
WOKE AGENDA:  ΑΦΥΠΝΙΣΗ ή ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ; 
      Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ πρὸς ΕΛΤΑ, γιά τήν κυκλοφορία γραμματοσήμων μέ θέμα τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

ELTA Stamp02Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας,
μέ τήν ἐπωνυμία Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν,
πού ἑδρεύει στό Μαρούσι Ἀττικῆς, ὁδός Θέσπιδος 11, ΤΚ 15126, νομίμως ἐκπροσωπουμένης

ΠΡΟΣ

Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα Α.Ε., μέ ἕδρα τήν  Ἀθήνα, ὁδός Ἀπελλοῦ 1, GR, 101 88, νομίμως ἐκπροσωπουμένης

Κοινοποιούμενη στόν ἁρμόδιο γιά τά ΕΛΤΑ Ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης, πού ἑδρεύει στήν Καλλιθέα, ὁδός Φραγκούδη 11 &Ἀλ. Πάντου,

Μέ δυσάρεστη ἔκπληξη πληροφορηθήκαμε γιά τήν κυκλοφορία ἀπό τήν Ἑταιρεία σας σειρᾶς γραμματοσήμων μέ θέμα τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τά ὁποῖα ἀποτυπώνουν διάφορες παραλλαγές ΛΟΑΤΚΙ ἀτόμων καί οὐσιαστικά διαφημίζουν τή συγκεκριμένη κοινότητα καί τόν τρόπο ζωῆς τῶν μελῶν της.

Παλαιό ἔθος, ὄχι μόνο ἑλληνικό ἀλλά παγκόσμιο, εἶναι νά κοσμοῦνται τά γραμματόσημα μέ μορφές ἡρώων, μορφές προσωπικοτήτων πού προσέφεραν στήν πατρίδα καί στήν ἀνθρωπότητα ἤ ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς τέχνης, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς ἐπιστήμης κ.λπ.Πιστά σέ αὐτή τήν παράδοση ἦταν καί τά ΕΛΤΑ, τά ὁποῖα ἐξέδιδαν ἀπό τή ἵδρυσή τους καλαίσθητα γραμματόσημα, πού λειτουργοῦσαν ὡς ἐπιβράβευση τῶν κόπων καί τῆς προσφορᾶς τῆς ἀπεικονιζόμενης προσωπικότητας.

Σημαντική Ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για την πορεία του μαθήματος των Θρησκευτικών μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 4 Μαρτίου 2023

StreamingPETH

HMERIDA PETH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων σας προσκαλεί στην πρώτη της, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, Επιστημονική Ημερίδα που οργανώνει με θέμα:

«Συνταγματικός σκοπός και υποχρεωτικότητα της σχολικής διδασκαλίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παραδόσεως»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
και ώρες 10.00 έως 15.00 στο κέντρο της Αθήνας,
στην Αίθουσα της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, Ευριπίδου 12.

Στόχος της Ημερίδας είναι τόσο η εμβάθυνση και εμπέδωση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και η αποφυγή δυσερμηνειών  κατά την εφαρμογή τους.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε. Είσοδος ελεύθερη. Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Στήν πνευματική ζωή καί πορεία εἶναι δυνατόν νά παρεισφρήσουν πολλές ψευδαισθήσεις καί παραισθήσεις. Πρίν τήν πτῶσιν ὁ ἄνθρωπος ἦταν προσωπικότης. Μετά τήν πτῶσιν, μένει ἡ μετάνοια, πού ἐκφράζεται στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν.

Ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου παρουσιάζει τήν ἀνθρωπίνην πλευράν, ἤτοι τήν ἀνάπτυξιν τῆς μετανοίας στήν καρδιά τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Ὁ Θεός Πατήρ, διά Ἰησοῦ Χριστοῦ, προσφέρεται θυσιάζοντας τόν «μόσχον» τόν «σιτευτόν», παρέχοντας τήν συγνώμην σέ κάθε ἄνθρωπο πού θά ἐπιστρέψει σ’ Αὐτόν, μετά τήν ἀποστασίαν, ἐν ἀληθείᾳ καί δικαιοσύνη.

 Ὁ Πατέρας εἶναι Αὐτός πού ὀφείλουμε τήν ὕπαρξή μας. «Ἐν αὐτῷ ζῶμεν καί κινούμεθα καί ἐσμεν».

Εἶναι  Πατέρας μας, διότι μᾶς παιδαγωγεῖ μέ πατρική στοργή καί ἔχει ἑτοιμάσει μερίδα κληρονομιᾶς, γιά τόν καθ’ ἕνα· ἐάν παρ’ ἐλπίδα ἀποκλεισθοῦμε ἀπ’ αὐτήν, τοῦτο θά ὀφείλεται στήν δική μας ὑπαιτιότητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

«Τά λόγια τοῦ Κυρίου, λόγια ἁγνά, ἀργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τῇ γῇ, κεκαθαρισμένον ἑπταπλασίως». Διδασκαλία ἁγνή θεϊκή· ἀπευθύνεται σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπί τῆς γῆς πού ἀκούει καί ἐν καθαρωτάτῃ καρδίᾳ κρούει, ζητᾶ καί αἰτεῖ ται πνευματικῶς, τήν αἰώνιον ζωήν. Οὐδέν θαυμασιώτερον τοῦ Παραδείσου, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

«Ὅταν ἔλθει ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ…»· σαφῶς καί θά ἔλθει· ἄν καί μακροθυμεῖ καί ἀναμένει τόν ἁγιασμόν πάντων ἡμῶν. Ὁ ἁγιασμός, τά σπλάχνα οἰκτιρμῶν, καί ἡ ἐλεημοσύνη, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, σηματοδοτοῦν τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ Πατρός καί ἀναδεικνύουν τόν πιστό ὀρθόδοξο χριστιανό, ζωντανή εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί τόν κόσμο, Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Πατέρες διδάσκουν· ὅ,τι προσφέρουμε στόν πλησίον, ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, μένει εἰς τόν αἰῶνα· ὅ,τι σπαταλοῦμε γιά τόν ἑαυτό μας, καταλήγει στήν κοπριά.

Ἡ θεολογία τοῦ Ποιμενικοῦ Αὐλοῦ καί οἱ “business” τοῦ μεταπατερικοῦ ὀχετοῦ

Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης
δρ. θεολογίας ΑΠΘ

Ὁμιλία του στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου
στήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς, Κυριακή 29 Ίανουαρίου 2023

Περπατοῦσα λίγο πιό κάτω ἀπό τό Ναό τοῦ Μυροβλήτη, τοῦ Πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου, τό ἀπόγευμα τῆς 28ης Δεκεμβρίου 2022, ὅταν ἤχησε τό τηλέφωνο καί εἶδα σχηματισμένο τόν ἀριθμό τοῦ π. Βασιλείου Κοκολάκη. Μοῦ μετέφερε τήν πρόσκληση τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, προκειμένου, σήμερα, νά εἴμαστε ἐδῶ, γιά νά τιμήσουμε ἀπό κοινοῦ τούς Τρεῖς Μεγίστους Φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος, ἰδιαιτέρως δέ τόν Προστάτη Ἅγιο τῆς Ἑστίας, τόν μέγιστο θεολόγο, Γρηγόριο.

...Ἐδῶ τιμή, στά σχολειά, σχεδόν, ἀπαξίωση. Ὄντως, προκαλεῖ θλίψη ἡ ὑποβάθμιση τῆς ἑορτῆς τους στήν ἐκπαίδευση, τά τελευταῖα χρόνια, μέ τήν εὐθύνη ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν καί προσώπων πολιτικῶν.

«Παπά Σαράντης, πρότυπο Ἱερωσύνης καὶ Πατρότητος», ὁμιλία τοῦ π Ἰωάννου Φωτοπούλου 12/02/2023

Τὴν Κυριακή 19/02/2023 στὶς 6μμ στήν αἴθουσα τῆς ὁδοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς 44 στὰ Ἐξάρχεια πραγματοποιήθηκε ὁμιλία τοῦ π Ἰωάννου Φωτοπούλου μὲ θέμα «Παπά Σαράντης, πρότυπο Ἱερωσύνης καὶ Πατρότητος»

 

Προσκυνηματική Ἐκδρομή στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας Ἀττικῆς

Afisa GorgoYpikoos

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προσκυνηματική Ἐκδρομή στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας Ἀττικῆς

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
Ἀναχώρηση: 3.15μμ ἀπό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου
Τιμή συμμετοχῆς: 15 εὐρώ

Κρατήσεις θέσεων: 210 8025211, (Δευτέρα ἕως Πέμπτη 11.00 - 13.00)
6946053983 (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 11.00 - 14.00) &
6944706743 (18.00 - 21.00)

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Θέσπιδος 11, Μαρούσι, τηλ. 2108025211
www.orthros.eu ● Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...