ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΜ + ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ

 17η ΕΚΠΟΜΠΗ: ΜΕ ΤΟΝ ΟΣ. ΜΟΝΑΧΟ ΑΡΣΕΝΙΟ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ   
      Διδάσκοντες
WOKE AGENDA:  ΑΦΥΠΝΙΣΗ ή ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ; 
      Δρ. Παῦλος Κλιματσάκης καὶ Δρ. Φώτης Σχοινᾶς.

ΔΩΡΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ
ΚΑΙ   ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

 Επιστολή    Fylladio 1stPage

Ἀνακοίνωση τῆς Διπλῆς Ἱερᾶς Σύναξης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, σχετικά μέ τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου «Ἰσότητα στὸν πολιτικὸ γάμο. Τροποποίηση τοῦ Ἀστικοῦ κώδικα καὶ ἄλλες διατάξεις» γιὰ ψήφιση ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ, συνῆλθαν στὶς Καρυές, σήμερα 8.2.2024, οἱ 40 Καθηγούμενοι καὶ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ λόγῳ τῆς μείζονος καὶ ἰδιαζούσης σοβαρότητος τοῦ θέματος ἀποφάσισαν νὰ ἀπευθυνθοῦν μὲ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωση σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο καὶ νὰ συμπαρασταθοῦν στὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ πυρήνα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Τὸ νομοθέτημα, ὅπως προβλέπει τὸ σχέδιο νόμου, ἐνῶ θέλει νὰ διασφαλίσει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητος μέσῳ τῆς σύναψης «γάμου» σὲ πρόσωπα τοῦ ἰδίου φύλου καὶ ἀκόμη τὴν προστασία ἀπὸ διακρίσεις, καταστρατηγεῖ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως καὶ θανατώνει τὴν δυνατότητα τῆς ζωῆς καὶ τῆς φυσιολογικῆς ἀναπτύξεως τοῦ παιδιοῦ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ἀνοικτῆς συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

(ὄπως κατατέθηκε στόν ἀξιότιμο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων)

Συναχθήκαμε σήμερα Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2024 καὶ ὥρα 3μ.μ. στὴν ἱστορικὴ πλατεῖα Συντάγματος μεγάλο πλῆθος Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ αφορμὴ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴ θεσμοθέτηση τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν τεκνοθεσία γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦμε τὰ στοιχειώδη καὶ βασικὰ τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, τοῦ ἑλληνικοῦ συντάγματος,τῆς πανανθρώπινης κοινωνίας καὶ τῆς λογικῆς : Τὸν γάμο ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, τὴν οἰκογένεια καὶ τὰ παιδιά.  Σύμφωνα μὲ τὴν ἁγία Γραφὴ ὁ Θεὸς «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησε» τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἔδωσε εὐλογία στοὺς πρωτοπλάστους «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε».  Ἔτσι θεσπίσθηκε ὁ γάμος, δημιουργήθηκε ἡ οἰκογένεια, ὀργανώθηκαν οἱ κοινωνίες καὶ συνεχίσθηκε ἡ ζωή. Μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου ἔφθασε στὴν τελειοποίησή του. Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἑνώνει τὸν ἄνδρα καὶ τὴν γυναῖκα ἀδιάρρηκτα καὶ μοναδικὰ καὶ τὰ παιδιὰ ἀναπτύσσονται ἰσορροπημένα καὶ γίνονται δημιουργικὰ ζώντας μὲ τὴν σταθερότητα τῆς πατρικῆς προστασίας  καὶ τὴν τρυφερότητα τῆς μητέρας μέσα στὴν ἑνότητα τῆς οἰκογενείας.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη κατὰ τὸ ἑλληνικὸ Σύνταγμα ἄρθρ. 21 πργφ. 1 H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησηςκαι πρoαγωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς,η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελoύν υπό τηνπρoστασία τoυ Kράτoυς ἐνῶ στὴν πργφ. 2 οἱ πoλύτεκνες oικoγένειες… έχoυν δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς.  Τέλος ἡ στοιχειώδης γνώση τοῦ γεννητικοῦ συστήματος τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας πείθουν κάθε λογικὸ ἄνθρωπο γιὰ τὴν φυσιολογικὴ λειτουργία, τόν ρόλο καὶ τὴν συμπεριφορὰ τῶν γονέων.

Ὁμιλία Δήμου Θανάσουλα στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

ΔΗΜΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Σεβαστοί πατέρες, φίλες καί φίλοι συναγωνιστές

Γιά ἄλλη μία φορά ἡ Νέα Τάξη καί οἱ ντόπιοι συνεργάτες της μᾶς ἀναγκάζουν νά κατεβοῦμε σύν Θεῷ στούς δρόμους καί τίς πλατεῖες γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀντίθεσή μας στά σχέδιά τους. Τούτη τή φορά γιά τήν προσπάθειά τους νά μαγαρίσουν τήν Ἱερή Ἀξία τῆς Οἰκογένειας. Τήν Οἰκογένεια πού καί τό ἴδιο τό Σύνταγμά μας στό ἄρθρο 21 ὁρίζει ὡς "θεμέλιό τῆς συντήρησης καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους". Μέ πλήρη συναίσθηση τοῦ Ἱεροῦ μας καθήκοντος νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Πίστη μας, τίς Ἀξίες καί τό Ἔθνος μας μαζευτήκαμε καί πάλι σέ τούτη τήν Πλατεία καί βροντοφωνάζουμε:

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ

ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ!

ΟΧΙ!

Ὁμιλία Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος 11 Φεβ 2024

Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου,
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων Μετεώρων

Ὁμιλία στήν ἀνοικτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Πλατεία Συντάγματος ἐνάντια στό νομοσχέδιο γιά τήν θεσμοθέτηση «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!

Δόξα τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι

Νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων! Ἀμήν.

Ἀδελφοί καί φίλοι, ὁμόψυχοι καί ὁμόφρονες συστρατιῶτες στόν καλό ἀγῶνα τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος,

Ὁ Κύριος ἐγγύς! Ψηλά οἱ καρδιές μας, ἀπτόητο τό φρόνημά μας, ἀμετάθετη καί ἀκλόνητη ἡ πίστη μας καί ἡ ἐλπίδα μας!

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος «σαλπίζει» σήμερα στήν ἱερά σύναξή μας μέ τούτους τούς λόγους: «Πόσοι καί πόσοι δέν πολέμησαν τήν Ἐκκλησία; Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι; Τούς ἔθαψε ἡ σιωπή καί παραδόθηκαν στή λήθη. Δέν τήν κατενίκησαν τήν Ἐκκλησία! Ἐκείνη λάμπει (μέχρι σήμερα) πιό πολύ καί ἀπό τόν ἥλιο. Τά δικά τους ἔργα χάθηκαν, τά δικά της εἶναι ἀθάνατα»[1].

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 11/2 - ἀνοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, γιά τό νομοσχέδιο τῆς θεσμοθέτησης «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους

Syllalitirio Estia 24 v8sἩ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ἀνοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στήν Ἀθήνα, στήν Πλατεία Συντάγματος, τήν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 καί ὥρα 15.00 μ.μ. γιά τό νομοσχέδιο τῆς θεσμοθέτησης «γάμου» καί υἱοθεσίας ἀπό ὁμοφυλόφιλους, τήν κατάργηση τῆς μητρότητας καί τῆς πατρότητας, τήν ἀλλοίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας.

Καλοῦμε τούς συμπολίτες μας νά παλέψουμε μαζί γιά τήν ἀποτροπή τῆς σοδομοποίησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἶναι ἠθικό χρέος ὅλων νά ἀντισταθοῦμε ἀπό ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον γιά τά ὀρφανά παιδιά, ὥστε νά ἀποτρέψουμε τή χρήση τους ὡς ψευδαισθήσεις «καρπῶν» μίας ἀφύσικης καί ἄκαρπης «σύζευξης».

Ἡ παρουσία μας θά δηλώσει ἔμπρακτα τήν ἀντίθεσή μας καί θά καταδείξει ὅτι δέν εἴμαστε συνένοχοι σέ αὐτό τό ἔγκλημα κατά τῶν ἀθώων παιδιῶν. Εἶναι ὥρα ἀτομικῆς ἀλλά καί συλλογικῆς (ἐθνικῆς) εὐθύνης γιά τό πῶς θά πράξουμε, ἀνεξαρτήτως τελικοῦ ἀποτελέσματος.

Ὁ λαός ἔχει δύναμη καί ὀφείλει νά ἀντισταθεῖ μέ κάθε νόμιμο μέσο. Τό ὀφείλουμε στίς ἑπόμενες γενεές. Τό ὀφείλουμε στούς προγόνους μας πού μᾶς παρέδωσαν ὡς ἱερό θεσμό τήν οἰκογένεια καί τά οὐσιώδη στοιχεῖα της, τήν μητρότητα καί τήν πατρότητα. Τό ὀφείλουμε στούς ἑαυτούς μας καί στά παιδιά μας, πού δέν ἀξίζουν νά μεγαλώσουν στήν παρά φύσιν κοινωνία πού τούς ἑτοιμάζεται. Ἑνωμένοι καί μέ ἐλπίδα στόν Θεό, μποροῦμε νά ἀνατρέψουμε τά σχέδια ὅσων ἐργάζονται ἀνύστακτα καί ἀδίστακτα ἐνάντια στήν πίστη καί τίς ἀξίες τοῦ λαοῦ μας. Ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἀδράνεια εἶναι σύμμαχοί τους. Θά τούς ἀφήσουμε ἀνενόχλητους;

«Σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνη ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καί ὅ,τι δέν γίνεται ἀνθρωπίνως νά τό ἀφήνει στόν Θεό. Ἔτσι θά ἔχουμε ἥσυχη τήν συνείδησή μας, ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε, θά σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τούς τάφους!»

Ἅγιος Παΐσιος

 Στή συγκέντρωση συμμετέχουν καί οἱ κάτωθι φορεῖς:

 • ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (Ε.ΡΩ.)
 • Κίνημα ὑπέρ τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνορθόδοξης οἰκογενείας
 • "Μαμά, Μπαμπάς καί παιδιά"
 • Ὀρθόδοξος Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Ἅγιος Ἀλέξιος, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ"
 • Ὀρθόδοξη Φιλανθρωπική Ἀδελφότης "Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων"
 • Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολική Ἀδελφότης «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ»
 • Ὀρθόδοξος Σύλλογος  «Ἅγιος Σάββας»
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος γιά τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση "Παρακαταθήκη"
 • Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Νεολαία (Ε.Ο.Ν.)
 • ΙΝΚΑ Πειραιᾶ

Τελευταῖες ἀναρτήσεις

EmvolioCovid
Menu1 2021 Menu2 2021 Menu3 2021
Menu11 2021 Menu22 2021 Menu33 2021

Ἅγιοι καί ἀσκητικές μορφές τοῦ αἰώνα μας - ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ !

 • Ἅγιος Παίσιος Ἀθωνίτης

 • Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 • Ἅγιος Λουκᾶς Ἰατρός

 • Ἅγιος Ἰωάννης Μαχίμοβιτς

 • Ἅγιος Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης

 • Ἅγιος Εὐγένιος Νεομάρτυρας

 • Ἅγιος Ἰωάννης Καρασταμάτης

 • Ἅγιος Ἀνδρόνικος Ἐπίσκοπος Πέρμ

 • Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης

 • Γέρων Ἰλιέ Κλεόπα

 • Γέρων Σωφρόνιος Ζαχάρωφ

 • Γέρων Ἰουστίνος Πάρβου

 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ:
Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨEΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Taytotites Aug22

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχατολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό «ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπεκάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρονικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπάθεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγησης.

Διαβάστε Περισσότερα ...