Τά αἴτια τῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί προτάσεις γιά τήν ὑπέρβασή της

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τά αἴτια τῆς κρίσεως στήν Ἑλλάδα καί προτάσεις γιά τήν ὑπέρβασή της»

on 20 Ιανουαρίου 2012.

 

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2012.

Πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2011 ἀπὸ τὶς 16:00 τὸ ἀπόγευμα ἕως τὶς 21:30 τὸ βράδυ, ἡ Ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν γιὰ τὴν «Οἰκονομικὴ Κρίση» στὴν αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. [ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ].

PMHc

Οἱ ὁμιλητὲς μὲ τὶς ἀντίστοιχες εἰσηγήσεις τους ἦταν οἱ κατωτέρω(*):

Ἡ ἐκδήλωση ἔτυχε τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς τῶν πολιτῶν, καθότι τόσο ἡ κυρίως αἴθουσα, ὅσο καὶ οἱ διάδρομοί της, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐξωτερικός τῆς αἰθούσης χῶρος ὑποδοχῆς, ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως. Πλῆθος ἐρωτήσεων ἀπαντήθηκαν ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς μετὰ τὸ πέρας καὶ τῶν 2 συνεδριῶν.

PMH1

 Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ συναισθανόμενη τὴν κρισιμότητα τῶν περιστάσεων, δηλ.

α) τὴν παραμέληση τῆς ὑγείας, τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς παιδείας τῶν πολιτῶν,

β) τὴν αὐξανόμενη φτώχεια ἀπὸ τὴ φοροκαταιγίδα καὶ τὶς ἀλλεπάλληλες περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων,

γ) τὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα καὶ τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνική μας κυριαρχία καὶ

δ) τὴν τυρρανικὴ διακυβέρνηση, δηλώνει πὼς θὰ εἶναι παροῦσα μὲ κάθε πρόσφορο τρόπο στὴν καθημερινότητα ποὺ ὅλοι βιώνουμε. Θὰ προσπαθήσει νὰ συμβάλει τόσο στὴν πολύπλευρη ἐνημέρωση τῶν πολιτῶν ὅσο καὶ στὴν πρακτικὴ καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξή τους, ὅπως πχ. Μὲ τὸ «Γραφεῖο Ἐργασίας» ποὺ συνέστησε, προκειμένου νὰ βοηθήσει στὴν εὕρεση ἐργασίας ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους.

Ταυτόχρονα καλεῖ τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση διὰ τῆς προσευχῆς καὶ ἐξομολογήσεως, σὲ καταπάτηση τοῦ καλλιεργουμένου φόβου μὲ τὴν ἀνάκτηση γενναίου ἐθνικοῦ φρονήματος καὶ σὲ πράξεις φιλαδελφίας καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

PMH0

Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὶς εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὰ Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας, ἀλλὰ καὶ στὰ ἀναλυτικὰ κείμενα τῶν εἰσηγήσεων ποὺ φιλοξενοῦνται στὴν ἱστοσελίδα www.orthros.eu

(*) Ἡ ἐκδήλωση ἄνοιξε μέ τή χορωδία τοῦ «Σχολείου Ψαλτικῆς» ποὺ ἔψαλε βυζαντινοὺς ὕμνους.

PMH ENPS1


[ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ]

 


 

 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΤΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

PMH5

PMH6

PMH7

PMH8

PMH9

Υποκατηγορίες